Національна академія наук України Київський університет права

Результати моніторингу якості освіти

30 Квітня, 2021

1. Положення про академічну доброчесність в КУП НАНУ

2. Рішення засідань Вченої ради стосовно якості освіти

Засідання Вченої ради від 06.10.2020

Засідання Вченої ради від 28.12.2020

3. Результати ККР

Про результати ККР за перше півріччя 2019-2020 навчального року

Про результати ККР за перше півріччя 2020-2021 навчального року


4. Результати анкетування студентів

Результати анкетування студентів денної форми навчання КУП НАНУ: “Викладач очима студентів” (07.02.2019)

5. Моніторинг успішності студентів – поточної та підсумкової атестації, результатів семестрового контролю

Результати Зимової сесії 2020-2021 навчального року