Національна академія наук України Київський університет права

Робоча зустріч юридичної клініки КУП НАН України «Фенікс» з керівництвом Асоціації юридичних клінік України

20 Грудня, 2021

«Ринок праці не цікавить диплом випускника, як товар, він не здатен заплатити за нього високу ціну, його цікавить рівень кваліфікації, компетентності випускника. Компетентність, а не знання самі по собі, є якістю товару, який цікавить ринок», – саме ця теза стала підставою робочою зустрічі між Юридичною клінікою КУП НАН України «Фенікс» та Асоціації юридичних клінік України.

Випускнику при працевлаштуванні на роботу за спеціальністю інколи прямо заявляють: «Вас вчили у вузі теорії, а тепер ми вас будемо вчити – практиці». Такий розрив між теорією та практикою втілюється у прихованому протистоянні між так званим «професорським правом», яке абстрагується від реального, живого права й інколи орієнтує здобувачів на неіснуючі цінності та стереотипи, та реально функціонуючим, «живим» правом, правом практиків-юристів – повідомив завідувач Юридичної клініки КУП НАН України «Фенікс» Олександр Савка.

«Університетська освіта, так чи інакше, має переорієнтовуватися на ринкові закони існування, де є взаємодія ринку освітніх послуг та ринку праці, є «споживачі» освітніх послуг – здобувачі освіти, і є «замовники товару» – роботодавці, яким потрібен компетентний спеціаліст». Клінічна юридична освіта деякою мірою компенсує ці недоліки системи вищої юридичної освіти.

Метою клінічної юридичної освіти є набуття здобувачами практичних навиків у виявленні юридичних фактів та їх формалізації у вигляді процесуальних доказів, складанні юридичних документів, наданні юридичних консультацій клієнтам шляхом їхнього консультування та вчинення певних юридично значимих дій на їхню користь на безоплатній основі – наголосила голова Асоціації юридичних клінік України Юлія Ломжець.Разом з тим, не всі юридичні клініки практикують надання юридичної допомоги клієнтам, а акцентують увагу на симуляційних, імітаційних формах набуття здобувачами практичних навиків юриста. Більшість юридичних клінік в Україні виконують двоєдину функцію – навчають здобувачів практичним навикам юриста та надають безоплатну юридичну допомогу соціально вразливим верствам населення. Тому важливим для клінічної освіти є здобуття навиків практичної діяльності, які б дозволяли здобувачами визначати фактичну основу юридичної справи, здійснювати правовий аналіз законодавства та судової практики, формулювати правову позицію у справі, володіти навиками представництва у судах, органах державної влади і місцевого самоврядування тощо.

Основна дискусія розгорталася навколо шляхів і способів побудови соціального діалогу між університетами, які здійснюють професійну підготовку юристів, і роботодавцями, як кінцевими бенефіціарами цих послуг.

У ході зустрічі було зауважено про важливу роль юридичної клінічної освіти для здобуття здобувачами закладів вищої освіти ще під час навчання практичних навичок майбутньої професії юриста, актуальні питання становлення та перспективи розвитку юридичної клінічної освіти в Україні, взаємодії з іншими мережами провайдерів правової допомоги та органами виконавчої влади, а також роль юридичних клінік у розвитку мереж правозахисних організацій та посилення правової спроможності громад.

Формат зустрічі передбачав обговорення сучасних вимог роботодавців до фахівців юридичного профілю, освітніх програм підготовки фахівців за спеціальністю, обговорення найбільш актуальних теоретичних і практичних проблем сучасного стану функціонування та перспективи розвитку юридичних клінік в Україні, значення юридичного клінічного руху для отримання правниками якісної юридичної освіти, формування необхідних професійних навиків під час навчання здобувачами для подальшої самостійної роботи тощо.

Прес-центр КУП НАНУ