Національна академія наук України Київський університет права

КУП НАН УКРАЇНИ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ у 2021 році

6 Липня, 2021

Київський
університет права НАН України
створено
у 1995 році на базі Інституту держави і права ім. В. М. Корецького
Національної академії наук України. Це один з найавторитетніших провідних
навчальних закладів України та єдиний у нашій державі заклад освіти,
підпорядкований Національній академії наук України.

У нас працюють
найкращі!!!

В
Університеті працюють 8 докторів наук та 59 кандидатів наук, які користуються
авторитетом і  визнанням у
науково-освітньому просторі України. Регулярно проводяться майстер-класи для
здобувачів вищої освіти із залученням авторитетних фахівців юристів, науковців,
громадських та державних діячів у сфері права та історії права як з України,
так і з Угорщини, Польщі, Швеції, Німеччини, Канади тощо.

Наш заклад – це
інноваційні освітні програми та сучасна матеріально-технічна база.

Унікальні
аудиторії атріуми, навчальні аудиторії обладнані інтерактивними дошками та
мультимедійними проекторами, комп’ютерні класи, оснащені сучасним обладнанням,
лінгафонний кабінет, музей криміналістики ім. Ганса Гроса, спортивні комплекси,
фітнес-зал, їдальня-кафе, бібліотека. Вільний доступ до Wi-Fi, як у навчальному
корпусі, так і в гуртожитку.

Студенти мають можливість поселення в гуртожитку та навчання на військовій кафедрі.

Студенти мають
змогу брати участі у міжнародних науково-практичних конференціях
,
які
проводяться на базах закладів вищої освіти
Угорщини, Азербайджану, Ізраїлю, Польщі, Швейцарії та ін.

Наш диплом
відкриває для кожного можливості кар’єрного зростання.

Випускники
Університету зможуть успішно реалізувати себе на підприємствах (установах,
організаціях) різних форм власності, в органах виконавчої влади та місцевого
самоврядування, закладах освіти, науково-дослідних установах.
Наші випускники
працюють у Верховному Суді, Антикорупційному суді, Міністерстві юстиції та
інших установах.

У 2021 РОЦІ КУП НАНУ ОГОЛОШУЄ НАБІР:


на І курс освітнього ступеня
«бакалавр» за спеціальностями:

Спеціальність

Перелік конкурсних предметів ЗНО

Мінімальний бал сертифікату

081 «ПРАВО»

Українська мова і література

Історія України

Математика або іноземна мова

100 *

293 «МІЖНАРОДНЕ
ПРАВО»

Українська мова і література

Іноземна мова

Історія України або математика

* загальний конкурсний бал не менше за 140 (з урахуванням трьох сертифікатів та середнього балу
документа про повну загальну середню освіту)(0,3*ЗНО1+0,4*ЗНО2+0,2*ЗНО3+Сер.бал
атест.*0,1=
не менше за 140  ) 

У
2021 році приймаються сертифікати ЗНО 2018−2021 років
.

Термін навчання –
3 роки 10 місяців.

 


на І курс освітнього ступеня
«бакалавр»

(зі скороченим
терміном навчання
)

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

за
спорідненою спеціальністю
5.03040101 «Правознавство» або 081 «Право»

Спеціальність

Перелік конкурсних предметів ЗНО

Мінімальний бал

081 «ПРАВО»

Українська мова і література

 На вибір вступника (англійська мова, історія
України, математика, географія, біологія, фізика, хімія)

 Фахове вступне випробування *

100

 

*Фахове вступне випробування проходить в КУП НАНУ

Термін навчання –
1 рік 10 місяців.

 

 на ІІ курс освітнього ступеня
«бакалавр»

на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

за
неспорідненими спеціальностями

Спеціальність

Перелік конкурсних предметів ЗНО

Мінімальний бал

081 «ПРАВО»

Українська мова і література

На вибір вступника (англійська мова, історія
України, математика, географія, біологія, фізика, хімія)

 

Українська мова і література                            

На вибір вступника (англійська мова, історія
України, математика, географія, біологія, фізика, хімія)

 Фахове вступне випробування *

           100

293 «МІЖНАРОДНЕ
ПРАВО»

 

 

 


на основі освітніх ступенів бакалавр, магістр, ОКР спеціаліст

за заочною (дистанційною) формою

Спеціальність

Вступні іспити

Мінімальний бал

081 «ПРАВО»

Фахове вступне випробування *

середній бал додатка до диплома про повну вищу
освіту
.

100

 

*Фахове вступне випробування проходить в КУП НАНУ

Термін навчання –
2 роки 10 місяців.

 

 на І курс освітнього
ступеня «
магістр»

на основі
освітніх ступенів бакалавр, магістр або ОКР спеціаліст за спеціальністю 081
«Право», 
за спеціальністю
293 «Міжнародне право»

Спеціальність

Вступні іспити

Мінімальний бал

081 «ПРАВО»

Єдине фахове вступне випробування
(ЄФВВ)*
складеного в
рік вступу

 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови
(ЄВІ)*
складеного у
2020 та 2021 роках

100

 

 

 на І курс освітнього
ступеня «
магістр»

на основі
освітніх ступенів бакалавр, магістр або ОКР спеціаліст за іншою спеціальністю

Спеціальність

Вступні іспити

Мінімальний бал

293 «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»

Єдине фахове вступне випробування
(ЄФВВ)*
складеного в
рік вступу

 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови
(ЄВІ)*
складеного у
2020 та 2021 роках

100


*Єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине
фахове вступне випробування проводиться у формі ЗНО, що організовує Український
центр оцінювання якості освіти

Термін навчання –
1 рік 4 місяці.

Навчання
здійснюється за денною, заочною та заочно-дистанційною формами навчання.

Заочно-дистанційна
форма

надає
можливість навчання для осіб, які не можуть відвідувати навчальні заняття. Для
дистанційного
навчання університет використовує систему
Moodle. Процес
дистанційного навчання поєднує самостійне засвоєння матеріалу дистанційного
курсу, перевірку знань за допомогою тестів та інших завдань в дистанційному
курсі і активне спілкування з викладачем. Навчання може відбуватись в online та
ofline режимах.

 

Перелік документів для вступу: 

· копію документа (одного з
документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»,
особисто пред’являє
оригінали
;

· копію військово-облікового
документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених
законодавством),
особисто пред’являє
оригінали
;

· копію документа державного
зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на
основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього, особисто пред’являє оригінали;

·          
копію сертифіката
(сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) (для вступників на
основі повної загальної середньої освіти(ПЗСО)
та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня
молодшого бакалавра)
2018 –2021 років для осіб, які вступають на освітній ступінь
бакалавр,
  особисто пред’являє оригінали;

· екзаменаційного листка
єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)/єдиного вступного іспиту (ЄВІ)
(у визначених цими Правилами прийому випадках),
для осіб, які вступають на освітній ступінь
магістр,
  особисто пред’являє оригінали;

· чотири кольорові фотокартки
розміром 3 х 4 см;

· копію довідки про
присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи;

· два поштових конверта з
власною адресою проживання.


 Чекаємо на Вас
в Приймальній комісії за адресою:

м. Київ,
вул. Доброхотова, 7а (ауд.112)телефони:


(067) 403-17-51 Лісова Катерина
Сергіївна


(відповідальний секретар приймальної
комісії)


(067) 219-82-87 Хорватова Оксана
Олегівна

(проректор з навчально-методичної та
наукової роботи)


+38(044)
424-91-37, 409-15-00, 423-33-79

www.kul.kiev.ua, e-mail: kul@kul.kiev.ua