Національна академія наук України Київський університет права

Книжкова виставка в КУП НАН України до Дня книги та авторського права

23 Квітня, 2023

“Книга є альфа й омега будь-яких знань, початок початків кожної науки”

Стефан Цвейг

Всесвітній день книги та авторського права, який сьогодні відзначається у 190 країнах світу, вважають своїм святом автори, видавці, бібліотекарі, – усі, хто причетний до книжкової справи, письменства та наукової діяльності.

Почали відзначати це свято в Іспанії, де вже давно існує традиція дарувати в день святого Георгія, 23 квітня, троянди та книжки. Троянди в цій традиції символізують кров, що пролив святий Георгій у битві з драконом, а книги нагадують про те, що саме 23 квітня померли великі письменники Іспанії та світу, зокрема, Сервантес та Шекспір. На батьківщині Сервантеса цей день відзначають конкурсом читання «Дон Кіхота», під час якого читці змінюють один одного 48 годин.

Підхопила та запровадила у світ цю традицію Генеральна конференція ЮНЕСКО, яка вирішила віддати 23 квітня данину шани авторам та книгам, закликала молодь знаходити задоволення та користь в читанні і поважати тих, хто створює інтелектуальний продукт, і заснувала Всесвітній день книги та авторського права.

Однією з перших українських книг було Реймське Євангеліє, яке було вивезене з Києва до Парижа донькою Ярослава Мудрого, королевою Франції Анною 1049 року, а серед інших перших українських рукописних книг – Остромирове Євангеліє, “Ізборник Святослава” та Пересопницьке Євангеліє.

Але історія авторського права, за думкою науковців, веде свій початок з появи книгодрукування, і першою друкованою книгою українського автора була видана в Римі «Прогностічна оцінка 1483 року» Юрія Котермака (Дрогобича), а першою книгою, виданою в Україні, став Апостол, виданий Іваном Федоровим 1574 року у друкарні Львівського православного братства.

Першим нормативним актом авторського права, який закріпив низку прав авторів і розділив повноваження авторів та видавців, вважається прийнятий у 1709 році в Англії “Статут королеви Анни”. Закони, нормативні акти щодо авторського права з цього часу стали з’являтися в усьому світі. Дія законів поширювалася на вірші, спектаклі, географічні карти та інші твори. Французький закон ввів додаткову норму – право слідування, яка відносилася до прав спадкоємців автора та поширювала дію майнових прав після смерті автора.

Новітні засоби передачі інформації частково замінюють книгу, виконуючи різні її функції, але систематична наукова інформація (монографії, академічні видання, енциклопедії) спирається виключно на книгу. Аналіз функціональних особливостей книги дозволяє визначити її як елемент культури і в умовах книжково-документального суспільства, і в сучасному інформаційному середовищі.

Київський університет права НАН України систематично видає наукові книги, періодичне видання «Часопис Київського університету права», викладачі університету написали велику кількість статей, присвячених авторському праву та праву інтелектуальної власності взагалі.


Мала енциклопедія права інтелектуальної власності / за заг. ред. Ю.Л. Бошицького (кер. кол. укл.), Р.Б.Шишки (наук.ред.): укл.: Ю.Л. Бошицький, В.В.Луць, Р.Б. Шишка. – Львів, «Галицька видавнича спілка», 2015. – 216 с.

У Малій енциклопедії права інтелектуальної власності систематизовано понятійний апарат у сфері інтелектуальної власності та авторського права на основі загальних дефініцій у актах чинного законодавства та їх  доктринальних  тлумачень. Вона розрахована на орієнтацію читача  в складних термінах та отримання первинних знань з предмета авторське право та право інтелектуальної власності, формування професійної правової культури та правосвідомості, підвищення рівня ерудиції тих, хто  намагається отримати відомості про категоріальний апарат інтелектуальної власності та авторського права.


Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 жовтня 2016 р.) / [редкол.: Ю. Л. Бошицький, Ф. Гарі, О. Шевченко та ін.]. – Львів, «Галицька видавнича спілка», 2016. –  213 с.


Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 грудня 2015 р.)- [редкол.: Ю. Л. Бошицький, Ф. Гарі, О. Шевченко та ін.]. – Львів, «Галицька видавнича спілка», 2015. –  247 с.


Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2014 p.); [редкол.: Бошицький Ю.Л., Френсіс Гарі., Міхал Швантнер., Шемшученко Ю. С, Чернецька О.В. та інш.]. – К.:, Видавництво Ліра-К, 2014. – 312 с.


Науково-практичні конференції «Сучасні виклики та актуальні проблеми права інтелектуальної власності» проводились в Київському університеті права силами професорсько-викладацького складу університету та численних  вітчизняних спеціалістів з питань авторського права,  представників Всесвітньої організації інтелектуальної власності , а також цивілістами зарубіжних країн.

В матеріалах науково-практичних конференцій, організованих спільно КУП НАНУ та ВОІВ, присвячених сучасним та актуальним проблемам авторського права та інтелектуальної власності в Україні та Європі, опубліковано статті провідних вітчизняних та зарубіжних науковців, відомих громадських діячів, молодих вчених, аспірантів та студентів. У збірниках проаналізовано існуючі теоретичні та практичні проблеми у законодавчо-правовій, економічній та міжнародній сферах інтелектуальної власності, від розв’язання яких залежать перспективи її подальшого розвитку, а відтак – розвитку нашої держави в цілому. На основі застосування науково-філософських, правових та господарських підходів в авторських статтях глибоко досліджуються сучасні виклики й загрози, що постали перед національною системою інтелектуальною власністю, та наводяться шляхи оптимального вирішення нагальних прикладних проблем в цій царині, зокрема, проблем у сферах освіти, міжнародного регулювання, національної конкурентоздатності, авторського й суміжних прав, торговельних марок, корисних моделей тощо.


Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах: зб. матеріалів Міжнародного семінару (29 лютого – 4 березня 2016 р.) / [редкол.: Бошицький Ю.Л., Френсіс Гарі., Міхал Швантнер., Шемшученко Ю. С, Чернецька О.В. та інш.]. – К.:, Видавництво Ліра-К, 2016. – 213 с.

Збірник матеріалів міжнародного семінару, проведеного Київським університетом права та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, присвячений актуальним проблемам права інтелектуальної власності та авторського права, зокрема щодо використання та захисту результатів творчої діяльності авторів в університетах та науково-дослідних установах. У збірнику опубліковано наукові доробки провідних вітчизняних та зарубіжних науковців, громадських діячів, молодих вчених, аспірантів та студентів.

В авторських статтях досліджуються сучасні виклики та загрози, що постають перед національною системою інтелектуальної власності та наводяться шляхи оптимального вирішення прикладних проблем в цій царині, зокрема, проблем у сферах освіти, міжнародного регулювання, національної конкурентоздатності, авторського й суміжних прав.


Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центрально-Східної Європи: теорія, методологія, практика: зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнського науково-методичного семінару (28 червня 2015 р.) / [редкол.: Бошицький Ю.Л., Френсіс Гарі., Міхал Швантнер., Шемшученко Ю. С, Чернецька О.В. та інш.]. – К.:, Видавництво Ліра-К, 2015. – 110 с.

У збірнику розміщено виступи та повідомлення на науково-методичному семінарі «Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центрально-Східної Європи», який відбувся з нагоди відкриття міжнародного центру правових та історико-політичних досліджень країн Центрально-Східної Європі КУП НАНУ у м. Львів.

В роботі висловлено ряд доктринальних конструкцій та оцінок інститутів авторського права та права інтелектуальної власності, які можуть слугувати емпіричним підґрунтям для їх дослідження.

Усім, хто цікавиться питаннями авторського права, нагадаємо, що в Київському університеті права Національної академії наук України вже декілька років функціонує Бібліотека-депозитарій Всесвітньої організації інтелектуальної власності, в якій зібрані документи та публікації цієї організації, що створює нові можливості отримання законодавчої та наукової літератури з фондів ВОІВ в м. Києві.

(посилання на WIPO на сайті КУП НАНУ)

Наукова бібліотека КУП НАНУ