Національна академія наук України Київський університет права

Нові напрямки співпраці КУП НАНУ з Європейським університетом (Молдова)

11 Червня, 2012

Ректор КУП НАНУ професор Ю. Бошицький протягом 5-7 червня 2012 року на запрошення ректора Європейського університету Молдови (ЄУМ), професора Ю. Седлецького та Сенату, перебував з візитом у м. Кішінау, Молдова.
ЄУМ є складовою частиною системи вищої освіти Республіки Молдова і правонаступником Академії права Молдови, котра почала свою діяльність 7 жовтня 1992 р.
Основною метою ЄУМ є підготовка, вдосконалення і перекваліфікація спеціалістів і наукових кадрів у різних галузях та розвиток наукових досліджень. На сьогоднішній день ЄУМ впроваджує новітні освітні та інформаційні технології у навчально-науковому процесі. В ЄУМ діють чотири факультети, а саме: юридичний; економіки та інформатики; журналістики; іноземних мов.
Крім того, при  університеті діють Асоційоване адвокатське бюро «Jurisprudena» та Департамент міжнародних відносин.
ЄУМ має договори про співпрацю з Державним університетом Молдови, Національним Каподістрійським університетом Афін, Яським університетом «Petre Andrei», Бухарестським університетом «Titu Maiorescu», Університетом «Stefan cel Mare» (Сучава), Університетським фондом «Haralamb Vasiliu» (Ясси), Незалежним міжнародним університетом «Karol Wojtyla» (Італія), Київським університетом права Національної академії наук України та іншими.

Під час урочистостей, присвячених присвоєнню ректору КУП НАНУ почесного звання «Doctor Honoris Causa», професор Ю. Бошицький виступив із доповіддю, у якій розповів про КУП НАНУ, високі результати якого забезпечуються через раціональне використання людських, матеріальних та інших ресурсів, сучасна технічна база, різноманітні форми навчання та впровадження іноваційних методів освіти, індивідуальний підхід і робота з всебічного розвитку студентів, актуальні напрямки наукових досліджень.
Запорукою зміцнення позиції сучасного вищого учбового закладу на міжнародній освітній арені є стрімкий розвиток міжнародного співробітництва. Отже, КУП НАНУ, притримуючись напрямків стратегії міжнародного діяльності, встановив, в особі ректора КУП НАНУ професора Ю. Бошицького,  нові перспективні зв’язки з Асоціацією міжнародного права Республіки Молдова в особі президента цієї формації, професора О. Буріана.
Під час переговорів було погоджено співпрацю як у рамках традиційних напрямків (обмін науково-технічною інформацією, викладачами, студентами, спільна участь у заходах з питань вищої освіти, проведення спільних заходів – науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, симпозіумів тощо), так й розвивати нові напрямки партнерства – спільні наукові дослідження за актуальними тематиками, результати яких висвітлюватимуться в публікаціях у періодичних виданнях, зокрема «Часописі Київського університету права» і  «Молдавському журналі міжнародного права і міжнародних відносин», а також у спільних наукових виданнях.

Для українських науковців та фахівців новий напрямок співробітництва є доволі цікавим, оскільки вони отримали можливість публікувати свої наукові доробки на шпальтах іноземного наукового видання, що містить, серед іншого, розділи «Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право», «Міжнародні відносини».
     Водночас, молдавські науковці отримали нагоду публікувати свої роботи за окремими актуальними напрямками – «Інформаційне право», «Проблеми права інтелектуальної власності», «Аграрне, земельне та екологічне право» тощо.
     Візит ректора КУП НАНУ професора Ю. Бошицького відбувся у дружній та гостинній атмосфері, а результатом стали нові домовленості та креативні ідеї, які сприятимуть підтримці добросусідських відносин між Україною та Молдовою у цілому.

Матеріал підготувала І.В Єдгарова