Національна академія наук України Київський університет права

Розклад заліково-екзаменаційної сесії

23 Листопада, 2020

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма «Право»
Спеціальність 081 «Право»
Освітньо-професійна програма «Міжнародне право»

Спеціальність 293 «Міжнародне право»

Розклад зимової сесії (бакалаври)Розклад весняної сесії (бакалаври) 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма «Право»
Спеціальність 081 «Право»
Освітньо-професійна програма «Міжнародне право»

Спеціальність 293 «Міжнародне право»

Розклад зимової сесії (магістри)
Розклад зимової сесії (магістри)