Національна академія наук України Київський університет права

Беззубов Дмитро Олександрович

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

В 2003 році закінчив Київську державну академію водного транспорту імені П. Канашевича–Сагайдачного за спеціальністю «Правознавство». У 2008 році закінчив магістратуру Академії управління МВС за тією ж спеціальністю. Свою викладацьку діяльність розпочав у 2004 році на посаді викладача Київського оптико-механічного технікуму. З 2005 року та по 2015 рік працював у Київському професійно-педагогічному коледжі імені А.Макаренка на посаді викладача юридичних дисциплін.

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 21.07.05. «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку (юридичні науки)» на тему «Юридичний ризик в службово-бойовій діяльності сил охорони правопорядку».

У 2015 році отримав вчене звання доцента. У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право;інформаційне право на тему «Організаційно-правові засади забезпечення суспільної безпеки».

Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць з проблем адміністративного, господарського, аграрного, міжнародного права. Серед них монографія «Суспільна безпека: організаційно-правові засади» та підручник «Адміністративне право України» з грифом МОН України (у співавторстві, 2013 рік).

Сфера наукових інтересів: проблеми теоретичного адміністративного, господарського, підприємницького, транспортного, аграрного права, адміністративні механізми забезпечення суспільної та національної безпеки.

2017

 1. BezzubovD.O.KorneevYu. The Theory of Agricultural Laws Legal Nature// Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр..К.: НАУ, 2017 .-№ 1 (42) – 121-126 с. (Вісник внесено до міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus)
 2. Bezzubov Dmitriy, Armash Nadezhda, Panasiuk Roman Information legal relations inbusines sentity activity// «Oxford Journal of Legal Studies», №1, page 12-19, 2017 (Вісник внесено до міжнародної науково-метричної бази Scopus and Web of Science)
 3. Bezzubov Dmitriy, Armash Nadezhda, Sobol Yevgeniy, Timashova Viktoria Methodological foundations of research of the Ukraine’s state employees administrative and legal status // «Law and History Review» №1, page 7-12, 2017 (Вісник внесено до міжнародної науково-метричної бази Scopus and Web of Science)
 4. Bezzubov D.O. Administrative public safety regimes in the European Union // Proceedings of the National Aviation University: № 2, 2017-161-164 page (Ulrichsweb Global serials directory).

2016

 1. Bezzubov D.O., Khomiachenko S.I. Administrative Doctrine of Increasing the Public Security Level Countries of the European Community // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр..К.: НАУ, 2016 .-№ 4 (41) – 7-11 с. (Вісник внесено до міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus)
 2. Беззубов Д.О. Забезпечення безпеки на транспорті: формально-правові засади// Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр..К.: НАУ, 2016 .-№ 1(38) – 7-13 с. (Вісник внесено до міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus)
 3. D. Bezzubov Doctrine of transportation security in context of the modern state formation // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр..К.: НАУ, 2016 .-№ 2 (39) – 7-13 с. (Вісник внесено до міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus)
 4. BezzubovD.O., KhomyachenkoS.I. Managementsystemforaviationsecuritysupport // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр..К.: НАУ, 2016 .-№ 3 (40) – 7-10 с. (Вісник внесено до міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus)
 5. Bezzubov D.O. Tнeoretical foundations of the systemof state financial security // Proceedings of the National Aviation University: № 3, 2016 -163-166 page (Ulrichsweb Global serials directory) (Режим посилання: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/visnik/article/view/10928/14585).
 6. D.Bezzubov, V.Kozyrieva, S.KhomiachenkoLegalmechanismsecurity business (transport aspect) / D.Bezzubov, V.Kozyrieva, S.Khomiachenko // Legeasiviata.- Молдова, Кишинев : 2016.-№12/2 (300) 2016 .-с.6-10.
 7. Адміністративні основи забезпечення суспільної безпеки: навчальний посібник / М.Н. Курко, В.О. Заросило, Д.О. Беззубов – К.: «МП «Леся», 2016.- 416 с.

