Національна академія наук України Київський університет права

Гриньків Олександра Олексіївна

Професор

У 2003 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «юрист».

В період з листопада 2006 до листопада 2009 навчалась стаціонарно в ад’юнктурі Київського національного університету внутрішніх справ, після закінчення якої 18 березня 2010 успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Застосування заходів безпеки учасників кримінального судочинства: вітчизняна практика та світовий досвід» у спеціалізованій вченій раді
Д 26.007.05 Київського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю 12.00.09 – «кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» (диплом від 01.07.2010 ДК № 059490 (PhD – Supplement  від 19.07.2011).

Доктор юридичних наук з 2021 року. Дисертацію на тему: «Кримінально-правове та оперативно-розшукове забезпечення оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України» захищено 26 березня 2021 у спеціалізованій вченій раді СРД 70.705.04 Національної академії прикордонної служби імені Богдана Хмельницького за спеціальністю 21.07.05 – «службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку» (диплом від 29.06.2021 ДД № 011516)

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти:

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

01.02.2007 – 01.02.2010 – викладач кафедри «Правознавство» (Броварська філія ВНЗ ВМУРЛ).

Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола

01 березня 2011 – 31 серпня 2011 – доцент кафедри загально-правових та галузевих юридичних дисциплін;

01 вересня 2011 – 31 серпня 2013 викладач юридичних дисциплін.

Тернопільській національний економічний університет

(з 17.09.2020 – Західноукраїнський національний університет)

01.09.2010 – 31.08.2011 – викладач кафедри економіки підприємств і корпорацій Вінницького інституту економіки;

15 лютого 2013 – грудень 2014 – доцент кафедри теорії та історії держави і права.

Волинський національний університету імені Лесі Українки

01.02.2020 – 03.11.2022 доцент кафедри державної безпеки

Поряд з цим, тісно співпрацює з викладачами кафедри кримінального процесу на факультеті права Янгелонського університету (Краків, Польща), зокрема є співавтором колективних монографій:

 • *Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym / Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess (Wydawnictwo: C.H. Beck  Wersja publikacji: Książka drukowana Wydanie: 1 Rok publikacji: 2015 ISBN: 978-83-255-7326-3 Format: 16.0×24.0cm  iczba stron: 766 Tematyka: Prawo Książki dla praktyków ).
 • *Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta?/ Raporty krajowe – Ukraina. .Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021. 726 s.

Приймала безпосередню участь (підтверджується сертифікатами) в міжнародних конференціях, які організовувала та проводила кафедра кримінального процесу факультету права Янгелонського університету (травень 2014 – Краків, Польща; лютий 2015 – Краків, Польща; вересень 2019 – Відень, Австрія; листопад 2019 – Краків, Польща).

Авторка 2-х монографічних досліджень:

Гриньків О. О., Ляш А.О. Заходи забезпечення безпеки у кримінальному судочинстві Тернопіль: монографія. Астон, 2012. 260 с.

Гриньків О. О. Теоретико-правові засади кримінально-правового та оперативно-розшукового забезпечення оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України: монографія. Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2020. 470 с.

Співавторка 2 колективних монографій в країнах ЄС (Польща):

 • Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym / Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess (Wydawnictwo: C.H. Beck  Wersja publikacji: Książka drukowana Wydanie: 1 Rok publikacji: 2015 ISBN: 978-83-255-7326-3 Format: 16.0×24.0cm  iczba stron: 766 Tematyka: Prawo Książki dla praktyków ).
 • Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta?/ Raporty krajowe – Ukraina. .Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021. 726 s.

У 2019 році отримала сертифікат, який засвідчує рівень володіння іноземною мовою (польською, B2).

Проходила стажування у Німеччині в рамках програми щодо обміну досвідом між Київським національним університетом внутрішніх справ та поліцією Баварії за темою: «Структура і завдання поліції Баварії в теорії та практиці», що підтверджується відповідним сертифікатом (2008).

Пройшла міжнародне наукове стажування обсягом 180 годин
(6 кредитів ECTS) за програмою ознайомлення з практикою іноземного інноваційного науково-педагогічного досвіду в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі (UCLA), 01 травня 2022 р. − 15 червня 2022 р. (сертифікат від 15.06.2022 U.S. № 091/2022).

