Національна академія наук України Київський університет права

Побачив світ №1-2022 «Часопису Київського університету права»

21 Липня, 2022

Незважаючи на тяжкі часи для всіх нас, «Часопис Київського університету права» продовжує регулярно виходити, адже ми, вчені-юристи, маємо допомогти нашій країні.

Так, нещодавно побачив світ №1-2022  «Часопису Київського університету права». Відкриває номер стаття професорів Ю.Л. Бошицького та І.А. Толкачової «Перспективи розвитку Київського університету права НАН України у 2022 році». Автори зазначають, що основним завданням Київського університету права НАН України було і є надання якісних освітніх послуг. В університеті створено сприятливі умови для навчання. Отже, в наступному навчальному році весь колектив університету очікує активна й наполеглива діяльність, спрямована на формування нової генерації фахівців, які, опанувавши фундаментальні та спеціальні знання, були б здатні до самостійної творчої праці з урахуванням вимог часу та змін, що відбуваються в суспільстві.

У рубриці «Гість номера» цього разу президент Угорського національного управління з питань даних, професор Аттіла Петерфалві зі статтею «The protection of privacy in the course of covert collection of information for national security purposes».

Ще один гість номера – відомий фахівець у галузі права інтелектуальної власності, головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України Г.О. Андрощук зі статтею «Винахід штучного інтелекту: хто винахідник?». У статті досліджено проблемні питання, що виникають у зв’язку з патентуванням винаходів, створених із використанням штучного інтелекту.

Особливий інтерес становить стаття доктора юридичних наук, професора М.О. Медведєвої «Питання юрисдикції міжнародних універсальних судів у міждержавних спорах, пов’язаних з агресією Росії проти України». У статті проаналізовано юрисдикційні аспекти наказів про застосування тимчасових заходів та рішень щодо попередніх заперечень таких міжнародних універсальних судів, як Міжнародний Суд ООН, Міжнародний трибунал з морського права та арбітраж, створений відповідно до Додатку VII Конвенції ООН з морського права, у міждержавних спорах, пов’язаних з агресією рф проти України, які стосуються питань фінансування тероризму, расової дискримінації, геноциду, арешту українських моряків і суден, а також прав прибережної держави.

Вкрай актуальною є стаття доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України Н.Р. Малишевої «Міжнародні екологічні злочини рф на території України та перспективи притягнення до кримінальної відповідальності за їх вчинення». У статті аналізуються труднощі в застосуванні відповідної статті КК, пов’язані як з недосконалістю її тексту, так і з відсутністю чітких критеріїв визначення самого явища екоциду за міжнародним правом та національним законодавством України. Досліджуються міжнародно-правові аспекти кримінальної відповідальності за екологічні злочини, зокрема перспективи доповнення Римського статуту Міжнародного кримінального суду новим злочином «екоцид», його включенням до сфери юрисдикції цього судового органу.

Загалом цей випуск містить 65 фахових публікацій про актуальні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, трудового, земельного, екологічного, кримінального й міжнародного права. Серед них статті не лише українською, а й англійською мовами. Поряд із цим, у «Часописі» подано рецензії на наукові праці та підручники з юридичної тематики тощо.

«Часопис» входить до міжнародних наукометричних баз даних HeinOnline (США), Index Copernicus International (Польща) та до бази даних цитувань CrossRef (США).

Щиро дякуємо членам редакційної колегії «Часопису», а також нашим авторам! Завдяки нашій плідній співпраці ми можемо пишатися своїм журналом.

Із повним змістом номерів можна ознайомитися на сайті «Часопису Київського університету права»: https://chasprava.com.ua

Прес-Центр КУП НАНУ