Національна академія наук України Київський університет права

Кальмук Ірина Павлівна

Кандидат філософських наук, доцент кафедри загальнотеоретичних правових і  соціально-гуманітарних дисциплін

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Магістр філософії.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.12. – українознавство (філософські науки) – «Українознавчий зміст філософсько-культурологічного вчення В.П.Петрова» .

Працює у КУП НАНУ з 2013 року.

Коло наукових інтересів: історія української філософії, філософія права; історія української культури, проблеми етики та естетики. Особливу увагу приділяє актуальним проблемам українознавства та популяризації здобутків вітчизняної наукової школи.

Викладає навчальні дисципліни: Соціологія; Педагогіка і психологія вищої школи; Основи профорієнтації; Філософія.

Окрім здійснення наукової та викладацької діяльності, набула практичного досвіду у захисті прав громадян та охорони їх інтересів.

  1. Кальмук І.П. Роль філософських дисциплін в освітніх фахівці галузі публічного адміністрування: Економіка та управління/ Науковий вісник НГУ: ISSN 2071-2227.SciVerse SCOPUS, 2019, 162-163 c.
  2. Кальмук І.П. Тема кризи культури і раціональності у романі В.Петрова «Доктор Сирафікус»;Гуманітарні студії/ Київський університеті ВПЦ/.випуск 19, К.-2013.20-27
  3. Кальмук І.П. Українознавчі аспекти філософсько-історичного вчення В.П.Петрова: вісник Київського університету імені Тараса Шевченка/філософія107, Київ.2013 -21-23
  4. Патентний повірений як суб’ект суспільно-правових відносин у сфері інтелектуальноі власності NEW CHALLENGES OF LEGAL SCIENCE IN UKRAINE AND EU COUNTRIES./ Угорщина 19–20 квітня 2019, 112-115 с.