Приймала участь у робочій групі по удосконаленню КПК (2018), Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». Зокрема, Комітетом Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності враховані пропозиції авторки під час підготовки до другого читання законопроєкту № 2161 «Закону про внесення змін до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Служба в правоохоронних органах:

 • 21.03.95-31.12.2010 – служба в ОВС, зокрема: УМВС в Тернопільській області на посадах оперуповноваженого, слідчого, старшого слідчого в ОВС, начальника слідчого відділу, заступника начальника УБОЗ тощо.
 • 31.12.2010 звільнена в запас за власним бажанням (підполковник міліції). Пенсіонер ОВС.

Наявність знань і досвіду в сфері захисту прав людини:

Випускник:

 • Програми «Розуміємо права людини» (УГСПЛ, ОДПЛ-Чернігів)  – 2014;
 • Програми «Дистанційне навчання адвокатів правам людини» (УГСПЛ) – 2015;

Учасник:

 • літньої школи для суддів та адвокатів «Роль практики Європейського суду з прав людини у забезпеченні права на справедливий суд» (25-26 серпня 2015, Львів);
 • осінньої школи з кримінального права у межах проекту «Допомога правничим школам з просування прав людини» (22-24 жовтня 2015, Київ);
 • школи з прав людини (курс з Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) (23-25 червня 2017, Київ);

Займається індивідуальною адвокатською практикою, громадською діяльністю (засновник та керівник ГО «Інформаційно-правовий центр «Права людини»), тренер з підвищення кваліфікації слідчих підрозділів з дотримання прав людини (2016-2017), координатор навчання патрульних поліцейських (2017-2018), тренер національної тренерської мережі ГО «Ла-Страда Україна» з протидії домашньому насильству, торгівлі людьми, захисту прав дітей тощо.

Коло наукових інтересів: права людини, кримінальне право, кримінальний процес, ОРД, криміналістика.

Є автором, співавтором понад 70 наукових праць.

Коло наукових інтересів: права людини, кримінальне право, кримінальний процес, ОРД, криміналістика.

