Національна академія наук України Київський університет права

Бахновська Ірина Петрівна

К.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

Освіта

1980- 1988 році  навчалася y Вінницькій загальноосвітній середній школі № 21. 

1988-1992 році  навчалася y Вінницькому політехнічному технікумі.

1994-2000 році  навчалася у Харківській  національній юридичні академії ім. Ярослава Мудрого  за спеціальністю “Правознавство”, спеціалізація судово-прокурорська та отримала диплом  освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

У 2011 році  захистила дисертацію у Національному університеті  «Юридична академії ім. Ярослава Мудрого» та здобула науковий ступень кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01. теорія та історія держави та права, історія політичних та правових учень.

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри соціології, психології та права.

Навчальни курси

«Договори в цивільному праві», «Цивільний процес», «Правові засади державної реєстрації прав на землю»

Стаж науково-педагогічної роботи21 рік.

Стаж практичної роботи – 6,5 років.

  1. Litvinova I., Iasechko S., Puzyrnyi V., Puzyrna N., Kostiuk N., Bakhnovsa I. The Investigation of Peculiarities of the Occurrence of Subjective Civil Rights in Registration of a Patent. 2020, Т.11, №3, Journal of Advanced Research in Law and Economics. 844-8492020, Т.11, №3, Journal of Advanced Research in Law and Economics. Romania. 844-849. (Scopus);
  2. Бахнoвська І. П., Костюк Н. П., Журавська Д. Проблемні питання виконання Женевських конвенцій під час війни в Україні. Scientific opinions about law and history. International  Science group. 2022. С. 121-120.  (монографій) (обсяг власних – 3с.) (0,4/0,2 арк.) URL:  https://isg-konf.com/ru/scientific-opinions-about-law-and-history/
  3. Бахнoвська І. П., Костюк Н. П. Аналіз законодавчого регулювання соціальної підтримки малозабезпеченим сім’ям України в умовах Євроінтеграції. Юридичний науковий електронний журнал: електронне наукове фахове видання. Запоріжжя: «Запорізький національний університет», 2022. № 9. (фахове видання, Index Copernicus) (C.243-245. URL: www.lsej.org.ua);
  4. Костюк Н. П., Бахнoвська І. П. Порівняльна характеристика правового статусу комбатантів та найманців. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2022. № 100, т.4. С. 126-136. (фахове видання, Index Сореrnicus).URL: journal.lduvs.lg.ua;
  5. Бахнoвська І. П., Костюк Н. П. Аналіз законодавчого регулювання соціальної підтримки малозабезпеченим сім’ям України в умовах Євроінтеграції. Юридичний науковий електронний журнал: електронне наукове фахове видання.  Запоріжжя: «Запорізький національний університет», № 9. С. 243-245.  (фахове видання, Index Copernicus) (обсяг власних – 3с.) (0,4/0,2 арк.) URL:  http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=154
  6. Бахновська І.П., Ковальчук Ю.І. Актуальні питання порушення законодавства щодо незаконної вирубки лісу. Часопису Київського університету права: електронне наукове фахове видання. Київ: «Київський університет права», 2021. № 1. С.245-249. (фахове видання, Index Copernicus);
  7. Бахновська І.П., Білоус І.М. Причини та умови скоєння службовими особами злочинів у сфері господарської діяльності. Юридичний науковий електронний журнал: електронне наукове фахове видання. Запоріжжя: «Запорізький національний університет», 2021. № 4. С. 429-433. (фахове видання, Index Copernicus);
  8. Бахновська І.П., Слободиська О.А. Юридична природа соціальної справедливості як складова частина принципу справедливості. Науковий Вісник Ужгородського Національного Університету: електронне наукове фахове видання. Ужгород: «Ужгородський національний університет», 2021.№ 64. С. 84-89. (фахове видання, Index Copernicus);
  9. Бахновська І.П., Лалуєва А.О. Правосвідомість юриста: шляхи формування. Порівняльно-аналітичне право.  Електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Ужгород.  № 1/2020. С. 20-24.  (фахове видання, Index Copernicus)  
  10. Бахновська І.П. Особливості укладання договору із власниками авторських прав інтеграції. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. Вип. 2. Т.1 Херсон. 2018. С. 48 – 51. (фахове видання, Index Copernicus)