Національна академія наук України Київський університет права

Привітання Бордюг Т.О. із захистом дисертації

14 Лютого, 2022

Вітаємо з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії аспірантку Київського університету права НАН України, надзвичайно відповідальну та цілеспрямовану Бордюг Тетяну!

Тема дослідження “Участь малолітніх та неповнолітніх осіб у цивілістичному процесі”

Науковий керівник: ФУРСА Світлана Ярославівна, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України. Дисертація Бордюг Т.О. присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів участі малолітніх та неповнолітніх осіб у цивілістичному процесі та представництва їх інтересів. У дисертаційному дослідженні проаналізовано теоретичні концепції у сфері захисту та дотримання прав та інтересів дітей, нормативно-правові акти, судову практику, а також зарубіжний досвід правового регулювання статусу прав дітей та їх участі у цивілістичних процесуальних правовідносинах. Актуальність теми дослідження зумовлена, насамперед, тим, що діти в силу своїх вікових і психологічних особливостей потребують особливої уваги з боку дорослих, додаткового піклування та опіки, тому захист прав дітей визначено пріоритетом національного та міжнародного права. Діти є майбутнім кожної нації, а тому зусилля, які докладаються для створення належних умов розвитку дітей та забезпечення дотримання їх прав та інтересів, прямо пропорційно впливають на те, яке майбутнє ми побудуємо.

Тетяна Бордюг. Про роль аспірантури КУП НАН України в моєму житті:

«Перш за все, я б хотіла відзначити, що аспірантура КУП НАНУ звела мене з чудовими людьми, які допомагали, сприяли, підтримували, надихали. Окрім цього, аспірантура КУП НАНУ, надаючи можливість брати участь у міжнародних наукових заходах, як в Україні, так і за кордоном, принесла мені нові знайомства із закордонними колегами-науковцями, з якими ми продовжуємо підтримувати дружні зв’язки.

Якщо ж говорити про роль аспірантури КУП НАНУ саме у контексті навчання та проведення наукових досліджень, то аспірантура КУП НАНУ, фактично, відкрила мені шлях у науку. А доброзичлива атмосфера, яка створена в університеті для студентів та аспірантів, лише сприяє науковому, творчому та інтелектуальному розвитку.

Тому я б хотіла подякувати і ректорові, Юрію Ладиславовичу, за його невпинну і невтомну працю для створення якомога найкращих умов для студентів та аспірантів та для забезпечення їм багатьох різних можливостей для участі у міжнародних заходах через широкі міжнародні зв’язки університету. Я також вдячна завідувачу відділу аспірантури, Раїсі Володимирівні, яка професійно і самовіддано організовує роботу аспірантури і, відповідно, процес навчання аспірантів на високому рівні, допомагає та сприяє у організаційних аспектах навчання.

І особливо хочу подякувати моєму вчителеві, Світлані Ярославівні, яка була призначена моїм науковим керівником саме Вченою радою КУП НАНУ, і за обрану тему, і за всі поради та настанови, і за допомогу та підтримку, оскільки без нашої співпраці не було б досягнуто такого результату».

Тетяно Олександрівно! Бажаємо Вам успішного втілення всіх творчих і наукових планів, енергії і натхнення в професійному зростанні і в майбутніх наукових пошуках! Пишаємося Вашими досягненнями!!!

Прес-центр КУП НАНУ