Національна академія наук України Київський університет права

Пішов з життя Денисов Володимир Наумович – корифей міжнародної правової науки

15 Вересня, 2023

Київський університет права Національної академії наук України з глибоким сумом повідомляє, що 14 вересня 2023 року після тяжкої хвороби на 86-му році пішов із життя Денисов Володимир Наумович, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, видатний український учений та талановитий педагог.

Денисов В.Н. народився в сім’ї службовців 25 грудня 1937 року у Києві. У 1961 р. здобув вищу освіту, закінчивши юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1962 по 1964 р. працював науковим співробітником-консультантом науково-організаційного відділу Президії Академії наук Української РСР. З 1964 р. – в Інституті держави та права ім. В.М. Корецького НАН України, з яким нерозривно пов’язаний життєвий та професійний шлях Денисова В.Н.: аспірант, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, вчений секретар, старший науковий співробітник, а з 1984 р. – завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту. У 1989 р. Денисову В.Н. присвоєно звання професора. 1996 р. його було обирано членом-кореспондентом Національної академії правових наук України. У 1999 р. Денисову В.Н. було надано почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України.

Наукові здобутки та досягнення Володимира Наумовича знайшли відображення у незліченних монографіях, навчальних посібниках та багатьох інших наукових та методичних працях. Основними напрямками його наукових досліджень були міжнародне право та порівняльне правознавство, проблеми теорії та історії міжнародного права та міжнародної безпеки, міжнародного гуманітарного права, права Європейського Союзу.

Характеризуючи внесок Денисова В.Н. в теорію права, слід звернути особливу увагу на порушені вченим методологічні питання щодо природи порівняльного правознавства. Йдеться, зокрема, про те, чи є останнє окремою галуззю юридичної науки з власним предметом, чи порівняльним методом, що дає можливість зіставляти між собою правові системи держав, їх категорії та інститути. При цьому Денисов В.Н. дотримується концепції, згідно з якою порівняльне правознавство вивчає іноземне право, що є предметом дослідження філософії права, теорії права, конституційної, цивільної, кримінальної та інших галузей юридичної науки, а також міжнародного права як окремої правової системи. Крім того, природно-історичний підхід і порівняльний метод були широко використані Денисовим В.Н. і при визначенні природи сучасного парламентаризму, який в епоху кризи, що зростає, ліберальної моделі економічного і політичного розвитку суспільства характеризується падінням його ролі в суспільному житті.

З 2009 року по 2021 рік Володимир Наумович очолював кафедру міжнародного права та порівняльного правознавства КУП НАН України, багато років здійснював наукове керівництво аспірантами Київського університету права НАН України.

Денисов В.Н. був талановитим вченим, успішним організатором науки міжнародного права та освіти, людина широкого світогляду, демократичних поглядів та переконань. Він був справжнім громадянином та патріотом України, що примножує імідж своєї країни не кон’юнктурною діяльністю, а наполегливою творчою працею, конкретними справами.

Девіз професора Денисова В.Н.: «Наука – понад усе», його наукове кредо – міжнародно-правова наука має бути об’єктивною і працювати на випередження, визначаючи розвиток міжнародних відносин.

Ми пам’ятатимемо Володимира Наумовича як надійну людину і друга, як промінь чистого світла в нашому соціумі, надзвичайно порядну, справедливу від природи, істинно щиру та патріотичну людину, яка усім своїм життям і справами подавала приклад для інших, як треба жити чесно, віддано служити своїй Батьківщині, а головне – щиро любити її.

Адміністрація університету, професорсько-викладацький склад, студентство та аспіранти розділяють скорботу та висловлюють глибокі співчуття родині Володимира Наумовича, його близьким, друзям та колегам.

ВІЧНА ТА СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ!