Національна академія наук України Київський університет права

Антонюк Анастасія Борисівна

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу

Народилася 05 лютого 1989 року у с.Спичинці Погребищенського району Вінницької області

Освіта:

 • у 2006 році вступила до Національної академії внутрішніх справ, після закінчення якої отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста;
 • у 2013 році вступила до аспірантури Університету державної фіскальної служби України.

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (тема: «Процесуальні засади міжнародного співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень»).

У 2021 році рішенням Атестаційної комісії МОН було присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального процесу та криміналістики.

З березня 2023 року – доцент кафедри кримінального права та процесу та завідувач Юридичної клініки «Фенікс».

Навчальні курси:

 «Сучасні проблеми антикорупційного законодавства», «Особливості організації проведення та використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій», «Доктринальні проблеми кваліфікації кримінально-корупційних правопорушень». 

Стаж науково-педагогічної роботи – 10 років.

Навчальні посібники:

 1. Цимбал П.В., Сіренко О.В., Линник О.В., Антонюк А.Б. Актуальні питання судової експертизи (у питаннях та відповідях) / навчальний посібник: м. Ірпінь. 2019. 186 с.
 2. Цимбал П.В., Кузьменко О.В., Антонюк А.Б., Омельчук Л.В. Криміналістика (у питаннях та відповідях) / навчальний посібник: м.Ірпінь.2021.430 с.

Статті Scopus/Wos

 1. Chornous, D. Sylin, L. Omelchuk, A. Antoniuk, V. Pozhar Features of the Investigation of Crimes in the Field of It: The Current State and Prospects for Developmend // TEST Engineering & Management. March/April 2020. Vol. 83. Р. 6797- 6806 URL: http://testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/474 (Scopus)
 2. Nikitina-Dudikova, H. Chornous, Y. Lepei, O. Antoniuk, A. Fridman-Kozachenko, M. Investigation of sexual crimes against children. Cuestionaes Politicas.Vol.39.№68. 2021 р.666-681 URL: https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/35442/37544 (Web of Science).
 3. Kreminskyi O., Kuzmenko O., Antoniuk A., Smahlo O. International cooperation in the investigation of economic crimes related to cryptocurrency circulation. Studies of applied economics.2021.volume 39-6. (Scopus)

Наукові фахові видання

 1. Антонюк А.Б., Мациборук К.В., Рудакова В. О. Особливості здійснення прокурором процесуального керівництва / Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Випуск № 14. 2019. – С. 173-180.
 2. Антонюк А.Б., Редчиць О.В. Підтримання державного обвинувачення як функція прокуратури в Україні та країнах ЄС / Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Випуск № 15. 2019. – С. 152-158.
 3. Антонюк А.Б., Захарків Т.І., Франчук М.І. Загально-теоретичний підхід до дослідження підроблених текстів та документів у криміналістичній експертизі / фаховий науково-юридичний журнал «Правові новели» Міжнародного університету бізнесу і права. м. Херсон. №10. 2020.
 4. Антонюк А.Б., Сагайдачна І.А., Мандрика І.В. Особливості застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою / Міжнародний електронний науковий журнал «Наука онлайн». 2020.№4. https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/4/osoblivosti-zastosuvannya-zapobizhnogo-zahodu-u-viglyadi-trimannya-pid-vartoyu/
 5. Антонюк А.Б., Юрченко В.С., Песоцька Ю.В. Повноваження дипломатичних представництв та консульських установ під час кримінального провадження: нормативно-правовий аспект / науковий журнал «Молодий вчений». №4 (80).2020. – С. 440-444. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/4/92.pdf
 6. Антонюк А.Б., Русецька В.А. Електронні докази в кримінальному провадженні / Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» № 10 (32). 2020. С. 78-86.
 7. Антонюк А.Б., Тимошенко Д.Ю. Генезис кримінального процесуального інституту тримання під вартою  / Міжнародний науковий електронний журнал «Юридичний науковий електронний журнал». 2020.№7. С.323-325.
 8. Антонюк А.Б., Тимошенко Д.Ю. Застосування запобіжного заходу тримання під вартою у кримінальному провадженні: національний та міжнародний досвід / Міжнародний науковий електронний журнал «Юридичний науковий електронний журнал». №8. С.415-417.
 9. Антонюк А.Б., Русецька В.А. Міжнародна кримінальна політика: її поняття та цілі / Міжнародний науковий електронний журнал «Юридичний науковий електронний журнал». №9. С.319-322.
 10. Антонюк А.Б., Русецька В.А. Інтерпол у міжнародній боротьбі з тероризмом / Міжнародний науковий електронний журнал «Юридичний науковий електронний журнал». №7. С.346-350.
 11. Антонюк А.Б., Пасюк Т.В. Позитивні та негативні сторони використання відеоконференції під час кримінального провадження / Міжнародний науковий електронний журнал «Юридичний науковий електронний журнал». 2020.№8. С.405-407
 12. Антонюк А.Б., Полчанінова О.В. Ключові аспекти підтримання державного обвинувачення в суді: національний і міжнародний досвід / Міжнародний науковий електронний журнал «Юридичний науковий електронний журнал». 2020.№8. С.412-414
 13. Антонюк А.Б., Леган І.М. Перспективи розвитку законодавчого регулювання системи безоплатної правової допомоги в Україні в контексті європейської інтеграції / Прикарпатський юридичний вісник, 2020, №3 (32) с.3-6.
 14. Антонюк А.Б., Мазурець О.О. Визначення процесуального статусу слідчого у кримінальному провадженні / Міжнародний науковий електронний журнал «Юридичний науковий електронний журнал». 2021.№2. С.270-273.
 15. Антонюк А.Б. Реалізація засади права на захист та презумпція невинуватості у кримінальному провадженні / Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Випуск № 16. 2022. с.74-79.