Національна академія наук України Київський університет права

Працюємо для Вас (про студентське самоврядування КУП)!

14 Листопада, 2006

      Шановне
студентство!
      Київський університет
права надає можливість розвиватися різнобічно, дає досвід і знання, але
одним із головних надбань є саме студентське самоврядування. Ми працюємо
для вас і це не пусті слова. Нашим основним завданням було, є і буде допомога
студентству у розв’язанні їхніх нагальних питань, відстоюванні інтересів
та звичайно розвитку і дозвілля.
      Багато з нас чули про самоврядування,
але майже ніхто не знає достеменно що ж воно означає і яке його призначення.

      Студентське самоврядування – це форма
управління, за якої студенти на рівні академічної групи, гуртожитку, факультету,
курсу, студентського містечка, іншого структурного підрозділу ВНЗ, мають
право самостійно вирішувати питання внутрішнього керівництва. Студентське
самоврядування здійснюється шляхом обрання на загальних зборах студентів
певного структурного підрозділу ВНЗ виконавчого органу чи представника
студентів цього структурного підрозділу.
      В Київському університеті права діє
орган студентського самоврядування який має назву ”Студентський парламент”.
Незважаючи на те, що наш ВНЗ в порівнянні з іншими є молодим, але за цей
час вже зроблено дуже багато. Очолює студентський парламент президент,
якого обирають на загальних зборах у жовтні місяці. Студентський парламент
звітує і затверджує щоквартальний план роботи.
      До Cтудентського парламенту входять
4 комітети:
      • інформаційний комітет,
      • з питань спорту та здоров’я
      • з культурно-масових заходів,
      • комітет з встановлення міжвузівських
та міжнародних зв’язків.
      Окремим структурним підрозділом органу
студентського самоврядування є Наукове товариство, члени якого є студенти,
які зацікавлені в наукових розробках і подальшій науковій діяльності.

      Основними напрямками діяльності Студентського
парламенту є:
      – забезпечення і захист прав та інтересів
студентів;
      – забезпечення виконання студентами
своїх обов’язків;
      – сприяння навчальній, науковій та
творчій діяльності студентів;
      – організація співробітництва зі студентами
інших ВНЗ і молодіжними організаціями;
      – узгодження інтересів студентів і
адміністрації;
      – сприяння у створенні необхідних
умов для проживання і відпочинку студентів;
      – створення різноманітних студентських
гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами.
      Багатьох цікавить на основі чого здійснюється
діяльність Студентського парламенту! Правове регулювання інституту студентського
самоврядування забезпечується такими нормативно-правовими актами:
      • Закон України “Про вищу освіту”
від 17 січня 2002 року (ст.ст. 37, 38).
      • Положення про державний вищий навчальний
заклад. Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня
1996 року №1074 (п. п. 37,38, 49-57).
      • Положення про студентське самоврядування
у вищих навчальних закладах. Затверджено наказом Міністерства освіти і
науки України від 3 квітня 2001 року №166.
      • Статут вищого навчального закладу.

      • Положення про студентське самоврядування
у ВНЗ (прийняте загальними зборами (конфренцією) студентів ВНЗ і затверджене
загальними зборами (конференцією) трудового колективу ВНЗ).
      • Інші акти органів студентського
самоврядування.

      Відповідно до вище зазначеного, Студентський
парламент є важливою складовою навчального процесу і суспільного життя
студентів.

Матеріал підготували

студенти ІІІ курсу


Литвин Оксана і Бережок Сергій