Національна академія наук України Київський університет права

КУП НАН України сприяє дослідженням у сфері застосування комп’ютерного поліграфа

26 Травня, 2022

Україна є невід’ємною частиною Європи та демократичного світу і має бути в центрі системи міжнародної безпеки. Державі потрібні інноваційні інструменти у сфері виявлення прихованої та недостовірної інформації. Отже, актуальним напрямом подальшого розвитку в безпековій сфері є ефективне та високопрофесійне запровадження інноваційних систем детекції брехні та комп’ютерних поліграфів.

Вагомий внесок у розроблення актуальних методик і технологій застосування систем детекції брехні та комп’ютерних поліграфів у безпековій сфері зроблено відомими вітчизняними науковцями та провідними фахівцями США, Європи та інших країн, що зумовлює подальший системний розвиток та запровадження інноваційних технологій згідно з міжнародними стандартами рекомендованими ASTM International, відповідно до ресурсів та науково-методичних рекомендацій American Polygraph Association (APA) в Україні.

Наш аспірант Київського університету права НАН України, який є сертифікованим, дипломованим в США, практикуючим поліграфологом, членом UK Polygraph Association (UKPA), координатором міжнародного безпекового проекту (Україна, Євросоюз та США)  Сергій Дмитрович Казьмірук підготував цикл профільних наукових праць, фахових методик, що професійно адаптовані та актуалізовані для українського законодавства, термінології, ментальності й вимог сьогодення. Він успішно працює над дисертаційною роботою «Запровадження систем детекції брехні із застосуванням комп’ютерних поліграфів в Україні (кримінально-правове дослідження)» під керівництвом професора кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Хорватової Оксани Олегівни

З початку розвитку поліграфології в Україні Хорватова О.О. фахово й системно досліджує таку тематику й особисто підтримує наукові й ділові зв’язки із провідними фахівцями в США та міжнародним фаховим суспільством. Зокрема, після успішного закінчення «Marston Polygraph Academy» в США Сергій Казьмірук неодноразово доповідав на фахових семінарах, круглих столах та проводив майстер класи на теми виявлення прихованої та недостовірної інформації та застосування комп’ютерного поліграфа, що слугувало популяризациї та розвитку поліграфології, як науки в Україні та світі. 

КУП НАН України протязі розвитку науки детекції в України координує дослідження у сфері застосування комп’ютерного поліграфа та сприяє розвитку цього складного напряму в інтересах суспільства і нашої держави. Отже, на часі застосування систем виявлення прихованої та недостовірної інформації та застосування комп’ютерних поліграфів із використанням кращого вітчизняного досвіду, міжнародної практики та подальшого розвитку юридичної науки в умовах воєнного стану.

Прес-Центр КУП НАНУ