Національна академія наук України Київський університет права

Питання інноваційної перебудови української національної освіти (Словаччина, Сніна, травень 2006 р.)

20 Травня, 2006
    

Юрій Бошицький
проректор з організаційних питань
та науки КУП НАН України
кандидат юридичних наук, доцент

     16 – 19 травня 2006 року
в мальовничому містечку Сніна, яке знаходиться в Словаччині пройшла науково-практична
конференція «Професійна підготовка фахівців в умовах інноваційної перебудови
української національної освіти».

     Це вже ХІ–ий авторитетний міжнародний форум,
який проводить Закарпатський державний університет за підтримки МОН України
та Закарпатської обласної державної адміністрації та ужгородської філії
Київського університету права НАН України.
     В роботі конференції взяли участь представники
34 вищих навчальних закладів, установ та організацій України, Словацької
республіки, Угорщини, Німеччини, Румунії, Польщі.
     В роботі конференції окрім викладачів Ужгородської
філії КУП НАН України , взяв участь завідувач кафедри кримінального права
і процесу Київського університету права НАН України, член-кореспондент
АПрН України, доктор юридичних наук , професор – О.М.Костенко.

     Учасники конференції виходили з того, що
нарощування інноваційного потенціалу освіти випливає з вимог стратегії
її розвитку, забезпечення рівного доступу до її здобуття усіх громадян
і вимагає удосконалення механізмів управління, прогнозування, фінансування,
здійснення заходів соціального захисту усіх учасників навчально-виховного
процесу, прискорення розвитку вищої освіти як визначального чинника інноваційного
розвитку всього суспільства, подолання перепон, які стримують її соціальну
орієнтацію на ринкову економіку.
     У доповідях, повідомленнях та в процесі
обговорення учасники конференції на концептуальному рівні піддали аналізу
теоретичні і практичні аспекти адаптації національної освіти України до
європейських стандартів та вимог Болонського процесу. Акцентувалась увага
на необхідності приведення у відповідність до сучасних вимог систему підготовки
та атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, створення
сучасної нормативно-правової бази регулювання цього процесу з урахуванням
апробованого вітчизняного та світового педагогічного досвіду, подолання
на цьому шляху зайвих бюрократичних ланок і перепон.
      Учасники конференції підкреслювали, що
інноваційна перебудова національної освіти вимагає і подолання в свідомості
частини професорсько-викладацького складу стереотипів і міфів про методи
і методики навчання, зокрема щодо «академічного» стилю, ролі аудиторії,
як середовища для навчання, ефективності використання стандартних лекційних
та семінарських форм тощо.
     У зв’язку з цим наголошувалось на потребі
залучення студентів до науково-дослідницької роботи, як один ефективніших
засобів інноваційної перебудови освіти;
     Було запропоновано здійснення відкритої
дискурсії в науковому співтоваристві щодо позитивних і негативних аспектів
Болонського процесу, визначення прийнятності його окремих елементів щодо
вітчизняних традицій вищої освіти та науки, їх можливої адаптації до вітчизняних
реалій. У цьому контексті вважаємо за доцільне створення всеукраїнської
асоціації, яка б координувала цю громадську дискусію у науковому співтоваристві.


     На думку учасників конференції глибину і
ефективність інноваційних процесів у підготовці фахівців до значної міри
визначає стан співробітництва між вищими навчальними закладами на національному
і міжнародному рівні, обмін досвідом, оволодіння та використання викладацьким
складом сучасними технічними засобами та методиками разом з глибоким із
оволодінням та постійним удосконаленням знань основ психології особистості
студента та педагогічних прийомів їх використання, тобто здатність ВНЗ
поєднувати новітні навчальні технології з індивідуальними підходами з
метою задіяти у процес оволодіння знаннями практично безмежних можливостей
людини, швидкої перекваліфікації з використанням сучасних технологій.

     З метою покращення координації наукових
досліджень, широкого залучення до них студентства, вироблення пропозицій
щодо ефективного захисту науково-технічних досягнень та їх авторів, було
вирішено створити Міжнародну асоціацію університетів по охороні інтелектуальної
власності. Підготовку установчих документів цієї Асоціації доручено проректору
з організаційних питань та науки КУП НАН України Бошицькому Ю.Л.

     Учасники конференції прийняли відповідну
резолюцію в якій висловили переконання, що наукова і педагогічна громадськість
України при спільних скоординованих зусиллях суспільства здатна забезпечити
інноваційну перебудову української національної освіти, вирішити стратегічні
завдання її розвитку та збереження конкурентноздатності на європейському
і світовому ринку, забезпечити поєднання новітніх технологій навчання
при збереженні і поширенні кращих національних традицій, доступу до здобуття
якісної освіти всіх громадян та інтеграції у європейський і світовий освітній
і науковий простір.
     Цей курс забезпечить їй зміцнення авторитету
і конкурентоспроможності Української держави, захист її національних інтересів
і рішуче піднесення добробуту нашого народу.

Фоторепортаж про роботу конференції

     Під час відкриття конференції представники
34 вищих навчальних закладів, установ та організацій України, Словацької
республіки, Угорщини, Німеччини, Румунії, Польщі.

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити

     Виступи учасників конференції були цікавими
і обґрунтованими.

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити
Збільшити
Збільшити

     Під час урочистого вручення диплому «Почесного
професора ЗАКДУ» визнаному словацькому науковцю доктору економіки Тетяні
Вархола
.

             Збільшити
            Збільшити

     Чарівне містечко Бардево, площа якого знаходиться
під патронатом ЮНЕСКО, нагадувало учасникам конференції про багату історію
Словакії.

Збільшити
Збільшити
Збільшити

             Збільшити
            Збільшити

 

Фото Олени Старкової