Національна академія наук України Київський університет права

КУП НАНУ провів лекцію-дискусію на тему: «Справедливість та законність у філософсько-правовій думці нового часу»

31 Березня, 2021

31.03.2021 року в Київському університету права НАН України відбулася лекція-дискусія для аспірантів на тему: «Справедливість та законність у філософсько-правовій думці нового часу»

Лектор: Кальмук Ірина Павлівна  кандидат філософських наук, доцент кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін КУП НАН України. Модератор заходу – завідувач відділу аспірантури, к.ю.н. Перелигіна Р.В.

Сьогодні відбувається інтенсивний інтеграційний процес, який характеризується тенденцією до синтезу філософського і частково-наукового підходів до пізнання права. Неоднозначність, багатомірність і складність права зумовлює необхідність міждисциплінарного підходу у його вивченні. Тому право являє собою цікавий об’єкт для вивчення багатьох наук, у тому числі й філософії.Захід проходив в онлайн режимі на платформі Skype.

Лектором проаналізовано наступні питання:

специфіка філософського підходу до права;

проблеми забезпечення справедливості та законності в сучасному світі;

історико-філософські дискурси проблеми справедливості: погляд науковців;

пошуки міри справедливості і права у перших грецьких філософів.

До онлайн-зустрічі з аспірантами долучились також наукові керівники здобувачів, зокрема: проректор з навчально-методичної та наукової роботи, к.ю.н. Хорватова О.О., завідувач кафедри кримінального права та процесу, к.ю.н. Савка О.І., доцент кафедри міжнародного права і порівняльного правознавства, к.ю.н. Проценко І.М., професор кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін, д.ю.н. Бригінець О.О.

Учасники заходу мали змогу задати лектору питання та обговорити запропоновану тему.

Варто зазначити, що залучення молоді до таких зустрічей має на меті не тільки продемонструвати специфіку філософського підходу до правових феноменів, а й утвердити розуміння права як форми відображення свободи та справедливості, підвищити рівень правової культури.

Прес-центр КУП НАНУ