Національна академія наук України Київський університет права

КУП НАНУ прийняв участь у круглому столі «Реформа юридичної освіти: діалог із громадянським суспільством»

12 Вересня, 2023

Останніми роками можна чути багато суперечливих думок щодо якості вищої юридичної освіти в Україні. Наприклад, серед роботодавців абсолютну більшість не задовольняє той факт, що випускники юридичних факультетів вітчизняних закладів освіти подекуди мають вкрай недостатній рівень володіння практичними навичками. До важливих проблем юридичної освіти, відносять недостатній рівень теоретичних знань та практичних навичок у значної частини випускників правничих шкіл України; брак уваги до формування у здобувачів юридичної освіти цілісного світогляду правника з розумінням суспільної місії, цінностей та значення правничої професії для утвердження верховенства права у сучасному демократичному суспільстві; непрозора система формування державного замовлення на підготовку правників; відсутність ефективної внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах вищої освіти; надмірна кількість закладів вищої освіти, що готують правників; низький рівень працевлаштування випускників правничих шкіл тощо.

Вказана проблема зумовлена наступними причинами: неспроможністю багатьох правничих шкіл самостійно провести модернізацію змісту юридичної освіти та організації освітнього процесу; неготовністю багатьох науково-педагогічних колективів правничих шкіл до впровадження сучасних технологій навчання та вимог до оцінювання результатів навчання здобувачів освіти; відсутністю або недостатністю практичної складової у більшості освітніх програм підготовки правників та складнощами системного залучення правників-практиків до викладання права; загальним толеруванням академічною спільнотою порушень академічної доброчесності; неможливістю для приватних правничих шкіл конкурувати за державне замовлення на підготовку правників; а також неефективна діяльність юридичних клінік, що діють на базі закладів вищої освіти.

Саме тому профільне Міністерство освіти і науки України у співпраці з державними органами, громадськими та міжнародними організаціями так багато уваги приділяє реформуванню юридичної освіти, метою якої має стати формування компетентностей, необхідних для розуміння природи і функцій права, змісту теоретичних засад (доктрин), принципів і основних юридичних інститутів, застосування права, а також меж юридичного регулювання різних суспільних відносин. Здобувачі юридичної освіти повинні бути готові до захисту прав людини та основоположних свобод, утвердження верховенства права, будучи відданими принципам людської та професійної гідності, справедливості, рівності, неупередженості, незалежності, співпереживання та дотримання високих етичних стандартів.

Задля цього 12 вересня 2023 року було проведено обговорення нагальних проблем юридичної освіти за шляхів її реформування у форматі круглого столу “Реформа юридичної освіти: діалог із громадянським суспільством”.

Захід було організовано Комітетом Верховної Ради України з освіти, науки та інновацій, Комісією з питань юридичної освіти та обізнаності, Коаліцією Реанімаційний Пакет Реформ, Фундацією DEJURE, Асоціацією юридичних клінік України, Експертною Радою студентства, Лігою студентів Асоціації правників України та Європейською асоціацією студентів права (ELSA) за підтримки Програми USAID “Справедливість для всіх”. Захід був покликаний: обговорити виклики та досягнення на шляху реформування юридичної освіти; отримати від представників організацій громадянського суспільства пропозиції щодо подальшого вдосконалення змісту юридичної освіти як складової правової реформи; сформувати спільне бачення щодо консолідації зусиль влади, донорів і організацій громадянського суспільства для успішного проведення реформи юридичної освіти.

В обговоренні прийняли активну участь представники влади, зокрема: Смірнов Андрій, заступник голови Офісу Президента України; Сергій Бабак, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій; Гришина Юлія, голова підкомітету з вищої освіти Комітету Верховної Ради України; Маслов Денис, голова комітету Верховної ради з питань правової політики; Сугак Людмила, заступниця Заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції; Ящук Інна, Державний секретар Міністерства внутрішніх справ України; Сергій Іонушас, голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності; Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки України; Іван Назаров, заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; Віталій Саліхов, член Вищої ради правосуддя; Джей Тотті, секторальний менеджер з питань верховенства права та антикорупції відділу сприяння розвитку демократії та врядування Місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні; Албан Біосса, секторальний менеджер з верховенства права та антикорупції Представництва Європейського Союзу в Україні; Ломжень Юлія, голова Асоціації юридичних клінік України.

До участі в обговоренні реформи також були запрошені представники організацій громадянського суспільства, представники зацікавлених організацій громадянського суспільства, стейкхолдери, що працюють над питаннями реформи юридичної освіти, освітяни та науковці, представники студентства.

Від Київського університету права Національної академії наук України в заході прийняли участь: проректор з навчально-методичної роботи, к.е.н. Антонова Олена; завідувач кафедри кримінального права та процесу, к.ю.н. Андрусів Валерій; завідувач кафедри загально теоретичних правових та соціально-гуманітарних дисциплін, к.ю.н., доцент Матвєєв Сергій; завідувач кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін, к.ю.н., доцент Антонюк Анастасія; доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін, к.ю.н., доцент Хорватова Оксана.

Прес-Центр КУП НАНУ