2015

 1. Імплементація адміністративного законодавства зарубіжних країн в правовий простір України (теоретико-методичні аспекти): навчальний посібник Беззубов Д.О., Заросило В.О., Нестеренко О.Д. та ін..- К.- ТОВ МП «Леся», 2015 .-112 с.
 2. Беззубов Д.О. Адміністративні засади класифікації загроз суспільній безпеці // Наука і право охорона. – 2015. – №1 (27). – С. 115-120.
 3. Беззубов Д.О. Форми врахування громадської думки в забезпеченні суспільної безпеки //Наука і право охорона. – 2015. – №3 (29). – С. 90-95.
 4. Беззубов Д.О. Правова безпека підприємства в Україні (господарсько-правовий аспект)// Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр..К.: НАУ, 2015 .- № 3(36) – 119-125 с.
 5. Реформування адміністративного процесу в Україні: навчальний посібник Беззубов Д.О., Заросило В.О., Подоляка С.А та ін..- К.- ТОВ МП «Леся», 2015 .-144 с.
 6. Засади правового регулювання правовідносин у сфері адміністративного судочинства: навчальний посібник/ Беззубов Д.О., Заросило В.О., Подоляка С.А та ін..- К.- МП «Леся», 2015-120 с.
 7. Беззубов Д.О. Теоретичні засади економічної безпеки як частини господарського права України// Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр..К.: НАУ, 2015 .-№ 4(37) – 115-120 с. (Вісник внесено до міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus)

2014

 1. Адміністративний примус в умовах сучасного державотворення та його застосування правоохоронними органами: монографія/ Беззубов Д.О., Заросило В.О., Подоляка С.А. та ін..- К. : МАУП, 2014.- 208 с.
 2. Трансформація та розвиток адміністративного права в умовах сучасного державотворення: навчальний посібник / Беззубов Д.О., Заросило В.О., Подоляка С.А., Коренева М.М.- К.-МП «Леся», 2014 .-176 с.
 3. Фінансове право: навчальний посібник/ Беззубов Д.О., Заросило В.О., М.В. Лужанський та ін..- К.-МП «Леся», 2014 .-176 с.
 4. Беззубов Д.О. Поняття безпеки держави як особливого суб’єкта права (юридичний аспект) //Бюлетень міністерства юстиції України.-2014.-№ 2 (лютий) 2014.-с.139-146.
 5. Беззубов Д.О. Проблеми визначення адміністративної опініоніки у системі юридичних наук// Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр..К.: НАУ, 2014 .-№ 1(30) – 58-62 с.
 6. Беззубов Д.О. Правова безпека підприємництва (адміністративний аспект) // Бюлетень міністерства юстиції України.-2014.-№ 6 (червень) 2014.-с.108-116
 7. Беззубов Д.О. До поняття юридичної безпеки фізичних осіб як суб’єктів права України (адміністративно-правовий аспект) //Бюлетень міністерства юстиції України.-2014.-№ 8 (серпень) 2014.-с.99-106.
 8. Беззубов Д. Трансформация административной нормы права в нормативных актах общественной безопасности / Д.Беззубов // Legea si viata.- Молдова, Кишинев : 2014.-№1/1 (265) .-с.23-25.
 9. 43. Беззубов Д. Административная опинионика как элемент административного права / Д.Беззубов // Legea si viata.- Молдова, Кишинев : 2014.-№2/2 (266) .-с.7-10.
 10. Беззубов Д. Проблемы концептуальных основ общественной безопасности в административном праве / Д.Беззубов // Legea si viata.- Молдова, Кишинев : 2014.-№4/2 (268) 2014 .-с.16-20.
 11. Беззубов Д. О. Юридичне прогнозування як елемент законодавчої діяльності держави/ Д. О. Беззубов // Вісник акад. праці і соц. відносин. – К. : АПСВ. – 2014. – № 1. – С. 78–83 (Збірник зареєстрований в базі даних РИНЦ (Вісник внесено до міжнародної науково-метричної бази Российский индекс научного цитирования) з квітня 2013 (Ліцензійний договір № 206-04/2013)

