Національна академія наук України Київський університет права

На засіданні Вченої ради затверджено теми дисертаційних робіт здобувачам ступеня доктора філософії

4 Липня, 2022

За результатами роботи вступної кампанії до аспірантури Київського університету права НАН України 2022 на плановому засіданні Вченої ради 29 квітня 2022 року було зараховано 45 вступників та призначено досвідчених наукових керівників. Серед відомих науковців, які стали науковими керівниками можна виділити Шемшученка Юрія Сергійовича  Почесного директора Інституту держави та права імені В. М. Корецького НАН України, доктора юридичних наук, професора, академіка НАН України, академіка Академії правових наук України; Скрипнюка Олександра Васильовича  директора Інституту держави та права імені В. М. Корецького НАН України, доктора юридичних наук, професора, академіка АПрНУ; Бошицького Юрія Ладиславовича  професора, ректора, професора кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін Київського університету права НАН України; Костенка Олександра Миколайовича  доктора юридичних наук, професора, завідувача відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Капіцю Юрія Михайловича  директора Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, доктора юридичних наук та ін.Варто зазначити, що величезне значення має правильний вибір теми наукової роботи, визначення її завдань і мети. Вдалий вибір багато в чому визначає результат у вигляді успішного захисту роботи. Тема дисертації погоджується аспірантом з його науковим керівником та затверджується вченою радою протягом двох місяців з дня зарахування аспіранта.

Затверджені теми було опрацьовано аспірантами разом з науковими керівниками, що є обізнаними з проблемою та знають, що є об’єктом зацікавленості конкретного здобувача. Тісний науковий контакт здобувача та керівника дасть можливість уникнути помилок, бо дуже широка тема неминуче спричинить поверховість при освітленні конкретних фактів, дуже вузька – позбавить можливості зробити обґрунтовані висновки. Керівник спрямовує роботу дисертанта у потрібному напрямі, допомагає осмислити матеріал, активно організовує роботу аспіранта, встановлює термін завершення етапів роботи, контролює їх виконання.

Затверджені Вченою радою теми досліджень представляють науковий інтерес та є надзвичайно актуальними, оскільки тематика більшості робіт стосується захисту прав та свобод людини і громадянина в умовах воєнного стану в Україні.


Практика показує, що правильно обрати тему – це значить наполовину забезпечити її успішне виконання. Презентація отриманих на сьогодні результатів свідчить про серйозність намірів аспірантів і ступінь готовності кожного до початку плідної роботи над дослідженням.

Прес-Центр КУП НАНУ