Національна академія наук України Київський університет права

Міжнародна науково–практична конференція «Сучасні інформаційні технології в системі вищої освіти: міжнародний досвід» (Словаччина, Сніна, квітень 2007 р.)

17 Травня, 2007

Впровадження сучасних інформаційних
технологій у навчальний процес

      

Ректор КУП НАНУ,
к.ю.н., професор.
Бошицький Ю.Л.

     Стану впровадження сучасних інформаційних
технологій та інноваційних методик навчання фахівців на ринку вищої освіти
було присвячено XIV Міжнародну науково-практичну конференцію, організовану
Закарпатським державним університетом за підтримки Міністерства
освіти і науки
та Київського університету права НАН України.
Зустріч науковців багатьох країн світу Закарпатський державний університет
та Київський університет права НАН України традиційно влаштовує двічі
на рік у словацькому місті Сніна. Участь в обговоренні актуальної проблеми
вищої школи взяли представники 6 країн, делеговані 26 університетами та
науковими установами України, Угорщини,
Польщі, Румунії, Словацької
і Чеської республік. В рамках міжнародної науково-практичної
конференції своїми думки та пропозиції стосовно впровадження сучасних
інформаційних технологій у навчальний процес висловили також і студенти,
аспіранти та докторанти цих же країн.
     Під час роботи Міжнародної науково-практичної
конференції було заслухано та обговорено понад 20 доповідей і виступів.
У рамках конференції за участі українських та зарубіжних вузів-партнерів
були проведені міжнародні виставки “Інновації у вищій освіті-2007”,
“Інформаційні технології в освіті”, а також конкурс–виставка
“Краща студентська мультимедійна конференція”
. Переможцями стали
представники Київського університету права НАН України, Закарпатського
державного університету, Жешівської політехніки ім. І. Лукашевича (Польща),
університету м. Мішкольц (Угорська Республіка), Кошицького технічного
університету та університету ім. П.Й.Шафарика в м. Кошице (Словацька Республіка).
     Головна умова та ідея Болонської системи
європейських країн, до якої позаторік долучилася Україна – це підвищення
якості освіти. Водночас, суперечки стосовно того, чи наслідувати нам освітянський
досвід Європи, чи користуватися власним, продовжуються і сьогодні, однак
сумнівів не викликає в тому, що впроваджувати новітні інформаційні технології
в освітній процес необхідно. Час диктує свої умови і сучасній молоді виявилося
замало стандартного набору традиційних класичних методів викладання, навіть
якщо вони успішно випробувані не одним поколінням студентів.
     Над питанням – якими ж повинні бути сучасні
лекції, практичні заняття та система оцінювання знань в сучасних університетах
розмірковували учасники XIV Міжнародної науково-практичної конференції
під назвою “Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання
фахівців на міжнародному ринку вищої освіти”
. Науковці аналізуючи
форми, методи та інтерактивні технології викладання в кредитно-модульній
системі організації навчального процесу зясували, що в українській системі
вищої школи використовується більш ніж 20 методів викладання. Кожен з
них належить до вербальної чи невербальної групи. І саме раціональне поєднання
слова з унаочненими матеріалами за допомогою новітньої техніки є запорукою
успіху в навчанні.
     Думки фахівців єдині в тому, що найбільш
прийнятним на сучасному етапі є інтерактивний метод студіювання, який
передбачає безпосередній контакт викладача та студента. Проте доцільно
застосовувати інтерактивність в процесі дистанційного здобуття освіти.
Це дозволяє студенту користуватися послугами спеціальним набором дій,
що практично замінюють лектора, тому електронне навчання стає більш реальним
та персоніфікованим.
     Розробка та впровадження інформаційних технологій
у навчальний процес Київського університету права НАНУ є пріоритетним
напрямом розвитку та вітчизняної системи юриспруденції. Це дає можливість
зайняти гідне місце в умовах жорсткої конкуренції на ринку вищої освіти.
За 10 років КУП НАНУ пройшов еволюцію розвитку від Вищої школи права при
інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України до вищого навчального
закладу 4 рівня акредитації, єдиного в системі НАН України. Університетський
досвід це досвід впровадження мультимедійних технологій, електронних каталогів,
автоматизації бібліотечних процесів, який переймають представники провідних
наукових установ України та близького зарубіжжя.
     Але покращеною матеріально-технічною базою
може похизуватися далеко не кожен юридичний навчальний заклад України.
Статистика свідчить, що на 20 учнів та студентів вищих і середніх освітніх
установ нашої країни припадає всього 1 комп’ютер. А США або Франція забезпечує
усіх без винятку здобувачів освіти можливістю користуватися комп’ютером
та мережею Інтернет.
     На конференції були висловлені думки з приводу
того, що загалом якість української освіти за останні роки суттєво погіршилася,
наші студенти недостатньо володіють іноземними мовами, що також заважає
відкривати європейські горизонти. Тому про достатню конкурентоспроможність
вітчизняної вищої освіти на європейському та євроатлантичному рівнях говорити
зарано. Хоча ставити перед собою недосяжну планку висот Кембриджу чи Сорбони
також не варто. Вузам сусідніх країн слід об’єднувати зусилля для покращення
освіти та надсилати пропозиції відповідним владним структурам щодо нормативно-правового
вирішення проблем. Поки урядовці опікуватимуться питанням розширення доступу
усіх суб’єктів навчально-виховного процесу до сучасних світових навчальних
і наукових інформаційних ресурсів, професорсько-викладацькому складу вузів
доводиться дослухатися до вимог часу та поступово відмовлятися від академічного
стилю подачі матеріалу на користь інтерактивних методик. Досвід показує,
що студенти, зокрема студенти–правознавці, залюбки беруть участь у таких
формах практичного всеобучу, як ділові ігри та мозкові штурми.
     Інтерактивні методики викладання юридичних
дисциплін сфера корисна і перспективна, хоча юристи повністю відмовитися
від класичного викладання вони, як і медики, не в змозі, оскільки самостійне
вивчення матеріалу без практичних навиків тут неможливе. Сучасна система
вищої юридичної освіти України намагається пристосуватися до запровадження
умов Болонської декларації, однак через невідповідність її ступеневих
стандартів національним нормам, робиться все це дуже обережно і поступово.
Наприклад угорські, словацькі та польські правознавці застерігають своїх
зарубіжних колег з України не сліпо наслідувати європейський досвід, а,
вдосконалюючись, зберігати кращі вітчизняні здобутки.