 1. Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу : окремі питання правового регулювання тези Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. ст. за матеріалами
  Х Міжнар. наук.-практ. конф., (Рівне, 3 – 5 жовтня 2007 р.). – Рівне, 2008. – Ч. ІІІ. – C. 321 – 324.
 2. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства : становлення і розвиток в окремих зарубіжних країнах наукова стаття. Право і суспільство. – 2007. – № 4. – С. 89 – 92. Фахове видання України
 3. Поняття забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві тези Формування правової держави в Україні. Проблеми і перспективи : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф., (квітень 2008 р.). – Тернопіль, 2008. – C. 519 – 523.
 4. Взаємодія слідчих та оперативних працівників при забезпеченні безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві тези Актуальні проблеми взаємодії оперативних та слідчих підрозділів у протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Одеса, 18 квітня 2008 р.). – Одеса, 2008. – C. 216 – 220.
 5. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, у контексті окремих принципів кримінального процесу тези Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф., (Луцьк, 30 – 31 травня 2008 р.) / [укл. Т. Д. Климчук.]. – Луцьк, 2008. – С. 446 – 450.
 6. Оскарження рішень про відмову в застосуванні заходів безпеки або про їх скасування : питання удосконалення наукова
  стаття. Судова апеляція. – 2009. – № 1. – С. 59 – 64. Фахове видання України
 7. Роль заходів забезпечення безпеки у встановленні істини у кримінальній справі наукова стаття. Право і суспільство. – 2009. – № 3. – С. 123 – 126. Фахове видання України
 8. Поняття «забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» : сучасний стан та перспективи законодавчого закріплення наукова стаття. Вісник Харківського національного університету ім. В. М. Каразіна. Серія : Право. – Х., 2009. – № 841. – Вип. 1 (5). – С. 211 – 213. Фахове видання України
 9. Приводи і підстави для вжиття заходів забезпечення безпеки у кримінальному судочинстві тези Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і правозастосовній діяльності : тези доповідей та повідомлень наук.-практ. конф., (Київ, 3 квітня 2009 р.). – Київ, 2009. – C. 555 – 558
 10. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства у проекті КПК тези Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Луцьк, 29 – 30 травня 2009 р.) / [укл. Т. Д. Климчук.]. – Луцьк, 2009. – С. 520 – 523.
 11. Поняття та значення правоохоронних органів під час забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві тези Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 9 жовтня 2009 р.). – Одеса, 2009. – C. 373 – 376.
 12. Участь громадських організацій у забезпеченні безпеки учасників кримінального судочинства наукова
  стаття. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 54. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С. 506 – 512. Фахове видання України
 13. Заходи забезпечення безпеки у кримінальному судочинстві монографія Тернопіль: Астон 2012. – 260 с. УДК 343.123.12+343.12+343.14 ББК 67.409.022 ISBN 978-966-308-446-6
 14. Фінансування програм захисту свідків та інших учасників кримі-нального процесу наукова стаття. Часопис Київського університету права – К.: Київський університет права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – № 2. – С. 282 – 285. Фахове видання України
 15. Правова держава: формальність чи реальність її розвитку в Україні тези Міжнародне право. De lege praeterita, instante, futurа: матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. м. Одеса, 22-23 листопада 2012 року/ Міжнародний гуманітарний університет, Інститут національного та міжнародного права; упоряд: С.І. Клім, В.Д. Костіна; відп. Ред.. С.Б. Мельник. – Одеса: Юридична література, 2012. – 184 с. (С. 103-107).
 16. Ефективність застосування заходів забезпечення безпеки у кримінальному судочинстві України наукова
  стаття. Міліція України. – 2013 – № 1. – С. 19-21. Фахове видання України
 17. Сьогодення демократизації українського суспільства тези НАУКОВІ ЧИТАННЯ з сучасних проблем міжнародного права, порівняльного правознавства та права Європейського Союзу /м. Одеса, 7 лютого 2013 року/ Міжнародний гуманітарний університет, Інститут національного та міжнародного права; упоряд: С.І. Клім, В.Д. Костіна; відп. Ред.. С.Б. Мельник. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 24 –29.
 18. Вексельні проблеми ЖКГ: економічно-правові аспекти наукова стаття. Міліція України. – 2013 – № 9 – 10 (195-196). – С. 18 – 19. Фахове видання України
 19. Правовий порядок як складова суспільного порядку тези Міжнародне право: De lege praeterita, instante, futurа: матеріали Третьої міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. м. Одеса, 22 листопада 2013 року / відп. ред. С.Б. Мельник; упоряд. В.Д. Костіна; – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 16 – 20.
 20. Президент України – гарант верховенства права: законодавче закріплення і реалії сьогодення тези Інститут Президента України в системі державної влади України: матер. наук. конф. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 337 – 341.
 21. Понятие законности в современных условиях требует совершенствования тези Законность и правопорядок в современном обществе: сборник материалов XVII Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. – С. 182 –186.
 22. Адвокатський запит – засіб збирання доказів у кримінальному судочинстві тези Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні: матер. міжн. наук.– практ. конф. (м. Запоріжжя, 28–29 березня 2014). – Запорізька міська громадська організація «Істина». – С. 121 – 123.
