Національна академія наук України Київський університет права

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ (заочна форма)

3 Жовтня, 2020

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма «Право»
Спеціальність 081 «Право»
Освітньо-професійна програма «Міжнародне право»

Спеціальність 293 «Міжнародне право»
Група ПБ11з, I курс
Група ПБ21з, II курс

Група ПБ31з, ПБз-32с, ПБ33з, IІI курс
Група ПБ-41з, ПБ-42з,ПБ-43з, IV курс

Група МБз-11, I курс

Група МБз-21, II курс

Група МБз-31, ІІI курс
Група МБз-41, IV курс

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма «Право»
Спеціальність 081 «Право»
Освітньо-професійна програма «Міжнародне право»

Спеціальність 293 «Міжнародне право»
ПМ11з, ПМ12з I курс
ПМ21з, ПМ22з, ПМ22зд, II курс

Група ММз-11, I курс


Група ММз-21, ІI курс

Розклад заліково-екзаменаційної сесії здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 “Право”

Розклад заліково-екзаменаційної сесії здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 “Міжнародне право”

Наказ №106-од “Про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність 293 «Міжнародне право» заочної форми здобуття освіти”

Наказ №105-од “Про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальність 293 «Міжнародне право» заочної форми здобуття освіти”

Наказ №4-од “Про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність 293 «Міжнародне право» заочної форми здобуття освіти”

Наказ №7-од “Зміни до наказу №106-од від 19.11.2021 року”

Розклад підсумкової атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 “Право”

Розклад підсумкової атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 “Міжнародне право”