Національна академія наук України Київський університет права

Співробітництво Київського університету права НАНУ та Вищого адміністративного суду України

29 Березня, 2007

     Однією із особливостей Київського університету
права НАН України є надання не лише якісних освітніх послуг, а й
створення необхідних умов для кращого опанування студентами навиків
практичної діяльності і можливого подальшого цільового
працевлаштування.

     З цією метою в університеті проводиться значна робота для
посилення координаційних зв’язків з правоохоронними органами,
прокуратурою, судами, міністерствами, органами виконавчої влади тощо.

     Результатом такої діяльності керівництва
університету стало підписання 1 березня 2007 р. Договору про співробітництво
в галузі освітньої діяльності з Вищим адміністративним судом України.
До нашого університету завітали Перший заступник Голови Вищого адміністративного
суду України Олександр Нікіфорович Панченко та інші представники
суду, які зустрілися із студентами КУП НАНУ, відвідали кафедри, бібліотеку,
кабінет криміналістики.
     Основною подією дня стало підписання Договору
про співробітництво, яке відбулося в урочистих обставинах. В президії
наш університет представляли в.о ректора Ю.Л. Бошицький,
проректор з навчальної роботи С.В. Бобровник та проректор
з адміністративно-господарської роботи Л.В. Парфентьєв.

     Підписання зазначеного Договору направлене на здійснення
діяльності у сфері комплексної підготовки спеціалістів, перепідготовки
та підвищення кваліфікації кадрів, організації та проведення
науково-дослідних робіт в сфері правознавства, організації, проведення
практики у Вищому адміністративному Суді України.
     Основними положеннями Договору є також зобов’язання сторін
обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, яка сприяє
співпраці та відповідає взаємним інтересам; визначати найбільш дієві
шляхи взаємодії науки та юридичної практики, концентрувати діяльність
на ефективному впровадженні досягнень академічної науки в процесі
викладання юридичних дисциплін в Університеті та правозастосовчої
практики; організовувати видання спільних збірників, журналів,
підручників, що сприяють діяльності суду та університету; проводити
науково-практичні конференції.

     Однак найбільш цікавими для студентів університету є
положення, що зобов’язують адміністративний суд приймати студентів на
практику та організовувати працевлаштування випускників денної форми
навчання, згідно отриманої кваліфікації на конкурсних засадах
відповідно до Закону України “Про державну службу”.

Фоторепортаж

В президії

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Уважна аудиторія

Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити

Підписання договору про співпрацю

Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити

Екскурсія по КУПу

Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити

Фото на згадку

Збільшити


Матеріал підготувала
вчений секретар
О.О. Козлова

Фото
референта ректора КУП
Харченко Ольги