 23. Законність і мораль – запорука стабільності держави тези Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності: матер. міжн. наук.-практ. конф. (м.Львів, 25–26 квітня 2014). – Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив». – С. 11 – 13.
 24. Державно-правові цінності: теоретико-філософські аспекти наукова стаття. Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: «Юридичні науки». – Вип. 2. –Т.1 – 2014 – – С. 23 – 28. Фахове видання України
 25. Права людини і справедливість: філософсько-правове розуміння наукова стаття. ĽUDSKE A OBČIANSKE PRAVA A SLOBODY: MECHANIZMUS ICH IMPLEMENTACIE A OCHRANY V ROZNYCH ODVETVIACH PRAVA: Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie (Bratislava, 19. – 20. septembra 2014). – Paneuropska vysoka škola, Fakulta prava. – С. 40 – 43.
 26. Права людини: основи теорії і практики наукова стаття. Молодий вчений. – 2014. – № 10(13)(2). – С. 62 – 65.
  Фахове видання України
 27. Wykorzystywanie w procesie karnym dowodów pochodzących z czynności pozaprocesowych – raport ukraiński наукова
  стаття. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.law.uj.edu.pl/~kpk/dowody/wp-content/uploads/2014/03/Pobierz-raport.pdf
 28. Спеціифічні аспекти інституту омбудсмена тези Права людини понад усе: зб. наук. ст. за матеріалами міжн. наук.– практ. конф. (м. Тернопіль, 15 жовтня 2015)/ Уклад. Гриньків О.О. – Тернопіль: «Вектор», 2015 . – 180 с. (С. 121 – 123).
 29. Raporty krajowe – Ukraina колективна монографія Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym / Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess (Wydawnictwo: C.H. Beck Wersja publikacji: Książka drukowana Wydanie: 1 Rok publikacji: 2015 ISBN: 978-83-255-7326-3 Format: 16.0×24.0cm iczba stron: 766 Tematyka: Prawo Książki dla praktyków ).
 30. Рішення Європейського суду формуватимуть норми кримінального судочинства в правовій державі тези Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 3 березня 2017 року). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2017. – 1068 с. (С. 513 – 516).
 31. Домашнє насильство: проблема доказування тези Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези II Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 2 березня 2018). – Хмельницький: вид-во НАДПСУ, 2018. – 580 с. (С. 279 – 282).
 32. Відповідність ґендерної рівності у сфері безпеки та оборони України міжнародним стандартам та соціальним потребам військовослужбовців. тези Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 квітня 2018 року). – Хмельницький : Видавництво НаДпсу, 2018. – 336 с. (С. )
 33. Проблема домашнього насильства у стереотипах чи законодавстві? наукова стаття. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2018. – № 15. – С. 178 – 184.
 34. Торгівля людьми: деякі аспекти протидії. тези Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2018 року). Київ: Нац. акад. прокуратури України, 2018. С. 142–147.
 35. До розуміння поняття кримiнально-правничого фундаменту оперативно-розшукової дiяльностi Державної прикордонної служби України. наукова стаття. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2019. № 19. С. 140–148. Index Copernicus International
 36. Завдання шкоди під час проведення оперативно-розшукових заходів: окремі проблемні питання. наукова
  стаття. Правові горизонти. 2019. № 18 (31). С. 97–103. Index Copernicus International
 37. Законодавчі норми заподіяння шкоди під час здійснення оперативно-розшукової діяльності на прикладі деяких країн близького зарубіжжя. наукова
  стаття. Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фахове вид. 2019. № 3. С. 205–209. URL: http://www.pap.in.ua/3_2019/56.pdf
 38. Кримінально-правова шкода в оперативно-службовій діяльності Державної прикордонної служби України. наукова
  стаття. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2019. № 20. С. 197–206. Index Copernicus International
 39. Кримінально-правові межі заподіяння шкоди під час оперативно-розшукового забезпечення службово-бойової діяльності Державної прикордонної служби України. наукова стаття. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2019. № 21. С. 99–108. Index Copernicus International
 40. Методологія дослідження проблем кримінально-правового забезпечення оперативно-розшукової діяльності. наукова
  стаття. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 4. С. 228–232. URL: http://www.lsej.org.ua/4_2019/63.pdf
 41. Поняття службово-бойової діяльності Державної прикордонної служби України через суміжні дефініції. наукова
  стаття. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2019. Т. (69), № 4. С. 198–203. Index Copernicus International (Польща)
 42. Правореалізація в оперативно-розшуковій діяльності Державної прикордонної служби України. наукова
  стаття. Правові новели. 2019. № 8. С. 151–159. Index Copernicus International (Польща)
 43. Шляхи вдосконалення кримінально-правового забезпечення оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України. наукова стаття. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2019. Т. 24. С. 34–42.
 44. Щодо розуміння службово-бойової діяльності Державної прикордонної служби України. наукова стаття. Право і суспільство. 2019. № 4. С. 275–282. Index Copernicus International (Польща)
 45. Cтановлення правового регулювання заподіяння шкоди під час проведення таємних операцій на прикладі окремих зарубіжних країн. наукова стаття. Прикарпатський юридичний вісник. Вип. 4(29), Т. 1. 2019. С. 165–172.
 46. Окремі аспекти оперативного проникнення в кримінально-протиправне середовище. наукова стаття. Приватне та публічне право. 2019. № 3. С. 111–115.
