Національна академія наук України Київський університет права

Правова наука на зламі часу і поколінь

14 Серпня, 2006

 
     Останнім часом, суспільні явища та процеси потребують
якісного науково-обгрунтованих досліджень, які забезпечують ефективність
та послідовність розвитку суспільства.
     Формування наукової основи вимагає поєднання
та конструктивної співпраці в наукових осередках, у тому числі в сфері
права. Саме тому, за ініціативи Науково-правознавчого товариства КУП,
під патронатом ректорату КУП, на базі Київського університету права був
проведений Київський міжвузівський науково-практичний семінар “Правова
наука на зламі часу і поколінь”, метою якого було об’єднати науковий досвід
фахівців та науковий потенціал студентства.
     У роботі семінару взяли участь перший проректор
КУП Дмітрієв А.І., к.ю.н. Бобровник С.В., д.ю.н. Костенко О.М. та член-кореспондент
НАН України Погорілко В.Ф. Зі сторони студентства виступили представники
всіх курсів КУП та студенти Української академії зовнішньої торгівлі.

     Під час семінару учасники мали змогу поділитися
досвідом, проаналізувати сучасний стан та тенденції розвитку науки. Зокрема,
О.Костенко звернув увагу на важливість дослідження методологічних засад
юриспруденції. В.Погорілко наголосив на необхідності ретельного вивчення
вітчизняного та зарубіжного досвіду знавців права. С.Бобровник зосередила
увагу учасників на моральних та професійних якостях науковців, що є одним
з головних передумов у формуванні світогляду справжнього фахівця-науковця.

     Студенти-учасники із цікавістю та серйозністю
віднеслись до поставлених питань науковцями. Підтвердженням цього були
жваві обговорення та консультації з приводу перспектив розвитку правової
науки.
     Оргкомітет семінару висловлює щиру подяку
ректорату КУП та всім слухачам семінару за участь та сподівається на подальшу
співпрацю у вдосконаленні вітчизняної юридичної думки.

Т. Дідич, В. Копоть