Національна академія наук України Київський університет права

Оптимізація зв’язків Київського університету права НАН України з провідними угорськими юридичними вузами (Угорщина, Дебрецен, 2006 р.)

31 Серпня, 2006
     

Юрій Бошицький
проректор з організаційних питань
та науки КУП НАН України
кандидат юридичних наук, доцент

     Угорщина, яка завжди була
хорошим сусідом України, вже кілька років є членом Європейського співтовариства.
Завдяки цьому ми є також і сусідами ЄС, куди прагнемо. Для нашої країни
велике гносеологічне значення має порівняльний аналіз різних сфер життя
цієї країни. Зрозуміло що для українських юристів, освітян представляє
цінність аналіз основних галузей права, системи законодавства, а також
економіко-правової думки цієї достатньо прогресивної європейської країни.

     Угорський досвід доцільно запозичувати.
Ця думка була у кожного з представників Київського університету права
НАН України, які нещодавно відвідали Дебреценський університет.
     Особливістю цього візиту є те, що до складу
делегації окрім викладачів Київського університету права НАН України,
науковців Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України увійшли
і студенти. Вони мали нагоду, познайомитися з колективом, структурою,
роботою, студентством, дозвіллям, науковими публікаціями угорських колег
з факультету держави і права Дебреценського університету.
     Співробітництво між Київським університетом
права НАН України та правознавцями з факультету держави і права Дебреценського
університету та факультету держави і права Мішкольцського університету
свідчить , що наші вузи вже давно активно реалізують принципи Болонського
процесу. За час, який пройшов з моменту підписання угоди про співробітництво
вже проведено декілька конференцій і круглих столі, проведені спільні
дослідження та видані колективні монографічні праці, проведені зустрічі
між студентами і викладачами тощо. І цей процес тільки набирає рух.
     Українські науковці взяли участь в роботі
науково-практичної міжнародної конференції з питань інтелектуальної власності,
організованої факультетами держави і права Дебреценського та Мішкольцського
університетів та Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної
власності при Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.

     В рамках цієї конференції була проведена
і презентація колективної монографії „Актуальні проблеми цивільного права
і цивільного процесу в Україні” за загальною редакцією Я.М.Шевченко.
В цій книзі взяли участь угорські вчені, які досліджують проблем права
інтелектуальної власності. До речі це вже третє спільне українсько-угорське
наукове видання правознавців.
     Конференція і презентація книги дала можливість
висловити свої думки та результати наукових досліджень в сфері інтелектуальної
власності угорських науковцям Чечі Дердю, Верониці Сікора, Дежо Кульчара,
а Біро Дердю в сфері кодифікації угорського законодавства тощо.
Цікаво було послухати і про наукові дослідження аспірантів у зазначених
питаннях Павла Микуляка, Каталіни Кіш, студентів КУП НАНУ О.Золотар,
М.Дорощенко
та Андорра Імре з юридичного факультету Дебреценського
університету.
     Такі конференції за участю науковців, освітян
та студентів стануть традиційними. Тому що поглиблення наукового співробітництва
нашого університету з угорськими вузами, ґрунтується на розумінні керівництвом
цих закладів значущості й перспектив порівняльного правознавства, запозичення
позитивного європейського досвіду в інтересах студентства обох країн.

     Координацію зв’язків з Угорщиною здійснюватиме
Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності при Інституті
разом Посольством Угорщини в Україні.
     До речі варто відзначити, активну підтримку
співробітництва українських та угорських – учених правознавців Посольством
Угорщини в Україні, зокрема паном послом Яношем Тотом та угорськими дипломатами
Жолтом Ковачем, Миклошем Ниметом, Дердем Уйлаки, Тамашем Віціаном та іншими,
які прикладать немало зусиль для налагодження контактів українських науковців
та освітян.

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

ПІД ЧАС ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Збільшити
Збільшити
Збільшити

ПІД ЧАС ДИСКУСІЇ

 

Збільшити
Збільшити
Збільшити

СТУДЕНТИ БУЛИ АКТИВНІ

 

Збільшити
Збільшити
Збільшити

ПІД ЧАС ПРЕЗЕНТАЦІЇ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ
«Актуальні проблеми цивільного права і процесу в Україні» за загальною
редакцією академіка Академії правових наук України, доктора юридичних
наук Я.М.Шевченко та за участю Ю.Л.Бошицького, Дердя Чечі, Ковача Жолта,
Дердя Біро

 

Збільшити
Збільшити
Збільшити

ПОДАРУНКИ УГОРСЬКИМ КОЛЕГАМ ВІД КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ПРАВА

 

Збільшити
Збільшити
Збільшити