Національна академія наук України Київський університет права

Наукова бібліотека КУП НАНУ поповнилась новими книгами

27 Травня, 2022

Наукова бібліотека отримала в дар від Президії Національної академії наук України колекцію фундаментальних видань з гуманітарних та суспільних наук.

Серед подарованих книг – академічні видання з етногенезу та етнічного розвитку населення України, Національна доповідь «Україна як цивілізаційний суб’єкт історії та сучасності», підготовлена колективом фахівців Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, інформаційні та аналітичні видання про академії наук багатьох країн світу, історико-філософські нариси з ідентичності українців, питань розвитку міст України, історії українських монастирів, тощо.

Сучасний універсальний і досить багатий фонд Науковій бібліотеці Київського університету права НАН України вдалося сформувати не тільки через закупівлю університетом правової, суспільної, гуманітарної, художньої літератури, обміни з іншими університетськими та національними бібліотеками, науковцями та університетами зарубіжжя. Велику допомогу у розбудові Наукової бібліотеки, фонди якої налічують понад 150 тисяч видань, університет в значній мірі отримує від державних і громадських діячів, видатних правознавців, приватних компаній та державних установ, серед яких чільне місце займає Національна академія наук України.Завдячуючи книжковим дарам, зокрема, Національної академії наук України, Президії НАН України, Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, студенти та викладачі університету мають можливість використовувати в навчальному процесі та наукових дослідженнях книги видатних представників вітчизняної та зарубіжної гуманітаристики, суспільних наук, зокрема, юридичних, політичних, економічних наук, міжнародних відносин та міжнародного права, а також яскраві альбоми з живопису, українську та зарубіжну художню літературу в рамках університетських проектів «Інтелектуальна власність – перлини живопису для студентської молоді», «Інтелектуальна власність – перлини літератури для студентської молоді».

В тиждень, коли в Україні відзначався День науки, Наукова бібліотека КУП НАНУ з вдячністю приймає в дар академічні фундаментальні видання від Національної академії наук України, сподіваючись, що подаровані книги сприятимуть розвитку свідомості студентської молоді та кращому розумінню ними складних процесів, що відбуваються в сучасному світі.

Прес-Центр КУП НАНУ