Національна академія наук України Київський університет права

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ

27 Травня, 2009

Київський університет права Національної академії наук України

оголошує прийом до аспірантури на 2009 рік за такими спеціальностями:

¦ 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень;
¦ 12.00.03- Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
¦ 12.00.04- Господарське право; господарське процесуальне право;
¦ 12.00.05- Трудове право; право соціального забезпечення;
¦ 12.00.07- Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ;
¦ 12.00.08- Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
¦ 12.00.11- Міжнародне право.

Документи приймаються від 03 серпня до 05 вересня 2009 року.
Вступники до аспірантури складають вступні іспити з обраної спеціальності, філософії та іноземної мови (в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації)
Вступні іспити до аспірантури проводяться від 15 вересня до 07 жовтня.
Зарахування до аспірантури від 01 листопада 2009.

Вступники до аспірантури подають такі документи :

  1. Заяву на ім’я ректора.
  2. Особовий листок по обліку кадрів.
  3. Список опублікованих наукових праць за встановленим зразком. Вступники до аспірантури , які не мають опублікованих наукових праць подають наукові доповіді (реферати ) з обраної ними наукової спеціальності .

  4. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра.

  5. Медична довідка про стан здоров’я.
  6. 6 фотокарток.
  7. Посвідчення про складання кандидатських іспитів ( за наявності складених кандидатських іспитів).

Паспорт, ідентифікаційний номер, диплом про вищу освіту подаються вступником особисто .
Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

  1. коштів юридичних осіб – на умовах контракту;
  2. коштів фізичних осіб – на умовах контракту.

Вартість навчання

Оплата за навчання аспірантів та здобувачів у Київському університеті права НАН України для набору на 2009/2010 навчальний рік, у грошовій одиниці України – гривні, з 01 листопада 2009 року складає:

Форма навчання

Джерела фінансування

Вартість навчання за рік

Для аспірантів з відривом для виробництва

Для фізичних осіб

14 600 грн.

Для юридичних осіб

17 100 грн.

Для аспірантів без відриву від виробництва

Для фізичних осіб

13 400 грн.

Для юридичних осіб

15 800 грн.

Для здобувачів

Для фізичних осіб

11 000 грн.

Для юридичних осіб

13 400 грн.

Документи приймаються за адресою : вул. Доброхотова, 7-А (каб.34, 24, 25 )
Телефон для довідок : 8 (044)424-91-48, 424-91-40, 424-33-35
E-mail : kul@ kul. kiev.ua
http://www.kul.kiev.ua