Національна академія наук України Київський університет права

На базі філії КУП НАНУ у м.Львові відбулася наукова конференція «Українсько-польські відносини в контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів в Центрально-Східній Європі»

31 Травня, 2016

     Наприкінці травня цього року на базі Міжнародного центру правових та історико-політичних досліджень Київського університету права була проведена ІІ Міжнародна наукова конференція «Українсько-польські відносини в контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів в Центрально-Східній Європі (ХХ – поч. ХХІ століття)», співорганізаторами якої виступили Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Київський університет права НАН України.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся директор Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України Микола Литвин та керівник Міжнародного центру  КУП НАНУ у м. Львові Уляна Андрусів, яка від імені ректора Київського університету права НАН України, професора, заслуженого юриста України Юрія Бошицького привітала усіх присутніх та наголосила на важливості розв’язання складних проблем українсько-польських відносин крізь призму історії на основі їх комплексного вивчення та аналізу на тлі оновленої Європи.

У роботі конференції взяли участь провідні науковці Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, Національного університету «Острозька академія», Інституту історії Жешівського університету та ін.

Науковці обговорили найважливіші історичні аспекти міждержавних взаємин з нашими сусідами, поляками, етногенез і доля яких не тільки подібні, але й досить тісно переплітаються з більш як тисячолітньою історією України.

Досвід наших сусідів може слугувати моделлю політичних і економічних посттоталітарних трансформацій України, а тісні взаємини та співробітництво у різних сферах суспільного життя сприятиме успішній інтеграції нашої країни в європейський простір.

У межах обраної для обговорення тематики учасники наукової дискусії не обійшли своєю увагою такі актуальні питання, як досвід та перспективи українсько-польського наукового, освітнього, культурного та політичного співробітництва; примирення і подолання історичних кривд; українсько-польських взаємини у роки Другої світової війни, міжвоєнний та післявоєнний періоди; становлення та зміцнення українсько-польських відносин, які в умовах сьогодення є надзвичай важливими та необхідними для реалізації національних інтересів обох держав.

Значну увагу учасники заходу приділили висвітленню діяльності представників української та польської еліти, щоб проаналізувати процеси XX століття і визначити перспективи українсько-польського співробітництва у XXІ столітті.

Необхідно відзначити важливість та значимість проведення таких конференцій, оскільки вони сприяють усуненню розбіжностей при висвітленні болючих аспектів з історії взаємин наших народів та мінімізації негативного впливу історії на сучасні відносини між Україною і Польщею.