 

Фоторепортаж про проведення конференції

 

Відкриття конференції

Збільшити
Збільшити

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити

 

Чарівне містечко Бардеєво

Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити

 

 

Міжнародна науково-практична
конференція студентів та аспірантів
у м. Сніна (Словаччина)

     Закарпатський державний
університет разом з Київським університетом права Національної академії
наук України, Братиславським економічним університетом, Кошицьким технічним
університетом, Кошицьким університетом ім. П.Й. Шафарика, Політехнічним
університетом м. Жешов організували міжнародну науково–практичну конференцію
студентів та аспірантів «Сучасні інформаційні технології в
системі вищої освіти: міжнародний досвід»
, яка проходила
в м. Сніна (Словаччина) з 17 по 20 квітня 2007 року.
     Ця конференція зібрала студентів та аспірантів
ВНЗ різних країн і була присвячена сучасним інформаційним технологіям
в системі вищої освіти України та країн Європейського Союзу.
     17 квітня – відбулась реєстрація учасників
конференції у місті Ужгород, який зустрів гостей теплою сонячною погодою
і розмаїттям весняних барв. Після обіду всі вирушили автобусом до Словаччини.
Того ж дня пройшло розміщення учасників в готелі.
     18 квітня – конференцію офіційно відкрив
ректор Закарпатського державного університету Ващук Федір Григорович.
Під час роботи конференції був проведений міжнародний конкурс «Краща
наукова студентська доповідь»
та конкурс – виставка «Краща студентська
мультимедійна презентація»
.
     19 квітня – продовження роботи конференції.
Визначення переможців конкурсу в номінації «Краща наукова студентська
доповідь» та конкурсу – виставки «Краща студентська мультимедійна презентація».

