Національна академія наук України Київський університет права

Студенти КУП НАНУ взяли участь в ювілейних зборах секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України, присвячених 160-річчю від дня народження академіка О.І.Левицького.

24 Лютого, 2009

24.02.2009 р. за ініціативою ректора КУП НАНУ,
проф. Ю.Л.Бошицького студенти мали нагоду бути присутніми на загальних зборах секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України, присвячених 160-річчю від дня народження академіка О.І.Левицького

Збори секції відкрив Президент Національної академії наук України академік НАН України Б.Є.Патон, який привітав усіх присутніх, розпочав роботу секції з визначення основних здобутків академіка Левицького і його ролі в науці України.


Левицький Орест Іванович (25.12.1848 – 9.05.1922) – історик, правознавець, археограф, архівіст, етнограф і письменник, один із фундаторів та перших президентів Української академії наук.
З 1874 р. розпочав свою тривалу роботу (до 1921 р.) у Тимчасовій комісії для розбору давніх актів. О.І. Левицького обрано членом багатьох наукових установ і товариств: Львівського наукового товариства імені Т. Шевченка (НТШ), Київського археографічного товариства, Історичного товариства Нестора-Літописця, Російського географічного товариства та ін. До літа 1919 р. головував у Правничо-термінологічній комісії, поки її не передали до складу Історично-філологічного відділу. Як зазначено у Звідомленні про діяльність УАН за 1923 р., протягом 1919 року – найтяжчого року для Академії як в економічному, так і політичному плані, він єдиний з первісного складу академіків весь рік працював не виїжджаючи з Києва. У грудні 1919 р О.І. Левицький обраний заступником голови-президента і протягом 1920–1921 рр через відсутність В.І. Вернадського у Києві виконував обов’язки президента УАН. У березні 1922 р був обраний президентом УАН і перебував на посаді до дня смерті – 9 травня 1922 р. У 1921 р. очолив Комісію для складання енциклопедичного словника. Був також головою Товариства правників, заснованого в складі Соціально-економічного відділу УАН у 1920 р. Помер вчений під час чергового наукового відрядження, на рідній Полтавщині, у с. Драбів (тепер Черкаська область) 9 травня 1922 року.
На всіх присутніх студентів університету справила неймовірне враження доповідь директора Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, академіка НАН України Ю.С.Шемшученка;

Побачити іншу сторону життя О.І.Левицького допоміг завідувач відділу Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, викладач КУП НАНУ, к.ю.н. І.Б.Усенко.

Інші доповідачі розкрили наукові здобутки академіка О.І.Левицького

Незвичайним формат конференції став саме тому, що на ній були присутні студенти нашого університету. Молоді науковці передаватимуть в майбутньому знання про яскраву постать О.І.Левицького та вічно берегти пам’ять про постать цього видатного науковця.


Фото на добру згадку студентам КУП НАНУ з учасниками конференції.

Студенти та ректор КУП НАНУ з Олексою Семеновичем Оніщенко

Автор статті Кригіна А.О.
Фото: Бойко В.