Національна академія наук України Київський університет права

Концепція майстер-класів Київського університету права Національної академії наук України

24 Липня, 2009

boshitskiy1.jpgВ.о. ректора КУП НАНУ,
доцент, к.ю.н.
Бошицький Ю.Л.

Якість освітянських послуг, організація навчального процесу та наукової діяльності нашого університету сьогодні і в майбутньому повинні відповідати інформаційно-технологічним стандартам освіти ХХІ століття та рівню сучасних світових досягнень в галузі юриспруденції. Це аксіома !

При відсутності відповідних кваліфікаційних вимог рівень підготовки студентів університету може відповідати не сучасним стандартам, а тільки реальному потенціалу бібліотечного фонду, доступу до віртуальних джерел, фахової готовності певних викладачів постійно знаходити матеріал для оновлення власних курсів і технологічно використовувати це в навчальному процесі та науковій роботі зі студентами. Саме сучасні джерела за умов їх використання студентами підсилюють індивідуальні стратегії успішності кожного.. Конче важливу роль відіграє в цьому контексті готовність сучасних юридичних вузів до інформаційної презентації власних досягнень, напрямків пошуку партнерів, залучення кращих вітчизняних та зарубіжних правознавців, успішних та визнаних практиків в сфері права до навчального процесу.

Київський університет права НАН України є унікальною для освітнього простору України формою поєднання юридичної науки і освіти, своєрідним науково-освітнім комплексом в сфері юриспруденції. Така інтеграція освіти і науки дозволяє готувати фахівців юристів європейського рівня, відповідно до принципів і засад Болонського процесу. Концепцією функціонування університету є поєднання (інтеграція) фундаментальних теоретичних досліджень в галузі права та вищої юридичної освіти. Послідовне втілення даної концепції та впровадження вимог Болонського процесу в діяльності Київського університету права НАН України зумовило запровадження в університеті інноваційної моделі навчання майстер-класів у галузі правознавства.
В провідних країнах світу Майстер-класи є однією із найефективніших форм отримання нових знань поряд із традиційними формами навчання. Основними перевагами майстер-класів є поєднання активних форм навчання з використанням сучасних інформаційних технологій, індивідуальної роботи, набуттям та закріпленням практичних знань та навичок. Висока ефективність такого підходу підтверджується науковими дослідженнями у сфері соціальної й педагогічної психології та різноманітними соціологічними моніторингами.

Майстер-клас – це модель викладання будь-якої дисципліни високо авторитетними педагогами або визнаними в своїй галузі висококваліфікованими фахівцями. Майстер – клас – це одна з сучасних форм навчання студентів, яка направлена на підвищення якісного рівня вищої юридичної освіти і посилення її конкурентоспроможності, привабливості і ефективності.

Концепція майстер-класів в Київському університеті права НАН України, явище нове, однак, враховуючи його перспективність, буде отримувати всіляку підтримку керівництва вузу. Майстер-класи будуть проводитися регулярно, паралельно з вивченням певного навчального предмету. На наше переконання, це сприятиме формуванню інформаційної обізнаності студентів та викладачів з сучасними реальними дослідження науковців та напрацюваннями практиків України та зарубіжних країн, вмінню використовувати інформаційні джерела та перетворювати їх на підґрунтя розробки власних та консолідованих теоретичних і прикладних проектів, що в свою чергу буде сприяти створенню нових власних інформаційних ресурсів, інтеграції університету до світового інформаційного та науково-дослідницького простору.

До участі в майстер-класах КУП НАНУ будуть запрошуватися найкращі вітчизняні спеціалісти різних галузей права, зокрема, це провідні вчені-правознавці Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, а також авторитетні юристи-практики, вчені та викладачі юридичних вузів із зарубіжних країн.