Національна академія наук України Київський університет права

Фурса Євгеній Іванович

Кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

 Народився 04 квітня 1958 року  у м. Магдебург, Німеччина

Освіта

 • у 1994 р.  вступив до Київського університету імені Тараса Шевченка, після закінчення у 1999р.отримав диплом спеціаліста  за спеціальністю «правознавство» та здобув кваліфікацію  юриста
 • у 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03: цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (тема: «Спадкові правовідносини в нотаріальній та судовій практиці»);
 • у 2009 р. рішенням Атестаційної комісії МОН було присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільно-правових дисциплін;
 • у 2016 р. рішенням Атестаційної колегії МОН було присвоєно  вчене звання професора кафедри цивільного права і процесу;

З вересня 2023 року – професор кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін.

Навчальні курси:  Цивільне право, Договірне право.  

Стаж науково-педагогічної роботи –23роки

Навчальні посібники

 1. Нотаріальний процес. Інтерактивний курс (з практикумом). Підручник. К.: Алерта, 2021. 480с. (у співавторстві Фурса С.Я., Бордюг Т.О., Фурса Є.Є.)

Монографії

 1. Актуальні проблеми виконавчого провадження 2в Україні: теорія і практика // Aktualne problem postępowania egzekucyjnego w Polsce i na  Ukrainie. Sopot, 2021.272с. С. 51-67 ((у співавторстві Фурсою С.Я.)
 2. Спір про право у цивілістичному процесі: нотаріат, суд, виконавче провадження : монографія. Київ : Алерта, 2021. 288 с. (у співавторстві Фурса С. Я., Дика А. О.).
 3. 3.Виконавчий напис нотаріуса в нових правових умовах: теорія та нотаріальна, судова практика і законодавча регламентація// Виконавчий напис в цивілістичному процесі: нотаріат, суд, виконавче провадження. Науково-практичний посібник (програма, практикум) . К.: Алерта, 2021. ( 284c.). С. 8- 51.(у співавторстві Фурса С. Я).
 4. Resolving a legal dispute in preventive challenges: actualities of theory and practice // “Current challenges of Human Rights, Rule of Law and Democracy” a Collective monograph,edited by Robert Tabaszewski, Ena Kazić-Çakar et al. Lublin, Wydawnictwo KUL 2021.С. 193-212. (у співавторстві з Fursa S/)
 5. Нові наукові підходи до посвідчення заповітів // В кн.Спадкове право крізь призму судової практики. Монографія //За заг ред професора І.В. Спасибо – Фатєєвої . Х.Екус, 2021. С.327- 370 ( у співавторстві Фурса C.Я.) 
 6. Медіація в Україні: від законопроекту до практики її впровадження // В кн. Примирні процедури в цивілістичному процесі: нотаріат, суд, адвокатура, виконавче провадження. Науково-практичний посібник. / за заг. ред. докторки юридичних наук, професорки, заслуженої юристки України Фурси С.Я. К.: Алерта, 2022.(428с.) С. ( у співавторстві Фурса С. Я.)
 7. Вчинення консулом нотаріальних дій: теорія і практика  Науково-практичний посібник (з практикумом). / За заг. ред. докторки юридичних наук, професорки, заслуженої юристки України С.Я. Фурси, Одеса, Юридика,  2023. 924с. (у співавторстві з Фурсою С.Я.., Фурсою Є.Є., Дякович М,М., Мальський М.М.).
 8. Концепції щодо реформування законодавства про виконавче провадження //Виконавчий процес: теорія і практика. Концепції вчених з удосконалення законодавства про виконавче провадження. Монографія./ за заг ред. д.ю.н., проф. заслуженої юристки України Фурси С.Я.   К.: Алерта, 2023. ( 448с.)С. 11-53.( у співавторстві Фурса С. Я.).
 9. Концептуальний аналіз законопроекту № 5644 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності» // Нотаріальний процес: теорія і практика. Концепції вчених з удосконалення законодавства про нотаріат. Монографія./ за заг ред. д.ю.н., проф. заслуженої юристки України Фурси С.Я.  К.: Алерта, 2023. (364с.) С.11-58. ( у співавторстві Фурса С. Я.)
 10. Реформа цивільного судочинства в Україні та необхідність її проведення  // Цивільний процес: теорія і практика. Концепції вчених з удосконалення законодавства про нотаріат. Монографія./ за заг ред. д.ю.н., проф. заслуженої юристки України Фурси С.Я., докторки юридичних наук, професорки Бичкової С.С.   К.: Алерта, 2023.(640с.). С.13-63. ( у співавторстві Фурса Є. І.).
 11. Information technologies in enforcement proceedings of  Ukraine current state and development prospects // E-sad. E- finance. E- praca.   www. Ksiegarnia. Beck. Pl,2020. р. 51-61.
 12. Актуальні проблеми виконавчого провадження 2в Україні: теорія і практика // Aktualne problem postępowania egzekucyjnego  w Polsce i na  Ukrainie. Sopot, 2021 (Польща)  (у співавторстві Фурсою С.Я.)

Статті Scopus /Wos

 1. Contemporary issues of enforcement process of Ukraine: domestic and international aspects . LeXonomica . Volume 13 Number 2 December 2021, р. 213-234 (Web of Science) (у співавторстві)

Наукові фахові видання

 1. Оновлене цивільне судочинство в Україні : концепції вчених та законодавча регламентація .Цивілістична процесуальна думка . 2018. № 2. С.38-45 (у співавторстві Фурсою С.Я.).
 2. Заочна публічна дискусія вчених щодо спадкового права. Цивілістична процесуальна думка.2019.№1.С.73-78. (у співавторстві Фурсою С.Я.).
 3. Сьогодення українського нотаріату: актуальні проблеми та їх доктринальне вирішення Право України 2020. № 9. С.20-42 у співавторстві Фурсою С.Я.).
 4. Філософія права в процесі реформування правової системи України: теорія і практика / Часопис Київського університету права 2020. №3. С. 40-46 .(у співавторстві Фурсою С.Я.).
 5. Проблемні питання, пов’язані з контролем за діяльністю приватних виконавців . Часопис Київського університету права.2021 №1 С.168-172.(у співавторстві Фурсою С.Я.).
 6. Проблемні аспекти законодавчої регламентації учасників виконавчого провадження. Право України. 2021. № 3 С.103-120. .(у співавторстві Фурсою С.Я.).
 7. Теорія виконавчого процесу та її понятійний апарат. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія:Право. Випуск 64. Ужгород, 2021. С.346-351 (у співавторстві Фурсою С.Я.).
 8. Представництво адвокатом в нотаріальному процесі: актуальні питання законодавчої регламентації, практики та  теорії. Vishegrad Journal on human rights.2021. № 2 (volume). C.  264-268. (у співавторстві Фурсою С.Я.).Верховенство права та інші принципи у виконавчому процесі України: актуальні питання  (у контексті аналізу  Проекту Закону про примусове виконання рішень № 5660). Право України. 2021. №.10.  С. 177-191.  (у співавторстві з Фурсою С.Я.).
 9. Нотаріат у сучасній правовій системі України. Право України. 2022. №.2. С. 91-107. ( у співавторстві з Фурса С.Я.).
 10. Система науки виконавчого процесу: актуальні питання . Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Право».2022. № 72 С. 177-182. ( у співавторстві з Фурса С.Я.).
 11. Цифрова економіка як законодавчий термін: проблемні питання  формування понятійного апарату. Вісник Ужгородського університету  «Право». 2023. № 1 (75).частина 2. С. 32-38. ( у співавторстві з Фурса С.Я.).