Національна академія наук України Київський університет права

КУП НАНУ включено до складу робочої групи НАН України з моніторингу законодавства у науковій, науково-технічній та інноваційній сферах

16 Лютого, 2021

Ректор КУП НАН України Юрій Бошицький взяв участь в першому засіданні робочої групи з моніторингу законодавства у науковій, науково-технічній та інноваційній сферах, що була утворена постановою Президії НАН наприкінці минулого року.

Робочу групу очолив народний депутат України, академік НАН та НАПрН Олександр Копиленко, до її складу також увійшли академік НАН Володимир Семиноженко, директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, академік НАН Юрій Шемшученко, виконувач обов’язків директора Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент НАН Євген Бершеда, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, член-кореспондент НАН Володимир Устименко, президент НАПрН, академік НАПрН Олександр Петришин, а також керівники низки інститутів та структурних підрозділів Президії НАН, провідні експерти з питань законодавства у науковій, науково-технічній та інноваційній сферах.У своєму вступному слові голова робочої групи, народний депутат України, академік НАН та НАПрН Олександр Копиленко зазначив, що задля всебічного та, водночас, гармонійного вдосконалення законодавства про науку робоча група вже найближчим часом має почати провадити свою діяльність двома шляхами: по-перше, це моніторинг проектів законодавчих та урядових актів, що реєструються у Верховній Раді України та Кабінеті Міністрів України, оперативне проведення їх експертного та правового аналізу і, в разі необхідності, напрацювання пропозиції до них, налагодження співпраці з комітетами Парламенту, Міністерством освіти і науки та урядовими комітетами з питань їх доопрацювання; а, по-друге, розроблення робочою групою із залученням всіх зацікавлених стейкхолдерів пропозицій та проектів законодавчих і нормативних актів щодо вирішення існуючих проблем у науковій, науково-технічній та інноваційній сферах, внесення їх на розгляд до Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки та Кабінету Міністрів України.

Директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, академік НАН Юрій Шемшученко зазначив, що на даний час в Україні діючими є значна кількість законодавчих і нормативних актів у науковій, науково-технічній та інноваційній сферах, які приймалися за різних часів. Непоодинокі випадки, коли положення одного документа протирічать положенням іншого, утворюючи правові колізії. Водночас, низка проблемних питань потребують унормування у зв’язку з існуючим правовим вакуумом щодо їх врегулювання.


Академік НАН Володимир Семиноженко запропонував до розгляду робочою групою поправки до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу національного та ефективного управління закладами освіти і державним майном» (реєстраційний номер 4486 від 10.12.2020 р.), який наразі готується Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій до розгляду Парламентом у другому читанні. Запропоновані зміни сприятимуть впорядкуванню законодавства з питань фінансування закладів вищої освіти, а також наукових установ, що перебувають у віданні Національної академії наук України, які фінансуються з державного бюджету, в частині більш ефективного використання державного майна, підвищення прозорості процесів його відчуження.

На найближчих засіданнях робоча група розгляне та запропонує Парламенту зміни до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо використання майнових прав інтелектуальної власності та врегулювання діяльності науково-технічних комплексів, науково-освітніх та науково-практичних центрів, а також проект Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності інноваційних парків».

Члени робочої групи також виступили з ініціативами щодо розроблення та внесення на розгляд Парламенту проекту Закону України «Про трансфер технологій», а також вдосконалення законодавства щодо присудження наукових ступенів.

На засіданні робочої групи також було ухвалено низку організаційних рішень щодо її діяльності, а також щодо основних напрямів та плану роботи на найближчий рік.

Прес-центр КУП НАНУ