Національна академія наук України Київський університет права

Браславець Олексій Юрійович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін

Народився 5 травня 1970 року у м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області. З 1975 року постійно проживаю у Києві.

Освіта

1977-1985 – навчався у середній школі № 157 Мінського району м. Києва, згодом у зв’язку із реформуванням та розподілом контингенту школи переведений у середню школу № 239 Мінського району м. Києва.

1985-1989 – навчався у Київському міському педагогічному училищі № 1 імені Н. К. Крупської та здобув спеціалізацію: «Викладання у початкових класах загальноосвітньої середньої школи». Диплом МТ № 650254 від 27.06.1989, Київське міське педагогічне училище № 1.

У 1995 році закінчив Одеський фінансово-економічний коледж Міністерства фінансів України за спеціальністю «Фінанси». Диплом ІР № 001799 від 09.06.1995, Одеський фінансовий коледж.

З 1995 до 2000 рр. навчався у Київському державному торговельно-економічному університеті за спеціальністю «Фінанси», спеціалізація «Державні фінанси». Тема випускної дипломної роботи: «Оподаткування фізичних осіб в Україні та його вдосконалення». Диплом спеціаліста КВ № 11945293 від 31.01.2000 Київського державного торговельно-економічного університету.

У 2000-2004 рр. навчався в аспірантурі Інституту економіки НАНУ.

У 2012 році закінчив навчання на юридичному факультеті ВНЗ «Національна академія управління» та отримав диплом магістра права (з відзнакою) за спеціальністю «Правознавство» (спеціалізація «Цивільне та господарське право»). Тема магістерської роботи: «Конкордати та конкордатні угоди в механізмі правового регулювання діяльності релігійних об’єднань та організацій» (Диплом магістра з відзнакою КВ № 43701791 від 04.06.2012, ВНЗ «Національна академія управління»).

28 грудня 2021 року у ВНЗ «Національна академія управління» захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Державне регулювання економічними інтересами учасників податкового процесу в національному господарстві». На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2022 р. отримав підтвердження здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (диплом ДК № 063577 від 01.02.2022).

З 2014 року й до сьогодні проходжу докторські студії (ліценціат з канонічного права) на факультеті канонічного права у Папському університеті Йоана Павла II у Кракові (Польща). У цьому ж університеті пишу випускну роботу на здобуття наукового титулу ліцензованого магістра канонічного права на тему «Prawo kanoniczne dotycz?ce finansów publicznych Ko?cio?a ?aci?skiego» – «Канонічне право публічних фінансів Католицької Церкви латинського обряду» (захист запланований на вересень-жовтень 2022 року).

Протягом 2016-2022 рр. пройшов такі види підвищення кваліфікації/стажування:

2016 рік – підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників (викладачів) на тему: «Інтеграція вищої освіти України в загальноєвропейський простір», ДВНЗ «Ужгородський національний університет», з 04.05.2016 до 03.06.2016.

2018 рік – «Новітні дидактичні засади викладання професійних дисциплін у малокомплектних студентських групах: методики, технології та світові практики» (04.06.2018 – 06.07.2018), сертифікат № ПК 102-18/Е від 06.07.2018.

2019 рік – програма «Нова українська школа», курс розроблений Міністерством освіти і науки України та студією онлайн-освіти EdEra й громадською спілкою «Освіторія» (тривалість 60 годин), сертифікат від 07.07.2019 (у базі проекту EdEra – https://s3-eu-west- 1.amazonaws.com/ed-era/cert/a287cca3a9af4a86807ce951d488e3c2/valid.html)

2021 рік – ТОВ «Едюкейшнал Ера», онлайн-курс «Бюджетний процес: основи» (12 годин) – сертифікат від 05.09.2021 ТОВ «Едюкейшнал Ера», онлайн-курс «Ефективні комунікації для освітніх управлінців» (12 годин), сертифікат від 12.09.2021.

2022 рік – Платформа освіти зі сталого розвитку «Impactorium», он-лайн курс «Фінансова грамотність», сертифікат № 9318-165-795-8019.

Центр «Розвиток КСВ» та «Servier Ukraine», курс «Компетенції викладача 4.0» сертифікат № 9318-165-788-6298.

«CSR Ukraine» через платформу освіти зі сталого розвитку «Impactorium», курс «Корпоративна соціальна відповідальність», сертифікат № 9318-165-793-0304.

Досвід роботи

З 1989 до 1996 рр. працював вчителем початкових класів у середній школі № 86 Старокиївського (нині Печерського) району м. Києва.

З 1996 по 2000 рік працював викладачем курсів спеціальних дисциплін у Київському фінансово-економічному коледжі Державної податкової служби України (ДПС України). У 1998 році отримав почесну грамоту Голови ДПС України за вагомий внесок у підготовку працівників Державної податкової служби.

