Національна академія наук України Київський університет права

Новий партнер КУП НАНУ – Інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

12 Березня, 2021

11 березня 2021 року в Київському університеті права Національної академії наук України ректор університету Юрій Бошицький та в.о. директора Науково-дослідного Інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Олександр Дорошенко на засіданні ректорату урочисто підписали «Меморандум про співробітництво і партнерство» в галузі права інтелектуальної власності, розвитку освітньої, наукової та інформаційної діяльності.

Під час візиту представників НДІ інтелектуальної власності НАПрН України ректор ознайомив їх з університетом: музеєм криміналістики ім. Ганса Гросса, музеєм підробок та піратства, музеєм комп’ютерних технологій та криміналістичної техніки ім. В. М. Глушкова, кабінетом-музеєм історії українського права ім. М.П. Василенка, кабінетом-музеєм земельного та аграрного права ім. В.І. Семчика, кабінетом-музеєм міжнародного права ім. В.М. Корецького та історико-етнографічним музеєм, науковою бібліотекою, виставкою картин тощо.

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності вже понад 16 років успішно працює у сфері розробки та удосконалення законодавства з інтелектуальної власності, здійснює прикладну та дослідницьку діяльність ініціює та підтримує освітні та просвітницькі проекти для популяризації права інтелектуальної власності в Україні, сприяє науково-технічному прогресу та збільшенню внеску України в розвиток світової науки і техніки. 

Основними напрямками діяльності Інституту є фундаментальні та прикладні дослідження на перетині інтелектуальної власності та права, біотехнологій, біологічної безпеки, зеленої економіки та екології, ІТ-технологій; енергозберігаючих технологій, інновацій, агробізнесу, національної безпеки та оборони. В Інституті розвиваються нові науково-практичні напрями, успішно функціонують центри та лабораторії, зокрема, Центр гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності, Центр наукових досліджень інтелектуальної власності та енвайроментного розвитку, Лабораторія комерціалізації та трансферу технологій. Також Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності надає консультацій з питань, що стосуються права та економіки інтелектуальної власності, цивільного, цивільно-процесуального, фінансового, господарського права; здійснює реєстрацією прав на твори, об’єкти патентного права, засоби індивідуалізації; проводить судові експертизи та спеціальні дослідження з питань інтелектуальної власності; займається підготовкою проектів договорів та висновків щодо укладених договорів тощо.

Підписантами Меморандуму було визначено такі основні напрямки співробітництва, як: сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних працівників; підвищення кваліфікації для працівників КУП НАНУ та НДІІВ; підготовка та проведення спільних програм стажування, конференцій, семінарів та симпозіумів, круглих столів; взаємовигідний обмін досвідом для поліпшення якості підготовки фахівців та науковців у галузі права інтелектуальної власності із залученням відомих вітчизняних та закордонних фахівців-практиків, адвокатів, дипломатичних та міжнародних партнерів; а також здійснення спільної видавничої діяльності. Зокрема, ректор Юрій Бошицький запропонував спільно з Науково-дослідним Інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук та Київським університетом права НАН України видати підручник «Інтелектуальна власність» для учнів українських шкіл, адже питання інтелектуальної власності стають надзвичайно актуальними в наш час.

Оскільки Інститут бере активну участь й у навчально-освітньому процесі, то сторони домовились про започаткування проведення галузевих літніх шкіл для студентів та аспірантів, освітніх сертифікатних програм, регулярних тренінгів та науково-практичних семінарів з окремих аспектів права інтелектуальної власності; проходження виробничої практики для студентів КУП НАНУ.

На зустрічі були присутні: радник директора  Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України  Дорожко Г.К., проректор з навчально-методичної та наукової роботи КУП НАНУ, к.ю.н., доцент Хорватова О.О.; проректор з господарських питань Вільчинська А.І.; вчений секретар, к.і.н. Лісова К.С.; завідувач відділу аспірантури, к.ю.н. Перелигіна Р.В., завідувач кафедри кримінального права та процесу, к.ю.н. Савка О.І., завідувач науковою бібліотекою університету Ярошевська Т.Ю., юрист університету Маркевич А.М.

На завершення, сторони презентували одна одній колекції унікальної наукової літератури власного видавництва з метою поповнення бібліотечних фондів.

Прес-центр КУП НАНУ