Національна академія наук України Київський університет права

Презентація навчального посібника «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ»

13 Березня, 2009

13 березня 2009 р. в Київському університеті права НАН України стартував новий проект, започаткований ректором, професором Юрієм Бошицьким та Міжнародним центром правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, «Інтелектуальна власність в Україні – перлини сучасної літератури для студентської молоді».
В рамках зазначеного проекту відбулася презентація навчального посібника д.іст.н., професора Дмитра Табачника «Історія української дипломатіїї», рекомендованого Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів. У вступній промові Дмитро Табачник, зокрема, зазначив, що історія становлення та розвитку дипломатії України у навчальному посібнику викладається через призму діяльності керівників зовнішньополітичних відомств, що в свою чергу дало можливість об’єктивного висвітлення історії української дипломатії, не вдаючись до політичної упередженості та особистих емоцій.
У презентації навчального посібника «Історія української дипломатіїї» взяли участь відомі науковці, правознавці, зокрема академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України О.С.Онищенко, директор Інституту держави і права ім. В.М.Корецького Ю.С.Шемшученко, ректор дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України Б.І. Гуменюк, ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Л.В.Губерський, ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» М.З.Згуровський, ректор Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова В.П.Андрущенко, ректор Національного авіаційного університету М.С.Кулик, а також науково-педагогічні працівники та студенти Київського університету права НАН України.
Як було зазначено ректором, професором Ю.Бошицьким, ідея проекту має інформаційний та духовно збагачувальний характер і спрямована на інформування студентської молоді щодо новинок сучасної вітчизняної наукової літератури, передбачаючи презентації нових видань як правового, так і художнього характеру, проведення зустрічей з авторами та представниками видавництв. Поряд з цим, керівництво Київського університету права НАН України має надію, що такі проекти сприятимуть інтенсивному розвитку інтелектуальних здібностей студентів, формуванню у майбутніх фахівців практичних навичок та запрошує для співпраці в подальшому, з метою інтеграції навчального процесу та наукового пошуку.

Фоторепортаж конференції