З 2000 р. й донині працюю штатним науково-педагогічним працівником ВНЗ «Національна академія управління» (основне місце роботи, сумарне навантаження – повна ставка, ID науково-педагогічного працівника в Єдиній державній базі з питань освіти: 117234). Протягом 2000-2021 р. – на посаді старшого викладача кафедри фінансів та банківської справи, з 2022 – на посаді доцента кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін (курси циклу державних фінансів – «Податкова система», «Бюджетна система», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн», «Податковий менеджмент»), а з 2014 року – викладачем кафедри цивільного та економічного права (курси «Податкове право», «Фінансове право») Національної академії управління в Києві. Маю досвід викладання курсу «Методологія наукових досліджень» для магістрантів економічних і юридичних спеціальностей. Є лауреатом щорічних конкурсів «Найкращий викладач року НАУ» за 2000, 2010, 2019 рр.

У 2002-2010 рр. працював (за сумісництвом) викладачем курсів спеціальних дисциплін (публічні фінанси) у Київському коледжі «Бакаляр».

У 2001-2013 рр. працював (за сумісництвом) викладачем курсів спеціальних дисциплін (публічні фінанси) у Київському коледжі нерухомості. У складі робочої групи від цього коледжу брав у часть у розробці державного стандарту освіти для молодшого спеціаліста спеціальності 5.050112 – «Біржова діяльність» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво». У ККН пройшов педагогічну атестацію за рівнем «Викладач вищої категорії».

У 2009-2014 рр. викладав пропедевтичний профорієнтаційний курс «Вступ до фінансів» для учнів 10-х класів у ліцеї № 144 («Ліцей митної справи») ім. Г. Ващенка Солом’янського району м. Києва.

З 2012 року й до сьогодні викладаю у Катехитичному центрі «Дерево життя» при Інституті релігійних наук св. Томи Аквінського в Києві (викладаю курси «Сімейне законодавство в Україні», «Канонічне право про шлюб та сім’ю», «Методи роботи з дітьми та молоддю», спецкурси «Сучасні засоби суспільної комунікації та едукація дітей», «Сучасні проблеми едукації», методичні й дидактичні семінари).

З 2014 року й до сьогодні викладаю в Інституті релігійних наук св. Томи Аквінського в Києві курс «Соціальна доктрина Католицької Церкви», монографічні семінари «Канонічні основи діяльності засобів суспільної комунікації», «Методологія соціальної доктрини Католицької Церкви», «Актуальні проблеми морального богослов’я». Протягом 2018-2021 рр. (перша каденція) та з 2022 і донині (друга каденція) є членом Академічної ради Інституту релігійних наук святого Томи Аквінського в Києві.

З 2019 року викладаю (за сумісництвом) курси фінансово-кредитних дисциплін у Київському університеті ринкових відносин та коледжі при університеті. З 2021-22 навчального року викладаю курси фінансового права та податкового права на юридичному факультеті цього ж університету та коледжу. З 2015 року при цьому ж університеті веду авторський курс з фінансового та податкового права на курсах підвищення кваліфікації для Фонду зайнятості України.

У 2021-22 навчальному році викладав (за сумісництвом) курс «Канонічне право» у Київському університеті права НАНУ.

Є автором численних статей у фахових та різних періодичних виданнях з проблем оподаткування й публічних фінансів, а також присвячених сфері визначних історичних та культурних пам’яток. Є автором численних аналітичних публікацій на тему ватиканістики, католицьких каноністики та соціальної доктрини в українському двотижневику «Католицький Вісник» та електронному тижневику «Verbum».

З травня 2018 року співпрацюю з Комісією у справах освіти та виховання УГКЦ у проектах щодо розробки педагогічного та дидактичного забезпечення діяльності католицьких шкіл в Україні.

З жовтня 2019 року і до грудня 2021 року брав участь у міжнародному проекті «300- річчя Замойського синоду», який реалізується Папським університетом Йоана Павла ІІ у Кракові.

