Національна академія наук України Київський університет права

Ісаєва Наталія Карлівна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

 • Кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.02. – конституційне право; муніципальне право).
 • Старший науковий співробітник.
 • Доцент МОН.

Наукові інтереси полягають у сфері фінансового права, податкового права, проблем правового регулювання державного та місцевих бюджетів, місцевого оподаткування тощо.

Професійну діяльність у галузі освіти та науки розпочала у 1989 році в Інституті держави і права – й нині головний науковий співробітник З 1993 року поєднує наукову роботу з викладанням у ВНЗ. У 2001 р. Спілкою юристів України визнано юристом-викладачем року. У Київському університеті права НАН України працює з моменту його заснування. Бере активну участь у законопроектній роботі. За вагомий внесок у розвиток юридичної науки в галузі місцевого самоврядування була неодноразово нагороджена Почесною Грамотою Верховної Ради України, Подяками Київського міського голови, Грамотою Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України.

Є автором майже 150 статей-термінів в енциклопедичних виданнях та понад 90-та наукових та навчально-методичних праць, у тому числі науково-практичний коментаря «Конституція України» (у співавторстві), підручника у 2х томах «Адміністративне право України: Академічний курс» (у співавторстві), підручника «Муніципальне право України» (у співавторстві), навчального посібника «Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні» (у співавторстві), підручника у 2х томах «Конституційне право України. Академічний курс» та ін., публікацій у колективних монографіях, збірниках наукових праць, вітчизняних та зарубіжних часописах

 1. Проблеми теорії конституційного права України: [колективна монографія]; / Шемшученко Ю.С., Скрипнюк О.В., Батанов О.В., Прокопов Д.Є., Ющик О.І. та ін. / За заг. редакцією Ю.С. Шемшученка. – Розділ 11 §11.2 «Конституційно-правові проблеми податкової реформи в Україні». К.: Парламентське вид-во, 2013. – 616 с. – С.579-593.
 2. Фінансове право України: Навчально-методичний комплекс // Укл. Н.К. Ісаєва. – К.: Вищий навчальний заклад Національна академія управління, 2013. –123 с.
 3. Податкове право України: Навчально-методичний комплекс // Укл. Н.К. Ісаєва. – К.: Вищий навчальний заклад Національна академія управління, 2013. – 62 с.
 4. Оскарження рішень податкових органів та їх посадових осіб в контексті конституційних прав людини і громадянина / Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 113-116.
 5. Організаційно-правові засади податкової політики держави. // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 61. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2013. – К., 2013. – С. 425-429.
 6. Актуальні проблеми розвитку місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні в умовах конституційно-правової модернізації // Правова держава. – Випуск 25. / До 65-річчя Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 1949–2014. – К. : Вид-во «Юридична думка», 2014. – C. 98–120.
 7. Оскарження рішень податкових органів та їх посадових осіб в контексті конституційних прав людини і громадянина в Україні). // Актуальні проблеми сучасного конституційного права України : збірник наукових праць / відп. ред. академік НАН України Ю. С. Шемшученко та доктор юридичних наук, професор О. В. Батанов. – К. : Видавництво «Юридична думка», 2014. – С. 47–67.
 8. Оподаткування факторингових операцій податком на прибуток. // Юридична газета. – № 15-16 (409-410). – 26 серпня 2014 р. – С. 34-35.
 9. Підрозділ 2.7. «Актуальні питання податкового законодавства в контексті конституційної реформи України» // Теоретичні проблеми розвитку конституційного законодавства України на сучасному етапі : колективна монографія / [Ю.С. Шемшученко, О.І. Ющик, О.В. Скрипнюк та ін.] ; за ред. Ю.С. Шемшученка, О.І. Ющика. К. : Вид-во «Юридична думка», 2015. – 316 с. – С. 188-200.
 10. Удосконалення податкового законодавства України в сучасний період// Часопис Київського університету права. –– К., 2015. – № 3. – С. 122-125.
 11. Проблеми застосування податкового законодавства України в частині визначення фізичної особи резидентом України // Часопис Київського університету права. –– К., 2016.
 12. Вдосконалення податкового законодавства України в контексті здійснення податкової реформи// Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип.. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2016. – К., 2016.
 13. Правові питання договору факторингу та вдосконалення оподаткування факторингових операцій в банківській сфері// Часопис Київського університету права. –– К., 2016.