 47. Прикордонна безпека: окремі аспекти сутності поняття. тези Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали міжнар.наук.-практ.конф. (Харків, 15–16 листопада 2019). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2019. С. 196–199.
 48. Військова освіта як складова забезпечення службово-бойової діяльності ДПСУ тези Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : зб. тез доповідей (Київ, 29 листопада 2019 року). C. 14–19.
 49. Окремі питання визначення службово-бойової діяльності ДПСУ тези Пріоритетні напрями досліджень в науковій та освітній діяльності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : зб. тез доповідей (Львів, 5-6 грудня 2019 року). C. 34–36.
 50. The problem of criminal laws organization of operative and search measures. тези Актуальні дослідження правової та історичної науки : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. : зб. тез доповідей (Тернопіль, 11 грудня 2019 року). Тернопіль, 2019. Вип. 18. C. 56–59.
 51. Operative and search measures in the light of Human Rights. тези International scientific and practical conference «Systematisation of Ukrainian and European legislation in the realities of the modern world» : Conference proceedings, December 27–28, 2019. Arad : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. Р. 106–110.
 52. The injured party as a participant in repressive criminal proceedings. тези The fourth vertex of triangle? Іnternational conference. (Kraków, Poland), 10–12 October 2019. URL: https://www.law.uj.edu.pl/kpk/strona/fourth-vertex-of-a-triangle-3/
 53. Operational activities, during which damage is caused. тези Evidence in the light of general principles of criminal procedure – new challenges Polish Academy of Sciences, Vienna. (Vienna, 2019).
 54. Використання підроблених документів на державному кордоні України. наукова стаття. Науковий вісник публічного та приватного права. № 1. 2020. С. 255 – 261.
 55. Деякі аспекти протидії терористичним актам оперативними підрозділами Державної прикордонної служби України. наукова стаття. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2020. № 1. С. 231–237. Index Copernicus International (Польща) з 01.01.2015
 56. Гриньків О. О. Прогалини нормативно-правового регулювання оперативно-розшукової діяльності ДПСУ наукова стаття. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2020. № 22. С. 149–154.
 57. Hrynkiv О. О. Operative and search prevention as a form of countering crimes at the State Border. наукова стаття. KELM. 2020. № 1 (29). P. 105–124.
 58. Гриньків О. О. Окремі доктрини правового регулювання оперативно-розшукової діяльності в деяких країнах романо-германської правової сім’ї. наукова стаття. Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фахове вид. 2019. № 5. С. 358–363. URL: http://www.pap.in.ua/5_2019/94.pdf
 59. Запобігання вчинення кримінального правопорушення на державному кордоні України. тези Щорічні читання наукової школи «Інтелект»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 25 травня 2020 року) / за заг. ред. І. Г. Богатирьова; Університет державної фіскальної служби України, 2020. С. 184–188.
 60. Теоретико-правові засади кримінально-правового та оперативно-розшукового забезпечення оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України монографія Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2020. 470 с. УДК 343.123.12+343.12+343.14 ББК 67.409.022 ISBN 978-966-308-446-6
 61. Кримінально-правове удосконалення охорони державного кордону як складової забезпечення національної безпеки тези Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 26 лютого 2021). С. 62 – 65.
 62. Удосконалення військової освіти за стандартами НАТО тези Україна – НАТО: особливості реалізації невійськової взаємодії: матеріали всеукраїнського наукового круглого столу (м. Херсон, 30 квітня 2021 р.) / за ред. д. ю .н. Шкути О.О. – Херсон, 2021. С. 19-21
 63. Реформування експертної діяльності: назрілі питання сьогодення тези Міжнародні та національні аспекти вдосконалення правоохоронної та судово-експертної діяльності в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 26 листопада 2021 р.) / за ред. д. ю .н. Шкути О.О. Одеса: Одеський С. 301- 304
 64. Кадровий менеджмент у секторі безпеки і оборони україни за стандартами нато потребує удосконалення тези Актуальні питання роботи з персоналом у складових сектору безпеки і оборони : матеріали науково-практичної конференції (Харків, 2021)
 65. Raporty krajowe – Ukraina колективна монографія Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta?/ Raporty krajowe – Ukraina. .Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021. 726 s.
 66. Міжнародне гуманітарне право як інструмент забезпечення безпеки під час збройних конфліктів Луцьк, 2022
 67. Психологічне насильство як форма домашнього насильства Часопис Київського університету права – К.: Київський університет права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2023. – №___. С. ___
 68. ЗБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ: РИЗИКИ ТА ПЕРЕВАГИ. Стаття. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2020. № 1. С. 106 – 111.
 69.  INTERNATIONAL EXPERIENCE OF LEGISLATION ENSURING OF PUBLIC INFORMATION SECURITY. Стаття. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Special Issue. 2020 (Том 25)
 70. OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT AND JUDICIARY FUNCTIONS: CRIMINAL OFFENSE IN COMPARATIVE DIMENSION Перешкоджання правоохоронним та судовим функціям: кримінальне правопорушення у порівняльному вимірі. Стаття. Amazonia Investiga, 12(65), 2023, 185-195.