Національна академія наук України Київський університет права

Наукова робота КУП НАНУ у 2 семестрі 2020-2021 н.р.

19 Січня, 2021

Новий 2021 рік в Київському університеті права НАН України розпочався в умовах всесвітньої боротьби з пандемією Covid-19. У зв’язку з цим адміністрацією університету було внесено ряд змін у звичний режим навчання студентів та аспірантів, а також перейти на новий для себе змішаний та дистанційний режим навчання та роботи.

Проте нові реалії не зупинили ані освітній процес, ані цікаве та насичене наукове життя університету. Протягом семестру були проведені численні наукові та практичні заходи, круглі столи за участю студентів, аспірантів, конференції та видано ряд монографій.

10 грудня 2020 року у річницю прийняття ООН «Загальної Декларації прав людини й громадянина», в рамках Всеукраїнського тижня права, спільної програми Міністерства Юстиції України та міжнародної організації USAID «Я МАЮ ПРАВО!» та з нагоди 25-ти річчя заснування КУП НАНУ відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Права людини та їх реалізація в Україні та світі».
В цей період в університеті підготовлено і видано колективну монографію «Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін». Ця фундаментальна праця, за загальною редакцією ректора університету, професора Бошицького Ю.Л., є результатом 2-річної співпраці науковців університету з колегами зі США, Німеччини, Ізраїлю, Польщі, Угорщини та Азербайджану, в якій вдалося об’єднати багаторічні міжнародні наукові зв’язки КУП НАНУ з університетами, науковими центрами, окремими вченими ряду зарубіжних країн для фундаментального дослідження кола проблем в сфері державотворення як в Україні, так в світі.

В тандемі з польськими науковцями-юристами факультету права та адміністрації Гданського університету видано 3-й та 4-й томи міжнародної колективної монографії «Актуальні проблеми права України та Польщі». Дані праці містять є цікавим та ґрунтовним дослідження колективу вітчизняних та закордонних авторів, яке має теоретичне і практичне значення. Перш за все, монографія дає цілісне уявлення про загальний вектор розвитку сучасного процесу правотворчості як базисної складової сучасного цивілізованого суспільства в цілому, та правової держави зокрема, а також важливим теоретичним та практичним проблемам правозастосування на даному етапі розвитку держав.

Монографії є однією із спроб комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, врахуванням новітніх наукових досягнень дослідити трансформацію норм національного та європейського законодавства в сучасних умовах. Логічною є структура монографії, яка складається із двох послідовних розділів, які відображають теоретико-правові аспекти права України, Європейського союзу та світу.Також за матеріалами круглого столу «Актуальні проблеми сучасної юридичної науки та практики» та силами відділу аспірантури було підготовлено та видано збірник наукових праць молодих науковців та аспірантів Київського університету права НАН України. У роботі розглянуто теоретичні та прикладні проблеми кримінального права та кримінології, цивільного, господарського та трудового права, адміністративного, фінансового та інформаційного права. Надзвичайно приємно, що серед авторів видання є випускники аспірантури КУП НАН України, серед яких адвокати, судді, практики.

Оскільки університет завжди приділяв багато уваги науковим дослідженням проблем національного та міжнародного права, а аспірантура відіграє в цьому контексті домінуючу роль, то пріоритетами роботи на сьогодні є максимальне сприяння широко аспектному розвитку аспірантів-правознавців. В Університеті створені всі умови, що надають аспірантам можливість брати участь у різних наукових конференціях, олімпіадах, науково-практичних семінарах, не тільки в Україні, а й за кордоном.

Круглі столи

27 листопада 2020 року в Київському університеті права Національної академії наук України відбувся круглий стіл на тему «Система адміністративних судів України». Проведення круглого столу було організовано кафедрою кримінального права та процесу в рамках святкування 25-ти річчя КУП НАН України. Круглий стіл відбувся в режимі онлайн та офлайн із дотриманням усіх необхідних карантинних вимог та обмежень, пов’язаних поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).В 2020 році продовжував свою активну наукову діяльність «Часопис Київського університету права». Світ побачив його 3-й номер, а також номер присвячений 25-річчю Київського університету права НАН України. Ректор КУП НАН України професор Ю.Л. Бошицький та почесний ректор КУП НАН України академік Ю.С. Шемшученко у вступному слові розповіли про історію заснування, розвиток та здобутки університету за ці роки. Випуск видався дуже насиченим та містить статті десятків провідних вітчизняних правознавців. Загалом у номері більш як 80 фахових публікацій про актуальні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, трудового, земельного, кримінального й міжнародного права. Серед них статті не лише українською, а й англійською мовами. До речі, із повним змістом номерів ви можете ознайомитися на сайті «Часопису Київського університету права»chasprava.com.ua.

Планом наукової роботи на ІІ семестр в КУП НАН України також заплановано проведення таких заходів як:

1. Конкурс наукових робіт школярів 10-11-х класів «Основи юридичної відповідальності неповнолітніх» (період проведення конкурсу 25.01.2021-28.02.2021 р.)

2. ХХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні» – 22 квітня 2021р. 

3. Щомісячний спільний проект КУП НАН України та Rotary Kyiv International Club «Школа Фінансової грамотності для школярів» (проект запланований до старту з 01 лютого 2021 року та буде проводитися один раз на місяць в рамках міжнародного партнерства та профорієнтаційної роботи КУП НАН України). 


Стежте за нашими повідомленнями про найближчі події на нашому сайті та у соціальних мережах. Проректор з навчально-методичної та 

наукової роботи КУП НАН України, 

к.ю.н., доцент О. Хорватова