Національна академія наук України Київський університет права

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ (денна форма)

31 Серпня, 2020

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма «Право»
Спеціальність 081 «Право»
Освітньо-професійна програма «Міжнародне право»

Спеціальність 293 «Міжнародне право»

Група ПБ-11, ПБ-12_1 курс

Група ПБ-21, ПБ-22_2 курс

Група ПБ-31  ПБ-32  ПБ-33  3 курс

Група ПБ-41 ПБ-42  ПБ-43  курс


Група МБ-11_1 курс

Група МБ-21_2 курс

Група МБ-31_3 курс

Група МБ-41_4 курс

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма «Право»
Спеціальність 081 «Право»
Освітньо-професійна програма «Міжнародне право»

Спеціальність 293 «Міжнародне право»

Група ПМ-11д_1 курс

Група ПМ-21д_2 курс

Група ММ-11_1 курс

Група ММ-21

 

Графік проведення модульних контрольних робіт здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 “Право”

Графік проведення модульних контрольних робіт здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 “Міжнародне право”

Розклад заліково-екзаменаційної сесії

Накази про склад та роботу екзаменаційних комісій в 2021-2022 н.р.

Наказ №42-од про склад та роботу екзаменаційної комісії (293 “Міжнародне право”, магістри, очна/заочна форма)

Наказ №41-од про склад та роботу екзаменаційної комісії (293 “Міжнародне право”, бакалаври, очна/заочна форма)

Наказ №40-од про склад та роботу екзаменаційної комісії (Вінниця, 081 “Право”, бакалаври, очна/заочна форма)

Наказ №39-од про склад та роботу екзаменаційної комісії (081 “Право”, бакалаври, очна/заочна форма)

Наказ №103-од “Про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність 293 «Міжнародне право» очної (денної) форми здобуття освіти”

Наказ №104-од “Про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальність 293 «Міжнародне право» очної (денної) форми здобуття освіти”

Розклад підсумкової атестації в 2021-2022 н.р.

Розклад підсумкової атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 “Право”

Розклад підсумкової атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 “Міжнародне право”