Національна академія наук України Київський університет права

Науково-практичний семінар «Порівняльне правознавство на пострадянському просторі: сучасний стан і перспективи розвитку» (Симферополь, квітень 2006 р.)

30 Квітня, 2006

     Київський університет права НАН України, Інститут держави і права
ім. В.М.Корецького НАН України Кримський науковий центр НАН України та
Міністерства освіти і науки України, Таврійський національний
університет ім. В.І.Вернадського 27 – 29 квітня 2006 р. провели у
м. Сімферополі науково-практичний семінар “Порівняльне правознавство на
пострадянському просторі: сучасний стан і перспективи розвитку”.
     Це перший в Україні та один з перших в пострадянських
країнах науковий форум, присвячений фундаментальним проблемам
порівняльного правознавства.
     У роботі семінару взяли участь понад 90 провідних учених та
викладачів університетів з України, Росії, США, Білорусі, Узбекистану,
представники ОБСЄ, органів влади Автономної Республіки Крим. Слухачами
на семінарі стали викладачі, аспіранти, студенти кримських вузів.

     Серед учасників семінару були, зокрема: академік НАН України
, почесний ректор КУП НАНУ, директор Інституту держави і права ім..
В.М.Корецького НАН України Ю.С. Шемшученко, російські науковці доктора
юридичних наук Ю.О. Тихомиров, Р.А. Ромашов, Л.О. Нудненко,
всесвітньовідомий американський правознавець Крістофер Осакве, ректор
Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського М.В. Багров,
відомі українські правознавці І.О. Шевченко, О.Ф. Скакун, М.О. С’єдін,
О.М. Костенко, В.М. Кампо, Кресіна, Я.М. Л.А. Луць, О.В. Тимощук, О.Г.
Мурашин, Ю.Л. Бошицький, М.А. Дамірлі, С.В. Шевчук та ін. Організацію
роботи семінару забезпечили відповідальні секретарі оргкомітету
кандидати юридичних наук Олексій Веніамінович Кресін та директор
Кримського науково-освітнього центру Київського університету права НАН
України Олена Миколаївна Редькіна.
     Під час роботи семінару було проведено круглі столи:
“Методологія порівняльно-правових досліджень на пострадянському
просторі: Прогрес? Застій? Автаркія?”, “Місце порівняльно-правових
дисциплін в юридичній освіті”, “Порівняльне правознавство як юридична
спеціальність”; а також секції: “Проблеми типології та класифікації
правових систем”, “Порівняльні дослідження у галузевих юридичних
дисциплінах”.
     Учасники семінару провели установчу конференцію із створення
Української асоціації порівняльного правознавства. Також було схвалено
проект статуту Асоціації, обрано її керівний склад. Головою Асоціації
обрано Юрія Сергійовича Шемшученка – почесного ректора КУП НАН України,
вченим секретарем – Олексія Веніаміновича Кресіна.

     Після тривалого обговорення та врахування численних
пропозицій на семінарі було ухвалено проект паспорту нової
спеціальності для захисту кандидатських та докторських дисертацій з
права “Порівняльне правознавство”. Рекомендовано розглянути цей проект
на засіданнях спеціалізованих вчених рад наукових інститутів та вузів,
після чого подати на розгляд експертної ради ВАК України.

     За результатами кожного круглого столу чи секції ухвалювалися
резолюції, що покликані узагальнити висловлені ідеї, зафіксувати
знайдений консенсус учених з певних питань та окреслити коло
невирішених питань, які вимагають свого дослідження. За підсумками
семінару прийнято загальні рекомендації, адресовані окремим органам
влади, вищим навчальним закладам та науковим установам.

     Під час роботи семінару було організовано двадцять
презентацій видань з порівняльного правознавства, а також теорії
держави і права. Зокрема, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України презентував нові видання із серії “Енциклопедія
порівняльного правознавства” – колективну монографію “Порівняльне
правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології” за
редакцією Ю.С.Шемшученка та довідник О.В. Кресіна “Порівняльне
правознавство: Вітчизняні та зарубіжні спеціалізовані центри
дослідження і викладання”; науковий журнал “Порівняльно-правові
дослідження”, який видається спільно з Маріупольським державним
гуманітарним університетом та грецькими вузами; колективну монографію
“Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України” за редакцією
В.Н. Денисова; монографію Л.А. Луць “Європейські міждержавні правові
системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України”.
Презентувалися також сучасні українські, російські, американські
наукові юридичні журнали, підручники з порівняльного правознавства та
теорії держави і права, монографічні видання.

     Для учасників семінару було організовано програму, спрямовану
на ознайомлення з історією, культурною спадщиною, вищими навчальними
закладами Криму, а також книжкову виставку. За результатами семінару
було відзнято фільм. Найближчим часом буде видано збірник доповідей,
повідомлень та дискусії. Учасники семінару одностайно констатували
необхідність проведення наступних науково-практичних семінарів з
фундаментальних та прикладних проблем порівняльного правознавства.

Під час відкриття

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Під час роботи секцій

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Під час дискусій в кулуарах

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити
Збільшити
Збільшити

             Збільшити
            Збільшити

Під час відпочинку

Збільшити
Збільшити
Збільшити

         Збільшити
            Збільшити