2013

 1. Беззубов Д. Феномен общественной безопасности как элемента административного права / Д.Беззубов // Legea si viata.- Молдова, Кишинев :2013.-№12/3 (264) .-с.6-10.
 2. Беззубов Д.О. Суспільна безпека (організаційно-правові засади забезпечення): монографія. К.: «МП Леся», 2013. 452 с.
 3. Теоретичні основи безпеки: розвиток і становлення: монографія/ Заросило В.О., Беззубов Д.О., Подоляка С.А. та інші.-К.: МП «Леся», 2013. – 180 с.
 4. Адміністративне право України: навчальний посібник / Беззубов Д.О., Заросило В.О., А.М. Подоляка та інші.-К. МАУП: ТОВ «МП Леся», 2013.-256 с.
 5. Беззубов Д.О. До поняття концепту суспільної безпеки (адміністративний аспект)//Бюлетень міністерства юстиції України.-2013.-№ 5 (квітень) 2013.-с.73-80.
 6. Беззубов Д. О. Напрями забезпечення безпеки в діяльності поліції Франції / Д. О. Беззубов // Вісник акад. праці і соц. відносин. – К. : АПСВ. – 2013. – № 1. – С. 168–173.
 7. Беззубов Д. О. Нормативне та правове забезпечення організації управління в сфері професійної захищеності працівників органів внутрішніх справ України / Д. О. Беззубов //Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. – 2013.– № 110. – С.18–19.
 8. Беззубов Д. О. Поняття поліцейського права як елементу забезпечення суспільної безпеки / Д. О. Беззубов // Вісн. акад. праці і соц. відносин. – К. : АПСВ. – 2013. – № 2-3. – С. 72-76.
 9. Беззубов Д.О. Адміністративно-правовий режим суспільної безпеки / Д.О. Беззубов //Науковий вісник НАВС.-2013.-№6 (89).-с.11-19
 10. Беззубов Д.О. Теоретичні засади функціонування громадської думки в забезпеченні суспільної безпеки //Наука і право охорона. – 2013. – №4 (Частина ІІ). – С. 108-115.
 11. Беззубов Д. О. Ознаки і риси юридичної безпеки в праві України/ Д. О. Беззубов // Наука і право охорона. – 2013. – № 1. – С. 284–290.
 12. Беззубов Д. О. Правові виміри категорії «безпека»/ Д. О. Беззубов // Наука і право охорона. – 2013. – № 2. – С. 64-70.

2012

 1. Юридичний ризик та юридична безпека: монографія. – [Текст]. – / Заросило В. О., Беззубов Д. О., Дудник О. В., Тімашова В. М.. – К. : Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, 2012.-300 с.
 2. Беззубов Д. О. Адміністративне забезпечення власної безпеки органів внутрішніх справ як засіб вирішення конфлікту інтересів/ Д. О. Беззубов // Наука і правоохорона. – 2012. – № 1. – С. 175–181.
 3. Беззубов Д. О. Шляхи вдосконалення нормативно-правового забезпечення безпеки працівників ОВС України / Д. О. Беззубов //Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. – 2012. – № 105. – С. 18–20.
 4. Беззубов Д. О.Теорія потенційних конфліктів в економічній безпеці як елемент державної безпеки України / Д. О. Беззубов //Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. – 2012. – № 106. – С. 18–20.
 5. Беззубов Д. О. Інформаційна безпека органів внутрішніх справ у системі координації діяльності правоохоронних структур / Д. О. Беззубов //Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. – 2012.– № 107. – С.18–19.
 6. Беззубов Д. О. Безпека антикорупційної діяльності в правоохоронних органах європейських країни / Д. О. Беззубов //Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. – 2012.– № 108. – С.19–20.
 7. Беззубов Д. О. До поняття надзвичайної події в безпеці ОВС України / Д. О. Беззубов //Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. – 2012.– № 109. – С.18–20.
 8. Беззубов Д. О. Парадигма безпеко визначаючих факторів категорії «національна безпека України» (правоохоронний аспект)/ Д. О. Беззубов // Вісн. акад. праці і соц. відносин. – К. : АПСВ. – 2012. – № 1. – С. 4–12.
 9. Беззубов Д.О. Поняття юридичної безпеки як елемента державотворення / Д.О. Беззубов //Науковий вісник НАВС.-2012.-№5(84).-с.121-128
 10. Беззубов Д.О. Державно-службові відносини у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави //Бюлетень міністерства юстиції України.-2012.-№ 11 (листопад) 2012.-с.50-58
 11. Беззубов Д. О. Адміністративно-правові дії із забезпечення безпеки в праві України/ Д. О. Беззубов // Наука і правоохорона. – 2012. – № 3. – С. 80-86.
 12. Беззубов Д. О. Управлінська безпека органів внутрішніх справ: концептуальний підхід / Д. О. Беззубов // Держава і право: зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. Вип. 58. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2012. – № 58 – С. 216–222.
 13. Беззубов Д.О.Спеціальні принципи адміністративного забезпечення безпеки в діяльності органів внутрішніх справ України / Д.О. Беззубов //Науковий вісник НАВС.-2012.-№6(85).-с.145-151
 14. Беззубов Д.О. Забезпечення законності управління у сфері внутрішньої безпеки держави / Д.О. Беззубов //Юридичний часопис НАВС.-2012-№ 2(4) 2012.-с.39-47.

