Національна академія наук України Київський університет права

Нові видання КУП НАНУ

15 Червня, 2012

Навчальне видання

МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
 КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

За загальною редакцією
професора, Заслуженого юриста України
Ю.Л. Бошицького,
доцента к.ю.н. З.А. Тростюк

 Мала енциклопедія кримінального права містить визначення кримінально-правових понять, що використовуються у Загальній частині Кримінального кодексу України, а також у теорії кримінального права, латинські крилаті фрази з кримінального права, а також список наукової літератури і нормативних актів України.
Призначена для студентів, викладачів, практичних працівників, науковців та тим, хто цікавиться проблемами кримінального права.

 

М 18 Мала енциклопедія кримінального права / За заг. ред. проф. Ю.Л. Бошицького; доц.. З.А. Тростюк; Київський університет права НАН України. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 284 с.

ISBN 978-966-351-361-4

 

Усіх бажаючих придбати навчальне видання просимо звертатись в бібліотеку
Київського університету права НАН України за адресою:
м. Київ, вул. Академіка Доброхотова, 7-а.