Національна академія наук України Київський університет права

Нові видання КУП НАНУ

24 Жовтня, 2012

Кодьєва О.П.

МИСТЕЦТВО ЯК ЗМІНЕНА ФОРМА СВІДОМОСТІ
Навчальний посібник
За загальною редакцією доктора історичних наук,
доцента О.В. Потєхіна

       Посібник присвячений деяким аспектам свідомості, зміненої порівняно з її звичайним станом – станом буденної свідомості. Серед багатьох форм зміненої свідомості автор посібника обрав для розгляду  мистецтво як форму, що відіграє надзвичайно велику роль у розбудові культури, зокрема української.
     Чи не найголовнішим феноменом художньої творчості є її здатність зображувати. Йдеться не тільки про образотворче мистецтво, а й про всі види та жанри мистецтва. Задля кращого розуміння сутності творення художнього образу автор вдається до аналізу основних категорій та понять естетики. Піднімаючи людину над буденністю, мистецтво активізує людську почуттєвість, у своїй магістральній спрямованості виховує найкращі моральні якості людини. Знання механізму дії творчої діяльності необхідне майбутньому юристу.
     Для студентів юридичних та інших гуманітарних спеціальностей, які бажають значно розширити і поглибити знання з курсу «Естетика» з позицій розвитку сучасної науки.

 

КОДЬЄВА О.П.
К 57 Мистецтво як змінена форма свідомості : навч. посіб. / О.П. Кодьєва ; за заг. ред. О.В. Потєхіна ; Київський ун-т права Нац. Акад.. наук України. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2012. – 2012. – 207 с.

ISBN 978-966-301-241-4

Усіх бажаючих придбати навчальний посібник просимо звертатись у бібліотеку
Київського університету права НАН України за адресою:
м. Київ, вул. Академіка Доброхотова, 7-а.