2011

 1. Дитячий дорожньо-транспортний травматизм в Україні : навч. посіб. / Заросило В. О., Беззубов Д. О., Дудник О. В., Тімашова В. М. – [Текст]. – К. НАВС: 2011. – 188 с.
 2. Беззубов Д. О. Адміністративний примус органів внутрішніх справ у системі національної безпеки України / Д. О. Беззубов // Бюлетень з обміну досвідом роботи. – 2011. – № 185. – К.:Управління вид.-поліграф. діяльності ГШ МВС України. – 2011. – № 185. – С. 122-131.
 3. Беззубов Д. О. Адміністративно-казуальні заходи забезпечення безпеки в адміністративному праві України/ Д. О. Беззубов // Наука і правоохорона. – 2011. – № 2. – С. 148–153.
 4. Беззубов Д. О. Правова структура та принципи побудови системи національної безпеки в Україні / Д. О. Беззубов // Держава і право: зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. Вип. 51. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2011. – № 51 – С. 231–236.
 5. Беззубов Д. О. Адміністративно-юрисдикційні заходи органів внутрішніх справ при забезпеченні національної безпеки України/ Д. О. Беззубов // Вісн. акад. праці і соц. відносин. – К. : АПСВ. – 2011. – № 2. – С. 96–102.
 6. Беззубов Д. О. Теоретичні засади заходів адміністративно-публічного забезпечення безпеки / Д. О. Беззубов // Наука і правоохоронна. – 2011. – № 2. Частина ІІ – С. 69–77.
 7. Беззубов Д. О. Дефініція безпеки в Конституції України / Д. О. Беззубов // Держава і право: зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. Вип. 54. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2011. – № 54 – С. 174–180.
 8. Беззубов Д. О. Управління органами внутрішніх справ у системі національної безпеки України/ Д. О. Беззубов // Наука і право охорона. – 2011. – № 4. – С. 255–261.
 9. Беззубов Д. О. Поняття і правові аспекти національної безпеки в сучасних умовах (адміністративний аспект)/ Д. О. Беззубов // Держава і право: зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. Вип. 51. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2011. – № 55 – С. 254–260.
 10. Беззубов Д. О. Сучасні дефініції тероризму в міжнародній правовій науці / Д. О. Беззубов //Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. – 2011. – № 99. – С. 18–20.
 11. Беззубов Д. О. Поняття особистої безпеки та основних елементів професійної захищеності працівників ОВС України / Д. О. Беззубов //Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. – 2011 – № 104. – С. 18–21.
 12. Беззубов Д. О. До визначення основних елементів структури національної безпеки України / Д. О. Беззубов // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. – 2011. – № 103. – С. 21–23.

2010

 1. Беззубов Д. О. Адміністративне регулювання діяльності деяких правоохоронних структур у системі національної безпеки / Д. О. Беззубов // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. – 2010. – № 97. – С. 3–6.