Національна академія наук України Київський університет права

Концептуальні напрямки діяльності Центру

1. Освітні послуги

Формування потужного освітнього потенціалу нації, досягнення найвищої якості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів – важлива передумова відкриття Міжнародного центру правових та історико-політичних досліджень країн Центрально-Східної Європи КУП НАНУ.

На базі Центру, враховуючи необхідність неперервного професійного зростання громадян, постійного оновлення напрямів, змісту і форм навчання відповідно до потреб економічного та соціального розвитку України, КУП НАНУ здійснює підготовку фахівців з числа громадян, які мають вищу освіту і бажають набути юридичні знання для підвищення свого професійного рівня, здобути професію юриста.

Пріоритети Київського університету права НАН України спрямовані на інтеграцію вищої юридичної освіти і фундаментальних теоретичних досліджень у галузі права, на забезпечення діяльності вузу відповідно до стандартів вітчизняної та європейської юриспруденції.

Ми готуємо майбутніх правознавців-професіоналів, які прагнуть до фахового успіху, здатні критично мислити, приймати гідні та справедливі рішення в інтересах людини та суспільства.
Вища юридична освіта не лише відкриває дорогу в нову сферу діяльності, а й допомагає досягти недосяжних раніше висот!

Спеціальність: «Правознавство»

Термін навчання: «бакалавр» – 2 роки (на основі вищої освіти та освітнього ступеня «молодший спеціаліст»).

Форми навчання: заочна, заочно-дистанційна.

2. Центр вивчення іноземних мов

В сучасному світі іноземна мова вже не примха чи хобі, а життєва необхідність, що відкриває безліч можливостей, а саме: вибір професії; можливість подорожувати; кар’єрний зріст; нові можливості для спілкування; робота за кордоном.

Наша мета – якісно навчити іноземної мови навіть тих, кому це важко дається.

3. Підготовка та подання грантових проектів та програм на правову, суспільно-політичну, економічну, освітньо-наукову проблематики

Які на сьогодні є актуальними і затребуваними у нашій державі, дослідження яких, у свою чергу, сприятиме наближенню України до європейського правового, соціально-економічного та культурного середовища.

4. Організація та проведення виставок та презентація картин відомих митців-художників України з метою популяризації та підтримки їхньої творчої діяльності.