Національна академія наук України Київський університет права

Планове засідання Вченої ради КУП НАН України 20 березня 2024 року

22 Березня, 2024

У середу 20 березня 2024 року відбулося планове засідання Вченої ради Київського університету права НАН України. До порядку денного засідання ввійшли найбільш значущі та актуальні питання, що стосуються як поточної, так і перспективної діяльності КУП НАН України, розгляд яких належить до компетенції Вченої ради.

Відкрив засідання голова Вченої ради КУП НАН України, ректор, професор Юрій Бошицький, який привітав членів Вченої ради та присутніх на засіданні колег. У своєму виступі ректор висвітлив найбільш значущі події та заходи, які були проведені в університеті, з моменту останнього засідання Вченої ради та оголосив перелік питань, що увійшли до порядку денного засідання.

За пропозицією ученого секретаря Валерія Андрусіва на голосування було винесене питання щодо включення до складу Вченої ради КУП НАН України новопризначених керівників структурних підрозділів університету (ex officio): проректора з наукової роботи КУП НАН України д.ю.н. Івана Кайла; завідувачки кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін КУП НАН України д.ю.н., проф. Світлани Фурси; завідувачки навчально-методичного відділу КУП НАН України Ірини Кудіної; представників студентського парламенту КУП НАН України Маргарити Корольової та Артема Ярощука.

За ініціативи завідувачки аспірантурою Раїси Перелигіної Вченою радою було ухвалено низку рішень, що безпосередньо стосуються навчального процесу здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Завідувачкою кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін КУП НАН України д.ю.н., проф. Світланою Фурою та доцентом вищезазначеної кафедри, к.ю.н., доц. Оксаною Хорватовою було ініційовано розгляд питання про рекомендацію до друку монографії «Цивільний та виконавчий процес: міжгалузеві зв’язки. Особливості розгляду судами певних категорій справ та виконання рішень» за загальною редакцією професора Фурси С.Я. та доцента Хорватової О.О. Озвучене питання отримало схвальну відповідь Вченої ради.

Рішенням Вченої ради було затверджено Положення про приймальну комісію КУП НАН України та Положення про апеляційну комісію КУП НАН України на 2024 рік.

Керівником Міжнародного центру правових та економіко-соціальних досліджень країн центрально-східної Європи КУП НАН України у м. Ужгород к.ю.н., доц. Іваном Ващинцем була озвучена інформація про участь Ужгородської філії КУП НАН України в організації міжнародної наукової конференції «Світова економіка та цивілізаційний поступ в умовах поліструктурних змін: економіко-технологічні, ресурсні, політико-правові, безпекові та соціальні фактори» (16-17 квітня 2024 р., м. Ужгород) та інформація щодо організації міжнародного круглого столу «Еколого-правові, науково-освітні та транскордонні аспекти впровадження Карпатської конвенції та Протоколів до неї», запланованого до проведення на червень 2024 року у м. Ужгород.

За ініціативи ректора КУП НАН України, професора Юрія Бошицького до порядку проведення засідань Вченої ради КУП НАН України була внесена новела, щодо заслуховування Вченою радою наукових виступів співробітників КУП НАН України. З науковою доповіддю на тему: «Сучасний стан та перспективи розвитку цивілістичних процесуальних наук в Україні» виступила завідувачка кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін КУП НАН України д.ю.н., проф. Світлана Фурса. Доповідь колеги породила жваву наукову дискусію та була високо оцінена членами Вченої ради КУП НАН України.

Також Вченою радою КУП НАН України було ухвалено рішення про присвоєння вченого звання доцента к.і.н., доценту кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін Олені Романовій та к.е.н., проректору з навчально-методичної роботи Олені Антоновій.

Наприкінці засідання Вченої ради виступив ректор, професор КУП НАН України Юрій Бошицький, який підбив підсумки проведеного засідання, привітав Олену Антонову та Олену Романову з присвоєнням їм вчених звань доцента та побажав співробітникам університету наполегливості в їх професійному самовдосконаленні та реалізації намічених планів роботи.

Прес-Центр КУП НАНУ