Національна академія наук України Київський університет права

Право інтелектуальної власності – пріоритетний напрямок наукових досліджень Київського університету права НАН України

28 Квітня, 2007

     Право інтелектуальної
власності є відносно новою підгалуззю цивільного права – державній системі
правової охорони інтелектуальної власності виповнилося лише 15 років.
За цей час в Україні прийнято сучасну нормативно-правову базу в сфері
інтелектуальної власності, що, в загальному, відповідає міжнародним нормам,
створено систему забезпечення правового захисту інтелектуальної власності,
сформовано дієздатну інфраструктуру для забезпечення реалізації державної
політики у цій сфері. Проте поряд із позитивними процесами мають місце
і проблемні питання щодо правової охорони інтелектуальної власності, зокрема,
потребують вирішення питання впровадження та удосконалення дієвих механізмів
реалізації правових норм інтелектуальної власності, удосконалення законодавства
щодо ряду об’єктів права інтелектуальної власності.

     В Київському університеті
права Національної академії наук України дослідженням питань права інтелектуальної
власності також приділяється значна увага. Нещодавно у складі кафедри
цивільного та трудового права створено сектор права інтелектуальної власності,
де проводяться різнопланові наукові розробки в зазначеній сфері. Важливим
кроком для встановлення та розширення міжнародних зв’язків між провідними
фахівцями в галузі правової охорони об’єктів інтелектуальної власності
стало ініціювання нашим університетом створення Міжнародної асоціації
університетів в сфері права інтелектуальної власності
. Діяльність
цієї асоціації буде направлена на удосконалення рівноправної та ефективної
охорони інтелектуальної власності, гармонізацію законодавств в галузі
права інтелектуальної власності, активізацію участі наукових та освітянських
установ в міжнародному науково-технічному співробітництві, поглиблення
науково-практичних зв’язків з питань права інтелектуальної власності.

     Участь Київського університету
права НАН України в наукових та науково-практичних заходах із тематикою
щодо правових питань права інтелектуальної власності вже стала традиційною.
Так, 18 квітня 2007 р. відбулися Цивілістичні читання з проблем права
інтелектуальної власності, присвячені пам’яті видатного вченого-правознавця
в сфері права інтелектуальної власності О.А. Підопригори,
де був представлений і наш університет. Із змістовною доповіддю на тему:
«Проблеми правової охорони комерційних позначень в Україні» виступив в.о.
ректора університету Ю.Л. Бошицький. Продовжила
цю актуальну тему вчений секретар КУП НАНУ О.О. Козлова,
яка в своєму виступі окреслила основні проблеми правового регулювання
комерційних (фірмових) найменувань в Україні.

     Як почесний гість Цивілістичні
читання відвідав відомий науковець Російської Федерації, широко знаний
за межами Росії та України своїми фундаментальними працями в сфері права
інтелектуальної власності, доктор юридичних наук, професор, завідуючий
кафедрою цивільного права Санки-Петербурзького державного університету
О.П. Сергєєв.

     Серед учасників Цивілістичних
читань також були відомі українські вчені – доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри цивільного права КНУ ім. Т.Г. Шевченка Н.С.
Кузнєцова
, доктор юридичних наук, доцент кафедри цивільного
права КНУ ім. Т.Г. Шевченка О.В. Кохановська,
кандидат юридичних наук, директор Центру інтелектуальної власності і передачі
технологій НАН України Ю.М. Капіца, кандидат
юридичних наук, заступник директора з наукової роботи НДІ інтелектуальної
власності АПрН України Т.С. Демченко. Своїм
досвідом та напрацюваннями ділилися консультант Верховної Ради України
з питань інтелектуальної власності Г.О. Андрощук,
представник Державного департаменту інтелектуальної власності України
А.М. Горнісевич.


Матеріал підготувала


вчений секретар КУП НАНУ


Козлова О.О.