Національна академія наук України Київський університет права

Побачила світ колективна монографія «Забезпечення виконання зобов’язань в цивільному праві України: проблеми теорії і практики»

2 Лютого, 2024

Нещодавно побачила світ колективна монографія «Забезпечення виконання зобов’язань в цивільному праві України: проблеми теорії і практики» за редакцією професора, завідувача відділом проблем цивільного, трудового та підприємницького прав Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Анатолія Бабаскіна та ректора КУП НАН України професора Юрія Бошицького.

В роботі наскрізно розкриваються потреби в зміні підходів до ідей виконання зобов’язань в цивільному праві, зміна підходів до формування нормативно-правових актів у правовому регулюванні на стикових елементах міждисциплінарного характеру тощо.

Зокрема, науковим колективом детально проведено аналіз загальних положень забезпечення виконання зобов’язань, приділено увагу особливостям рекодифікаційним аспектам Цивільного кодексу України в контексті забезпечення виконання зобов’язань кредитних операцій банків, проблеми основоположних підходів до принципів інституту іпотеки в цивільному законодавстві, тенденції судової практики припинення іпотеки як виду забезпечення виконання зобов’язань. Аналізуються питання застави майнових прав інтелектуальної власності, питання проблеми правозастосування в інституті виконання зобов’язань, а також право на перегляд судових рішень пов’язаних із забезпеченням виконання зобов’язань у цивільному праві з точки зору спроможності цивільної процесуальної форми.

Характеризуючи питання, які підняті у колективній монографії та окреслюють проблеми саме «ідеї виконання зобов’язань», варто вказати на те, що вони є основоположними, глибокими за сенсом та змістом питаннями правової політики, адже впливають на проблеми усталеної практики, «цивільного праворегулятивного правопорядку». За таких умов, по суті, питання «ідеї», її зміни, трансформації, удосконалення тощо, є нічим іншим як питаннями безпекового праворегулятивного рівня, що мають наслідком послабити чи то посилити ефективність правового регулювання та виконання цивільних зобов’язань.

Концептуальний, послідовний та збалансований підхід до формування до викладення монографічного матеріалу, який складається із аналізу сучасних наукових доробок, чинного законодавства та найкращих вітчизняних судових практик , поза усіляким сумнівом вказує на актуальність піднятої авторським колективом тематик, їх сучасність та затребуваність посеред навчального, наукового та практичного процесів та правозастосування, що врешті решт демонструє стабільність тенденцій до ефективного правового регулювання виконання цивільних зобов’язань.

Зміст та обсяг піднятих проблем у такому фундаментальному інституті цивільного права в умовах рекодифікації цивільного законодавства та воєнного стану потужні. Авторам колективної монографії вдалось підняти ряд проблем, які зрілись у теорії цивільного права, але не використовувались на практиці, як і навпаки, були підняті у судовій практиці, проте були полишені без належного наукового осмислення.

Цілий пласт проблем піднятих не тільки в загальній та особливій частині цивільного права як галузі права, але й значні питання цивільного процесу довершують наукове дослідження.

За характером наукового пошуку, це вказує на повноту та належний посил комплексного формування наукової команди, що дало змогу окреслити підняті проблеми від матеріального до процесуального права, що гармонує із конвенційними положенням про право на суд.

Слід констатувати, що колективне монографічне дослідження «Забезпечення виконання зобов’язань в цивільному праві України: проблеми теорії і практики» є результатом багаторічної плідної співпраці науковців Київського університету права НАН України та Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України!

Книга, з якою можна ознайомитися в бібліотеці КУП НАНУ, є першою вітчизняною спробою комплексно охопити проблеми теорії та практики в сучасних кризових умовах врегулювання цивільних правовідносин.

Прес-Центр КУП НАНУ