 1. Безпаленко О.В., Браславець О.Ю., Ганущак Т.В. та ін. Економіка та право: глобальна трансформація: міжнародна колективна монографія / за заг.ред. О.В.Безпаленко. – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2021. – 325 с. DOI: doi.org/10.6084/m9.figshare.19102880.v1
 2. Овєчкіна О.А., Браславець О.Ю., Старостіна О.А. Сучасна медична реформа в Україні за моделлю економіки щастя: економічний і правовий аспекти // Актуальні проблеми економіки. – 2022. – № 5 (251). – С. 6-15. [Фахове видання, міжнародні наукометричні бази: EBSCOhost; EconLit; ABI/Inform by ProQuest; ERIH PLUS].
 3. Браславець О. Ю. Концептуальні засади вдосконалення форм захисту інтересів платників податків у податковому процесі // Актуальні проблеми економіки. – 2019. – №12. – С. 78-85. [Фахове видання, міжнародні наукометричні бази: EBSCOhost; EconLit; ABI/Inform by ProQuest; ERIH PLUS].
 4. Браславець О. Ю. Податковий регламент як норма публічних фінансів щодо особливої процедури розробки й ухвалення податкових законопроектів // Актуальні проблеми економіки. – 2019. – № 6. – С. 97-106. [Фахове видання, міжнародні наукометричні бази: EBSCOhost; EconLit; ABI/Inform by ProQuest; ERIH PLUS].
 5. Браславець О. Ю. Правові основи фінансової системи Святого Престолу: канонічні реформи пап Бенедикта XVI і Франциска / О. Ю. Браславець // Юридична наука. – 2016. – №12. – С. 27-51. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2016_12_5
 6. Браславець О. Ю. Правова природа конкордатів та конкордатних угод як специфічної форми публічноправового договору / О. Ю. Браславець // Юридична наука. – 2012. – № 2. – С. 44-51. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2012_2_7
 7. Браславець О. Київська Митрополія – колиска візантійського обряду на землях Східної Європи. // Dziedzictwo Synodu Zamojskiego 1720-2020: wyzwania i perspektywy / Red. Nauk. Przemys?aw Nowakowski CM. – Kraków: Wydawnictwo AVALON Sp. z o.o., 2021. – С. 31-42.
 8. Інструкція Конгрегації у справах духовенства «Душпастирське навернення парафіяльної спільноти у служінні євангелізаційної місії Церкви» (LCP, від 29 червня 2020 р.) / пер. з італійськ. О. Ю. Браславець. – К.: Католицький медіа-центр, 2020. – 60 с.
 9. Максименко І., Браславець О. Католицька школа: Модель діяльності закладу освіти. Практичний довідник. Серія: Католицька освіта. / Комісія у справах освіти та виховання УГКЦ. – Львів : Свічадо, 2019. – 428 с.
 10. Максименко І., Браславець О. Покликані до любові та витривалості (2). Основні засади формування педагога: особистий, християнський і професійний рівень. Серія: Католицька освіта. / Комісія у справах освіти та виховання УГКЦ. – Львів : Свічадо, 2019. – 144 с.
 11. Максименко І., Браславець О. Покликані до любові та витривалості (3). Лінії розвитку католицьких закладів освіти. Постійна формація педагогів і розбудова католицького середовища освіти. Серія: Католицька освіта. / Комісія у справах освіти та виховання УГКЦ. – Львів : Свічадо, 2019. – 60 с.
 12. Braslavets Oleksii, Semenova Viktoriya. Realizacja zasady pomocniczosci w normach prawnych ustawodawstwa ukrainskiego dotyczacych rodziny i dzieci / Prawa dziecka: perspektywa Kosciola, red. ks. Piotr Kroczek, Papieski Uniwersytet Jana Pawla II w Krakowie // Annales canonici (Seria “Monographiae”). – 2015. – № 3. – S.153-174.
 1. Браславець О.Ю. Механізм трансфертного ціноутворення у корпоративному прибутковому оподаткуванні у Республіці Польща // Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці: матеріали Х-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Ukraine-Poland, 28-30 червня 2021 року) / ВНЗ «Національна академія управління». – Київ: НАУ. – 2021. – С. 33-35.
 2. Браславець О.Ю. Проблеми справедливого оподаткування заробітної плати в Україні: до питання деформації податкової бази // Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті, подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи та COVID-19: матеріали ХХ міжнародного наукового семінару (Київ – оз. Світязь, 5-7 липня 2021 року) / ВНЗ «Національна академія управління», Міжнародна академія інформатики – Київ: НАУ. – 2021. – С.27-29.
 3. Браславець О.Ю. Статус працівника державної податкової служби // Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці: матеріали VІІ-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ – Баку, 25-26 червня 2020 року) / ВНЗ «Національна академія управління». – Київ: НАУ. – 2020. – С.67-68.
 4. Браславець О.Ю. Публічно-правовий характер фінансових інтересів суб’єктів оподаткування: спроба окреслення парадигми // Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці: матеріали VI-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ – Pozega, 20-21 лютого 2020 року) / ВНЗ «Національна академія управління». – Київ: НАУ. – 2020.– С.22-29.
 5. Браславець О. Партикулярне канонічне право Київської Митрополії та питання романізації та кодифікації (виступ на конференції) // Konferencja naukowa «Dziedzictwo Synodu Zamojskiego 1720-2020: wyzwania i perspektywy» (Kraków, 18-19 listopada 2020).
 6. 2019-2021. Участь у роботі оргкомітету проекту «Synod Zamojski 1720 – 2020. Wielokulturowe dziedzictwo Rzeczypospolitej w kszta?towaniu europejskiej mentalno?ci S?owian Europy ?rodkowo-Wschodniej. Interdyscyplinarne badanie wp?ywów ?aci?skich na kultur? bizantyjsko-s?owia?sk? inspirowane 300-n? rocznic? Synodu Zamojskiego» (Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego DIALOG) – Папський університет Йоана Павла ІІ в Кракові (Польща).