Національна академія наук України Київський університет права

Навчальні матеріали студентам магістрам КУП НАНУ заочної форми навчання з дисципліни 081 «Право» на час карантину для дистанційного опанування предметів

26 Березня, 2020

Сучасні проблеми кримінально-правової кваліфікації

Проблеми теорії держави і права

Права людини в міжнародному праві – актуальні проблеми

Судова реформа в Україні

Ділова іноземна мова

Трудові спори

Кримінальна юстиція

Транспортне право

Нотаріат процес

Проблеми призначення покарань

Сучасні проблеми цивільного та трудового права

Іпотечні відносини в нотаріальній практиці

Сучасні проблеми господарського праву та процесу

Проблеми права біоетики

Протидія насильницької злочинності в Україні

Права людини в міжнародному праві: актуальні проблеми

Методика і практика участі адвоката в цивільному процесі

Кримінально-правова охорона медичної діяльності

Біржове право

Методологія та організація наукових досліджень

Сучасні проблеми кримінального праву та процесу

Право неспроможності (банкрутство)

Корпоративне право

Кримінально-правові, кримінологічні та криміналістичні засади протидії корупції

Принципи суб’єктів господарювання

Методологія та доктрина сучасної кримінології

Актуальні проблеми господарського договірного права

Спадкове право: проблеми теорії та практики

Правове регулювання зовнішньо-економічною діяльністью

Речове право

Конституційна реформа в Україні