Національна академія наук України Київський університет права

Нові видання КУП НАНУ

4 Листопада, 2013

Н.Б. Мушак
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
Монографія

c1.jpg

У монографії досліджено міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях (Раді Європи, Європейському Союзі та Організації з безпеки і співробітництва у Європі). В роботі досліджено концептуальні підходи до становлення та розвитку прав людини у Європі, проаналізовано проблеми класифікації прав людини та основних свобод, розкрито систему європейських міжнародних організацій, що займаються проблематикою прав людини. Значні увагу приділено основним напрямам та особливостям співробітництва Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва у Європі та Європейського Союзу у встановленні ними європейських стандартів захисту прав людини. Відповідно, автором удосконалено дефініцію європейських стандартів прав людини, надано визначення поняттям «європейської міжнародної організації» та «загальноєвропейської системи захисту прав людини»
Видання розраховане на фахівців, що займаються вивченням актуальних проблем теорії та практики міжнародного права, науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів спеціальності міжнародне право.

 

 

   Мушак Н.Б.
   Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в міжнародних європейських організаціях.
  Монографія. – Видавництво Ліра-К. – 192 с.

   ISBN 978-966-2609-57-8
 

Усіх бажаючих придбати збірник просимо звертатись у бібліотеку
Київського університету права НАН України за адресою:
м. Київ, вул. Академіка Доброхотова, 7-а.