Національна академія наук України Київський університет права

Ректор професор Ю.Л.Бошицький і почесний ректор академік Ю.С. Шемшученко відвідали кафедру ЮНЕСКО (Російська Федерації) для підписання угоди про співпрацю

19 Травня, 2009

19 травня 2009р. на запрошення керівника кафедри ЮНЕСКО з авторського права та іншим правам інтелектуальної власності при Інституті міжнародного права і економіки ім. А.С. Грибоєдова професора М.А. Федотова, ректор професор Ю. Бошицький і почесний ректор академік Ю. Шемшученко відвідали з офіційним візитом Російську Федерацію.
Під час зустрічі ректор професор Ю. Бошицький розповів про структуру, професорсько-викладацький склад та студентство університету та презентував професору М. Федотову декілька останніх наукових видань Київського університету права Національної академії наук України (далі КУП НАНУ). Професор М. Федотов, зі свого боку, поділився з представниками КУП НАНУ особливостями роботи кафедри ЮНЕСКО, розповів про розвиток системи вищої освіти в Росії, а також передав свої монографії для бібліотеки КУП НАНУ.
В ході бесіди між сторонами було досягнуто згоди та розроблено концепцію партнерської співпраці, в тому числі і в сфері наукових досліджень в галузі правової охорони інтелектуальної власності. Наслідком цього, стала підписана угода про співпрацю. Взаємодія між сторонами дозволить здійснювати всебічну роботу у напрямах науково-дослідницької діяльності та у науково-освітній сфері. Угода передбачає співпрацю і планування сумісних заходів в таких напрямках як: обмін набутим досвідом та інформацією в сфері освіти; підготовка та реалізація сумісних науково-дослідних програм; організація і проведення стажування для студентів; проведення сумісних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів; сумісне видання літератури і публікацій; можливість розміщення наукових публікацій в фахових виданнях сторін; можливість впровадження науково-практичного стажування для викладачів на території партнерського навчального закладу.
За результатами попередньої наукової роботи у напрямку інтелектуальної власності, яка проводилась впродовж останнього навчального року професором Ю. Бошицьким, його прийнято до складу кафедри ЮНЕСКО при інституті міжнародного права і економіки ім. А.С. Грибоєдова, як провідного фахівця у напрямку права та інтелектуальної власності.


О.О. Бурлакова,
завідувач відділу міжнародних зв’язків та грантів КУП НАНУ
кандидат філософських наук