Національна академія наук України Київський університет права

Антонюк Анастасія Борисівна

Завідувачка кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу

Народилася 05 лютого 1989 року у с.Спичинці Погребищенського району Вінницької області

Освіта:

 • у 2006 році вступила до Національної академії внутрішніх справ, після закінчення якої отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста;
 • у 2013 році вступила до аспірантури Університету державної фіскальної служби України.

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (тема: «Процесуальні засади міжнародного співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень»).

У 2021 році рішенням Атестаційної комісії МОН було присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального процесу та криміналістики.

З березня 2023 року – доцент кафедри кримінального права та процесу та завідувач Юридичної клініки «Фенікс».

Навчальні курси:

 «Сучасні проблеми антикорупційного законодавства», «Особливості організації проведення та використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій», «Доктринальні проблеми кваліфікації кримінально-корупційних правопорушень». 

Стаж науково-педагогічної роботи – 10 років.

Навчальні посібники:

 1. Цимбал П.В., Сіренко О.В., Линник О.В., Антонюк А.Б. Актуальні питання судової експертизи (у питаннях та відповідях) / навчальний посібник: м. Ірпінь. 2019. 186 с.
 2. Цимбал П.В., Кузьменко О.В., Антонюк А.Б., Омельчук Л.В. Криміналістика (у питаннях та відповідях) / навчальний посібник: м.Ірпінь.2021.430 с.

Статті Scopus/Wos

 1. Chornous, D. Sylin, L. Omelchuk, A. Antoniuk, V. Pozhar Features of the Investigation of Crimes in the Field of It: The Current State and Prospects for Developmend // TEST Engineering & Management. March/April 2020. Vol. 83. Р. 6797- 6806 URL: http://testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/474 (Scopus)
 2. Nikitina-Dudikova, H. Chornous, Y. Lepei, O. Antoniuk, A. Fridman-Kozachenko, M. Investigation of sexual crimes against children. Cuestionaes Politicas.Vol.39.№68. 2021 р.666-681 URL: https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/35442/37544 (Web of Science).
 3. Kreminskyi O., Kuzmenko O., Antoniuk A., Smahlo O. International cooperation in the investigation of economic crimes related to cryptocurrency circulation. Studies of applied economics.2021.volume 39-6. (Scopus)

Наукові фахові видання

 1. Антонюк А.Б., Мациборук К.В., Рудакова В. О. Особливості здійснення прокурором процесуального керівництва / Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Випуск № 14. 2019. – С. 173-180.
 2. Антонюк А.Б., Редчиць О.В. Підтримання державного обвинувачення як функція прокуратури в Україні та країнах ЄС / Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Випуск № 15. 2019. – С. 152-158.
 3. Антонюк А.Б., Захарків Т.І., Франчук М.І. Загально-теоретичний підхід до дослідження підроблених текстів та документів у криміналістичній експертизі / фаховий науково-юридичний журнал «Правові новели» Міжнародного університету бізнесу і права. м. Херсон. №10. 2020.
 4. Антонюк А.Б., Сагайдачна І.А., Мандрика І.В. Особливості застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою / Міжнародний електронний науковий журнал «Наука онлайн». 2020.№4. https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/4/osoblivosti-zastosuvannya-zapobizhnogo-zahodu-u-viglyadi-trimannya-pid-vartoyu/
 5. Антонюк А.Б., Юрченко В.С., Песоцька Ю.В. Повноваження дипломатичних представництв та консульських установ під час кримінального провадження: нормативно-правовий аспект / науковий журнал «Молодий вчений». №4 (80).2020. – С. 440-444. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/4/92.pdf
 6. Антонюк А.Б., Русецька В.А. Електронні докази в кримінальному провадженні / Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» № 10 (32). 2020. С. 78-86.
 7. Антонюк А.Б., Тимошенко Д.Ю. Генезис кримінального процесуального інституту тримання під вартою  / Міжнародний науковий електронний журнал «Юридичний науковий електронний журнал». 2020.№7. С.323-325.
 8. Антонюк А.Б., Тимошенко Д.Ю. Застосування запобіжного заходу тримання під вартою у кримінальному провадженні: національний та міжнародний досвід / Міжнародний науковий електронний журнал «Юридичний науковий електронний журнал». №8. С.415-417.
 9. Антонюк А.Б., Русецька В.А. Міжнародна кримінальна політика: її поняття та цілі / Міжнародний науковий електронний журнал «Юридичний науковий електронний журнал». №9. С.319-322.
 10. Антонюк А.Б., Русецька В.А. Інтерпол у міжнародній боротьбі з тероризмом / Міжнародний науковий електронний журнал «Юридичний науковий електронний журнал». №7. С.346-350.
 11. Антонюк А.Б., Пасюк Т.В. Позитивні та негативні сторони використання відеоконференції під час кримінального провадження / Міжнародний науковий електронний журнал «Юридичний науковий електронний журнал». 2020.№8. С.405-407
 12. Антонюк А.Б., Полчанінова О.В. Ключові аспекти підтримання державного обвинувачення в суді: національний і міжнародний досвід / Міжнародний науковий електронний журнал «Юридичний науковий електронний журнал». 2020.№8. С.412-414
 13. Антонюк А.Б., Леган І.М. Перспективи розвитку законодавчого регулювання системи безоплатної правової допомоги в Україні в контексті європейської інтеграції / Прикарпатський юридичний вісник, 2020, №3 (32) с.3-6.
 14. Антонюк А.Б., Мазурець О.О. Визначення процесуального статусу слідчого у кримінальному провадженні / Міжнародний науковий електронний журнал «Юридичний науковий електронний журнал». 2021.№2. С.270-273.
 15. Антонюк А.Б. Реалізація засади права на захист та презумпція невинуватості у кримінальному провадженні / Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Випуск № 16. 2022. с.74-79.