     Також в рамках конференції професор Дьордь
Чечі
(Дебреценський університет) та в.о. ректора КУП НАН України,
к.ю.н., доц. Юрій Ладиславович Бошицький презентували
збірник студентських та аспірантських наукових робіт, виданий за підсумками
науково-практичної конференції, що відбулася у м. Ужгороді восени 2006
року.
     Конференція мала і культурно – ознайомчу
програму по містах Кошице та Гуменне
, де всі бажаючи мали змогу познайомитись
з культурними пам’ятками Словаччини.
     А ввечері на святковому прийомі, який організували
гостинні словаки як подарунок всім учасникам, відбулось нагородження переможців
конференції. В номінації «Краща наукова студентська доповідь» нагороди
отримали Кордюкова Марина (КУП НАН України), Золотар
Ольга
(КУП НАН України), Менджул Марія (Закарпатський
державний університет).
В конкурсі «Краща студентська мультимедійна презентація» нагороди отримали
Храпко Олександр, Мицонь Микола (Закарпатський
державний університет) та Колпак Конрад, Марек
Пьотр
, Прус Роберт (Жешівська Політехніка ім. І. Лукашевича).
     20 квітня відбулось заключне засідання,
на якому були підведені підсумки роботи, обговорення та прийняття рекомендацій
конференції.

Фоторепортаж про проведення конференції


Відкриття конференції

Збільшити
Збільшити

 

Студенти – учасники конференції

Збільшити
Збільшити

 

Презентація збірника

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Матеріали підготували
студентки ІІ курсу
Золотар Ольга та Мазурок Катерина

Фото
студента ЗакДУ
Храпка Олександра

Чудова подорож словацькою
землею

     В рамках проведення Міжнародної
міжвузівської конференції у м. Сніна всі її учасники мали змогу ознайомитись
з головними культурними центрами Словацької Республіки. Першою була запланована
екскурсія до чудового міста Кошице.
Після проведення пленарних засідань конференції на всіх охочих чекав автобус,
який їхав за маршрутом Сніні – Кошице – Сніна.
     В очікуванні на захоплюючу екскурсію всі
перебували у гарному настрої, на погіршення якого не зміг вплинути навіть
дощ за вікном автобуса. Опинившись у центрі Кошице, ми переконалися у
тому, що це місто є надзвичайно гарним за будь-якої погоди.
     На ознайомлення з містом у нас було лише
декілька годин, тому перед нами постав нелегкий вибір, як найкраще і з
більшою користю використати дві години. Перш за все ми вирішили відвідати
один із найстаровинніших соборів, а саме Собор святої Єлизавети. Він вразив
нас своєю величчю і готичністю. Фасад собору прикрашали скульптури левів,
серед яких був силует жінки. Існує старовинна легенда про те, що за створення
проекту архітектору пропонували значну суму грошей. Він розповів про це
своїй дружині з проханням зберегти це в таємниці. Але вона не втрималась
і поділилася цією новиною з подругами. Чоловік обурився і вирішив провчити
свою дружину. Тепер кожен раз, коли іде дощ, з вуст жіночої скульптури
тече вода, як символ балакучості.
     Наступною архітектурною пам’яткою був незвичний
фонтан, який вразив нас оригінальністю свого виконання, а саме тим, що
на ньому по колу зображені усі дванадцять знаків зодіаку. І тому кожен
з нас зміг сфотографуватися поряд зі своїм.
     Наприкінці екскурсії ми піднялися на дзвіницю
Собору святої Єлизавети, з якої відкривався чудовий краєвид на усе місто.
Поглянувши навкруги з найвищої точки Кошице, ми переконалися у тому, що
усе те, що ми побачили є лише маленькою частиною того, що відкриває туристам
це старовинне місто. Кожна його вулиця, кожен куточок приховує в собі
таємницю, яку гостинно пропонує туристам.
     Наступного дня ми вирушили до Гуменне, щоб
відвідати старовинний замок, у якому зараз розташований краєзнавчий музей.
Вхід у палац охороняють лев і пантера, що підкреслює велич і статус колишніх
господарів. Нас дуже вразило те, у якому чудовому стані знаходяться усі
кімнати і меблі замку, хоча їм вже не одна сотня років. Одна із кімнат,
стелю якої прикрашають янголята, на сьогодні відведена для проведення
реєстрації шлюбів.
     Час, який у нас залишився ми витратили з
користю, а саме поїли морозиво, купили сувеніри родичам і друзям і просто
помилувалися містом та зробили фотографії на згадку про подорож до Словаччини.

Фоторепортаж про відпочинок у Словаччині

Будні конференції

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Гуменне

Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити

Кошице

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Святковий фуршет

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Матеріали підготували
студентки ІІ курсу
Золотар Ольга та Мазурок Катерина

Фото
студента ЗакДУ
Храпка Олександра