Національна академія наук України Київський університет права

Філінович Валерія Вікторівна

Доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

Освіта:

У 2006 році вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право» (диплом бакалавра).

У 2010 році вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право» (диплом магістра, здобула кваліфікацію юриста-міжнародника, перекладача з англійської мови, молодшого наукового співробітника з міжнародного права).

У 2012 році вступила до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2021 році вступила до докторантури Національного авіаційного університету.

Дисертацію захищено 29 грудня 2015 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.10 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримано диплом диплом ДК № 035082 від 12.05.2016 р., присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (тема: «Веб-сайт як особливий об‘єкт права інтелектуальної власності»).

У 2023 році рішенням Атестаційної комісії МОН було присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного права і процесу.

З березня 2023 року – доцент кафедри кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін.

Навчальні курси:

«Дипломатичний протокол та етикет», «Право міжнародних договорів», «Міжнародне трудове право».

Стаж науково-педагогічної роботи – 5,5 років.

Навчальні посібники, монографії:

 1. Intellectual Property Law: Guide to Practical Classes for seekers of higher education specialty 081 “Law” / compiler: V.V. Filinovych. – К: НАУ, 2022. – 56 с.
 2. Civil Law (part 2): Guide to Practical Classes for students of “Bachelor” Educational degree of specialty 081 “Law” / compiler: V.V. Filinovych. – К: НАУ, 2021. – 100 с.
 3. Filinovych V. V. Civil Law: guide for students of speciality 081 “Law” / Valeriia Filinovych. – Киев: НАУ, 2020. – 92 с.
 4. Філінович В.В. Права інтелектуальної власності у кібернетичному просторі як неосновоположні, але важливі права людини. Гарантії прав людини і громадянина в контексті європейської інтеграції України: монографія / Юринець Ю.Л., Токарєва К.С., Філінович В.В. та ін. – Чернівці: Технодрук, 2023. С. 166-177.
 5. Sopilko I., Filinovych V. Development of the Internet trust Environment as an Important Element for Cybersecurity. University law science and education in the challenges of our time. Collective monograph / Ed. Sopilko, I. & Smokovych, M., 2021. Р. 291–300.
 6. Філінович В.В. Проблеми правового регулювання відповідальності органів державної влади за порушення прав громадян в сфері кіберзлочинів. Проблеми правового регулювання відповідальності органів державної влади за порушення прав громадян: колективна монографія / Ю.Л.Юринець, М.П.Дибань, І.А. Толкачова та ін. – К: НАУ, 2021. Р. 116–126.
 7. Filinovych V. Data breach and data leakage as pressing cybersecurity threats. Information security of Ukraine: 30 years of independence. Collective monograph / For the total, ed. I. Sopilko. Budapest: Oktatasi es Szakmai Fejlesztesi Intezet Alapitvany, Institute of Educational anв Professional Development, 2021. Р. 40-71.
 8. Valeriya Filinovich (Valeriia Filinovych). Cybersecurity guarantees as a factor of state information security. Problems of implementation of state policy in the field of information security of Ukraine. Collective monograph / I. M. Sopilko., J.L. Iurynets and others. – Ottawa: Published by the Accent Graphics Communications & Publishing, 2020. Р. 144–156.

Статті Scopus/Wos:

 1. Sopilko, I., Filinovych, V. , Pankova, L. O. , Obshalov , S. V. , y Chaplynskyi, K. O. (2023). Protection of Intellectual Property Rights from Cyber Threats in the Global Information Environment. Novum Jus, 17(1), 237–258. https://doi.org/10.14718/NovumJus.2023.17.1.10 (SCOPUS)
 2. Filinovych V. Domain Name as a Means of Individualization of Participants in Civil Turnover of Ukraine / Valeriia Filinovych. // Journal of Law and Political Sciences. – 2020. – Vol. (24). – Issue (3). – С. 180–211. (WEB OF SCIENCE)

Наукові фахові видання:

 1. Filinovych V.V. Genesis of the legal regulation of the functioning of intellectual property in cyberspace. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право. 2023, 1 (66). С. 133-139. (Index Copernicus International).
 2. Filinovych, V., & Sukhanov, O. (2022). DOMAIN NAME IN THE SYSTEM OF OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. Scientific Works of National Aviation University. Series: Law Journal “Air and Space Law”, 3(64), 146–152. https://doi.org/10.18372/2307-9061.64.16884
 3. Филинович В. В. Киберсталкинг: проблемы правовой защиты / Валерия Викторовна Филинович // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2021. – №1 (58). – С. 135-141.
 4. Філінович, В. (2021). КІБЕРБЕЗПЕКА ТА ЗАГРОЗИ АВІАЦІЙНІЙ СФЕРІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 38–44. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15950
 5. Filinovych, V. (2021). VIOLATION OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS ON THE INTERNET: HOW TO PROTECT YOURSELF AND YOUR CREATION. Scientific Works of National Aviation University. Series: Law Journal “Air and Space Law”, 4(61), pp. 144–150. https://doi.org/10.18372/2307-9061.61.16362
 6. Valeriia Filinovych (2021). Aviation and the Cybersecurity Threats. Proceedings of the International Conference on Business, Accounting, Management, Banking, Economic Security and Legal Regulation Research (BAMBEL 2021). – Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210826.021
 7. Filinovych V. V. Legal status of domain names in the legislation of Ukraine and doctrinal sources / Valeriia Filinovych. // Scientific works of National Aviation University Series Law Journal Air and Space Law. – 2020. – №2 (55). – С. 144–150.
 8. Filinovych V. Problems of Human Rights Violations Caused by Cybercrimes and Ways to Overcome Them / Valeriia Filinovych. // Scientific works of National Aviation University Series Law Journal Air and Space Law. – 2020. – №3 (56). – С. 143–148.
 9. Філінович В. В., Савела В. А. Правовий статус абортів: право жінки на вільний вибір // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2020. – №4. – С. 267-273.
 10. Філінович В. В. Кібербезпека та інтернет речей: правовий аспект / Валерія Вікторівна Філінович // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2020. – №4 (57). – С. 122-127.
 11. Voronova O., V. Filinovych. The Role of the Web-based Distance Learning Environment in the Education of Future Lawyers / O. Voronova, V. Filinovych. // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2020. – №4. – С. 188–193.
 12. правове регулювання // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2019. – №3. – С. 99-101.
 13. Filinovych V. V. Consumer extremism and the unenviable position of the seller’s / Valeriia Filinovych. // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2019. – №2 (51). – С. 105–109.
 14. Filinovych V. V. Website regulatory laws of the USA / Valeriia Filinovych. // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2019. – №3 (52). – С. 115–121.
 15. Філінович В. В., Новгородська І.М. Захист прав власників доменних імен / Валерія Вікторівна Філінович, Інна Миколаївна Новгородська // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2019. – №5. – С. 136-138.
 16. Філінович В. В. Передання прав на доменне ім’я та його трансфер до іншого реєстратора // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2018. – № 34. – С. 62–64.
 17. Філінович В. В. Чи завжди клієнт правий: питання споживчого тероризму та екстримізму // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2018. – № 4. – С. 150–152.