Національна академія наук України Київський університет права

Посилюється співпраця юридичних клінік КУП НАНУ та РІ КУП НАНУ

22 Жовтня, 2021

В умовах сучасного життя кожен із нас хоче бути впевненим у тому, що він не самотній, що є люди які можуть надати допомогу у складних життєвих ситуаціях, тому Юридична клініка «Фенікс» Київського університету права НАН України готує кваліфікованих юристів, які завжди готові надати юридичну допомогу кожному хто її потребує.

Основною формою діяльності Юридичної клініки є її діяльність, як громадської приймальні, у межах якої студенти та аспіранти під пильним керівництвом кураторів надають незахищеним верствам населення безкоштовну правову допомогу шляхом усного консультування з юридичних питань, складанням процесуальних документів (позовних заяв, скарг, клопотань тощо) та правової допомога недієздатним громадянам, а також виїзної консультації.Враховуючи сучасний темп життя не менш важливим є функція – Юридична клініка онлайн, де громадяни, дистанційно, за допомогою електронної пошти та сайту Юридичної клініки, можуть отримати відповіді на важливі для них юридичні питання. 

Юридична клініка «Фенікс» – структурний підрозділ Київського університету права НАН України, беручи участь в роботі якого студенти систематизують свої знання, застосовуючи їх на практиці при розгляді справ відвідувачів, наданні консультацій та участі в інших заходах в ході роботи в Юридичній клініці.

Метою Юридичної клініки є впровадження в навчальний процес студентів Київського університету права елементів практичної юридичної діяльності шляхом надання безоплатної правової допомоги особам соціально вразливих верств суспільства та здійснення правового просвітництва діяльності.

Важливо пам’ятати, що найголовнішим є виховання нового покоління юристів, пов’язане з набуттям студентами університету досвіду практичної діяльності з захисту прав, свобод та інтересів людини, формуванням у них усвідомлення важливої ролі правника в суспільстві, розумінням соціальних проблем та бажанням забезпечити незахищеним громадянам доступ до безоплатної правової допомоги та правосуддя. 

Юридична клініка, як форма удосконалення професійних навичок юриста в умовах реформування вищої юридичної освіти в Україні та пандемії надає можливість набути студенту практичних навичок, вміти безпосередньо застосувати здобуті науково-теоретичні знання на практиці та загалом орієнтуватися в майбутній юридичній професії наголосив директор ЮК «Фенікс» КУП НАН України Олександр Савка.

Залучення студентів до участі у програмах юридичної клініки надає можливість останнім безпосередньо спілкуватися з людьми, які потребують юридичної допомоги. Це сприяє розвитку навичок спілкування, аналізу інформації, що необхідні кожному юристу в його повсякденній роботі. 

Проходження практики у юридичній клініці ЮК «Фенікс» РІ КУП НАН України дозволило сформувати у студентів такі фахові компетентності правника, передбачені Стандартом вищої освіти: знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права; здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти; здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції; здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації; здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування тощо наголосила завідувач кафедри спеціальних дисциплін РІ КУП НАН України Якимчук Оксана Олександрівна.

Студенти старших курсів РІ КУП НАН України активно залучаються до роботи у юридичній клініці «Фенікс», яка надає безоплатну правову допомогу. Пріоритетним завданням функціонування даного структурного підрозділу є здобути майбутньому юристу професійні навички ведення справ клієнта, розширити свій світогляд щодо омріяної професії, а також сприяти захисту особистих немайнових та майнових прав особам, які зазнали протиправних посягань та не мають фінансової можливості отримати належну правову допомогу повідомила завідувач кафедри загальнотеоретичних правових дисциплін РІ КУП НАН України Олена Матвійчук.

Великий інтелектуальний потенціал має сучасна правнича наука у всіх національних галузях правознавства, в яких необхідно використовувати для підвищення ефективності новітнього навчального процесу. Однією з форм удосконалення професійних навичок юриста в умовах реформування вищої юридичної освіти є запровадження елементів практичних навиків, які формуються у студентів працюючих у юридичних клініках України. Здатність до аналізу важливих правових явищ та процесів, що сприяють підвищенню кваліфікаційного рівня юридичної компетентності безпосередньо пов’язаний з здатністю здобувача до правового, аналітичного, логічного та критичного мислення у правозастосовній діяльності. 

Проведена судова реформа в Україні додатково підкреслила суспільну важливість та ключову роль юридичної освіти в сучасній системі державотворення наголосила. Навчання в юридичних вишах по суті не передбачає навчання студентами практичних навичок на рівні, достатньому для використання своїх знань після отримання диплому про вищу освіту. Безумовно, юрист має отримати базовий фундамент основних юридичних дисциплін, які мають стати у нагоді як адвокату, так і судді або державному службовцю зазначила адвокат ради адвокатів Рівненської області Зражевська Яна Олегівна

Водночас в українських вишах у більшості випадків за результатами навчання ми отримуємо випускника, який, по суті, має широкі універсальні знання, але при цьому не володіє специфікою у тій чи іншій галузі правозастосування. Це, своєю чергою, знову ж таки не відповідає вимогам ринку юридичних послуг, основною потребою якого сьогодні є наявність глибоких спеціальних юридичних знань та професійних компетентностей.

Прес-центр КУП НАНУ